A november 10-i önkormányzati választások a fő témája az Önkormányzati Szemle 2018.  évi harmadik számának.

Ahogy Őry Péter fogalmaz: a településeinken élő emberek arról döntenek, kikre bízzák a helyi ügyek alakítását, a mindennapok és a jövő formálását. Az Önkormányzati Szemle októberben megjelent számának vezércikkében a kiadó Pro Civis Polgári Társulás elnöke arról ír, nyolcadik éve foglalkozik a lap azokkal a problémákkal, amelyekkel az polgármesteri és helyi képviselői tisztség jár.

„A helyi kormányzásban egyéni ambíciók kiélésének lehetőségét látni hatalmas tévedés. Polgármesternek, képviselőnek lenni, bár fizetség/tiszteletdíj jár érte, nem megélhetési lehetőség: közszolgálat. Nekünk még a nemzeti közösségünk szolgálata is, a megmaradásunk érdekében sokszor van szükség olyan döntések meghozatalára, amit a közönyösebb választóink észszerűtlennek vélnek. Sok kisiskolánk és kis létszámú iskolánk nem létezne már, ha az állam lenne a fenntartójuk, sok apró településünkön nem lenne orvosi rendelő sem… Talán már egységes helyi közösség sem….” Őry Péter szerint már csak a fent leírtak miatt sem mindegy, hogy ki nyeri el alakosok bizalmát november 10-én.

Az őszi Önkormányzati Szemlének nemcsak a vezércikke szól a választásokról, hanem több írása is. Dr. Nyilfa Péter írásából megismerhetjük a legfontosabb tudnivalókat az önkormányzati választásokról és a kampány törvényi hátteréről is. Szímőn mindig történik valami – így hirdeti a községet az önkormányzat és ez a címe a Vág mentén elterülő települést bemutató faluriportnak is. Bős kezd igazi kisvárossá válni – Fenes Iván polgármester újra indul tisztségéért. „Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő”- vallja Lekenye polgármestere, Takács Ágnes. A 750 éves Felsőszemeréden tisztelik a hagyományokat, árulta el Pásztor Tamás. Felsőtúr életét a bányászat és a mezőgazdaság határozta meg, a falu őrzi múltját és bizakodik a jövőben – vallja Varga Péter polgármester. Vők zsákfalu, ennek köszönheti, hogy Pozsony közelsége ellenére megmaradt valódi kisközségnek – Fejes Boldizsár polgármester ismertette a község fejlődését. A Bodrogközben fekvő Szentmária újrafelfedezésre vár.

Dávid László Ipolyszalkán indul a polgármesteri tisztségért, de bevallása szerint nem megélhetési polgármester szeretne lenni. Gujber László, Hegysúr község polgármesterének mottója: becsületes munkával a közösségért. A felső-csallóközi kisváros, Somorja sorsdöntő választás előtt áll. Becse Norbert Naszvadon új tervekkel fejlesztené a fürdőt. Góra Mónika, Garampáld polgármestere szerint kis faluban kis léptekkel tudnak haladni a céljaik felé. Komáromszentpéteren fontos a szőlő, a bor, a Zichy-kastély, de ipari parkra is szükség lenne – mondja Bukovszky János polgármesterjelölt.

Gútán, a csallóközi kisvárosban nemrégen jelent meg egy helytörténeti kiadvány, az önkormányzat azzal a céllal adta ki a tankönyvet, hogy a helyi tanulók megismerjék városuk múltját – árulta el Horváth Árpád polgármester. Farkas Iván bevallása szerint az előző ciklusban nyolc évre terveztek Muzslán, de a terveket másfél év alatt sikerült teljesíteni, a munka azonban nem állt le. Vezekényen fontos a magyar iskola és a lakosság otthon tartása – nyilatkozta Zupko Tamás polgármesterjelölt.

Párkánynak stratégiai jövőre van szüksége – árulta el Lukovics Tamás, aki az MKP polgármesterjelöltje a határ menti kisvárosban. Zsitva Norbert, Perbete alpolgármestere szeretné folytatni a munkát, de úgy véli, újításokra is szükség van. Ógyallán is fontos fejleszteni a magyar nyelv és kultúra komfortszintjét, vallja Basternák Ildikó. Agócs Gergely fiatalos lendülettel vezetné Királyrévet. Andódon is sok az új lakos, Puss Péter polgármesterjelölt szerint igény van a generációváltásra.

Domin István, Izsa község polgármestere szerint izgalmas volt az elmúlt négy év, számos pályázatban vett részt a Duna-parti település. Kacz Éva, Nádszeg polgármesterjelöltje szerint polgár- és vállalkozóbarát települést kell kialakítani. Kisújfalun fontosak az értékek – ezért szerveztek négy évvel ezelőtt helyi termékpiacot, Geri Valéria folytatná a munkát. Vága a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, Jalsovszky Róbert polgármesterjelölt szerint mégis az egyik legnagyobb problémájuk, hogy az önkormányzat eltávolodott a lakosoktól – ezen szeretne változtatni.

A helyi mellett a megyei önkormányzatok is nagyban befolyásolják a lakosság életét, Besztercebánya megyét sokáig negatív példaként emlegették, ám a helyzet mára megváltozott. Csúsz Péter, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöki megbízottja nyilatkozott az Önkormányzati Szemlének.