Babucs Zoltán történész és Dániel Erzsébet a Limes Anavum elnöke (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1938. november 6-án vonult be az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria hídon a budapesti I. hadtest, élén nagybaconi Nagy Vilmos altábornaggyal. Az altábornagy emlékirataiban a párkányi bevonulásról ez olvasható: „Amikor lovam a lábát tette Párkány újra magyar földjére, egy ősz magyar letérdelt, és úgy köszöntött.”

A Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás szervezésében erre emlékeztek Párkányban az évforduló kapcsán a Párkányi Városi Múzeumban, majd a Mária Valéria híd párkányi hídfőjénél, visszaidézve a történelem dicső pillanatait, amikor a „magyar Szent Koronához újra visszakapcsolódott Szent István örökségének egy része.”

Az emlékező közösség sorai (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Könyvbemutató a múzeumban

A városi múzeumban vette kezdetét a megemlékezés Babucs Zoltán történész Győzött az igazság – A felvidék hazatérésének albuma című könyvének bemutatójával.  Sajó Sándor Magyar kereszt című versének tolmácsolását követően Juhász Gyula, a múzeum vezetője, majd Dániel Erzsébet, a rendezvény háziasszonya, a társulás elnöke köszöntötte mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget.

„Olyan megemlékezésre jöttünk, amely nyolcvan évvel ezelőtt megdobogtatta a felvidéki magyarság szívét. Nagyapáink, apáink is részesei voltak az eseménynek, így nekik is emléket állítunk a mai napon. Kevés fiatal gondolatából hiányzik ez a kor, ezért is kötelességünk emlékezni, mert így lehet jelenünk és majdan jövőnk is.”

– mondta Dániel Erzsébet a mintegy hatvan jelenlévőnek.

Babucs Zoltán történész bemutatta az évforduló kapcsán megjelent kötetet. Köszönetét fejezte ki a Felvidék. ma szerkesztőségének, megboldogult Pogány Erzsébetnek, akinek halála után sem szakadt meg a folyamat, mert Szűcs Dániel főszerkesztő segítségével megtörtént a fényképek begyűjtése és digitalizálása. Sokan és sokféleképpen segítették a könyv létrejöttét, felvidékiek, anyaországiak, és székelyek egyaránt, hiszen a székelyföldi Tortoma kiadó égisze alatt láthatott napvilágot a kötet. Ezért is nevezte a történész a magyar összefogás eredményének a könyv létrejöttét.

A vetítéssel egybekötött történelmi beszámolót követően dedikálásra került sor, majd az emlékezők fáklyákkal, mécsesekkel indultak a Mária Valéria hídra. A híd közepén csatlakoztak az emlékezőkhöz az esztergomi résztvevők, majd közösen vonultak a párkányi hídfőhöz.

Fáklyás felvonulás és megemlékezés a Mária Valéria hídnál

Versekkel, énekekkel, tárogatóval emlékeztek, majd Babucs Zoltán történész szólt az egybegyűltekhez. Visszaidézte a nyolcvan évvel ezelőtti határ elmozdulását, Párkány hazatértét, a bevonulás eufórikus pillanatait, a határtalan boldogságot, amikor újra egybeforrt az, amit Trianonban szétválasztottak.

„Ezáltal válhatott – ha rövid időre is – a felvidéki magyarság a másodrangú állampolgárságból ismét az államalkotó nemzet tagjává, mely visszaadta hitét, becsületét és erkölcsi tartását”

– hangsúlyozta a történész.

Végezetül a Boldogasszony anyánk című énekkel, a nemzeti himnusszal és a mécsesek elhelyezésével zárult a méltó emlékezés.

A rendezvényen többnyire párkányi, esztergomi, budapesti, szőgyéni, nánai, búcsi résztvevők vettek részt. D jelen volt Romanek Etelka, Esztergom polgármestere, Bánhidy László, Esztergom alpolgármestere, az esztergomi Ferences Gimnázium diákjai, Szantner Gábor vitézi hadnagy, a József Ágost Emléktáraság elnöke, a főherceg megszemélyesítője, Vizi Sándor, a Magyar Királyi Szent István 3. honvéd gyalogezred Hagyományőrző Egyesület alelnöke, Horváth István régész, az Esztergomi Körzeti Televízió, a Duna TV Kárpát Expressz stábja, Balogh Gábor, a Csemadok OV alelnöke és Kliment Éva titkár, Lukovics Tamás, az MKP polgármesterjelöltje, Szigeti László megyei képviselő és sokan mások.

A rendezvényen közreműködtek: szavalattal Berényi Kornélia, Kovács Emese és Méri Mátyás, énekkel Pálmai József, tárogatón játszott Fehér László és Vecserka Péter.

Vonulás a Mária Valéria hídon (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A „Győzött az igazság” című képes album a Pákányi Városi Múzeumban megvásárolható.

Végezetül álljon itt egy idézet a könyvben található párkányi bevonulásról: „Ami Párkányban fogadja az érkezőket, azt egyszerűen nem lehet leírni. A kenyeret hozó honvédtiszt egy pillanatra megáll. Letérdel a földre, amely ismét magyar lett. Körülötte sír, zokog a város. A főtér felé vezető úton bokáig virágban gázolnak a paripák. A diadalkapunál egy kipirult arcú magyar lány elkapja az első katonát, megcsókolja, és könnyezve, kacagva mondja: – Ezt nem kell meggyónni, ezt látta az Úristen!….”

További felvételek az eseményről megtekinthetők ITT.