Puss Sándor atya és Török András szervező (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Októberben a Kárpát-medencében közel húsz helyen tartanak imaestet a lelki tisztaságért, a tiszta szerelemért. 2009-ben Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense hirdette meg az imaestet, melyhez azóta is folyamatosan kapcsolódnak az anyaországi és az elszakadt országrészek nagyobb településeinek fiataljai.

Az érsekújvári székhelyű IGNIS Polgári Társulás negyedik alkalommal csatlakozott a felhíváshoz. A társulás honlapján olvasható a tevékenységük célkitűzése: „Az Ignis szó latin eredetű, jelentése tűz. Célunk, hogy Isten kegyelméből és segítségével világítani tudjunk, mint a gyertya lángja, mely az egyetlen, igaz és soha ki nem alvó TŰZ – Jézus Krisztus felé vezet.”

A napfényes októberi kora estén, a Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom mellett működő Marianum épületében gyülekezett a szépszámú érdeklődő közönség. Minden korosztály képviseltette magát, de többségben középiskolás korú fiatalok, fiatal felnőttek és házaspárok, jegyesek érkeztek. A környező falvakból is jöttek érdeklődők, így Szímőről, Udvardról, Szőgyénből, Farnadról, Andódról és Kürtről.

“Gondolatok a lelki tisztaságról” előadás (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Puss Sándor atya, az egyetlen magyar jezsuita szerzetes a Felvidéken, Kassáról érkezett, ahol szolgálatát tölti. Amennyiben ideje engedi, szívesen tesz eleget azoknak a felkéréseknek, amelyek a Felvidék déli részéről érkeznek, hiszen Csallóköz a szülőföldje.

Szerzetesi hivatását a rászorulók és a fiatalok megsegítésének szenteli. Sokrétű szociális munkát folytat itthon és a határon túl is.

Előadásának a „Gondolatok a lelki tisztaságról” címet adta, és a tisztaság fogalmának magyarázatával kezdte a Tízparancsolat szellemi és erkölcsi üzenetén keresztül.

Az érsekújvári Marianum épülete és a plébániatemplom (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ezt követően két szentről emlékezett meg, akiket a lelki tisztaság szentjeiként tisztel az egyház, a 450 éve született Gonzaga Szent Alajosról, aki a világi életről lemondva a jezsuita szerzetesi életet választotta, és a 450 éve meghalt Kosztka Szent Szaniszlóról, a fiatalon mártírhalált szenvedett jezsuita novíciusról, a fiatalok védőszentjeiről. Majd két rövidfilm levetítésével szemléltette a lelki és szívbéli tisztaságot, a tiszta szerelmet és annak ellentétét.

Az előadás után Sándor atya szentmisét mutatott be a plébániatemplomban. Pál apostol Galatákhoz írt levelének 5. versszakából elhangzott a test cselekedetei mellett a lélek gyümölcseinek ismertetése, melyek: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önmegtartóztatás.

„A tiszta dolgok a legjobbak, a tiszta levegő, a tiszta víz, a tiszta ételek, a tiszta test és a tiszta lélek. Építsük tovább a lelki tisztaságot, a szívtisztaságot, mert a tisztaság csodálatos dolog, a tiszta dolgoknak lehet örülni és tisztán élni a legnagyobb boldogság” – mondta a szentbeszédben az atya.

Szentmise a tiszta szerelemért (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A szentmise, és az Oltáriszentség zenés áhítatát Tóth Lehel gitárjátéka ragyogta be, az egyes imákat a bérmálás szentségének felvételéhez készülő fiatalok olvasták fel. A szentgyónás lehetőségét a helybeli atyák, Durčo Zoltán esperesplébános, püspöki helynök és Andrusko Gyula káplán biztosította. Ezt követően a Marianum épületében folytatódott az imaest, ahol a Loyolai Ignác életét bemutató, 2016-ban készült filmet tekintették meg az egybegyűltek.

„Lehetséges-e a tiszta szerelem?” – erre a kérdésre keresték a választ az imaest résztvevői. Minden bizonnyal senki sem tért haza üres szívvel és sivár lélekkel. Sok szép gondolatébresztő érzést kaptak mindazok, akik Puss Sándor atya tanítását hallgatták az előadáson és a szentmisén, és megnézték az általa érdemesnek tartott filmeket. Mindezeken túl sem jött üres kézzel az atya, két kiadványt hozott magával.

Az egyik az idei évben kiadott „Útlevél – Passport, Legyetek tiszták, hősök, szentek” című kis könyvecske, melynek szerzői: Barsi Balázs OFM, Böjte Csaba OFM, és Puss Sándor SJ, valamint a Keresztény házasság (belső használatra) című könyvecske Puss Sándor szerkesztésében, mely a Jóindulat Polgári Társulás kiadásában látott napvilágot 2017-ben.

Kiadványok a lelki tisztaságért (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az IGNIS Polgári Társulás jelenlegi elnöke Berta Zoltán. Az imaest koordinátora Török András volt. A társulás vezetői évente számos rendezvényt szerveznek, többek között lelkigyakorlatokat, lelki napokat, gyógyító alkalmat, zenés áhítatot, adorációs találkozásokat, előadásokat, keresztény bálokat. Tevékenységükkel gazdagítják a járási székhely kulturális és lelki életét, erősítik a keresztény identitást, és az élet kihívásaiban segítenek eligazodni mindazoknak, akik keresik közösségük megtartó erejét.