A könyvtár egykori és jelenlegi munkatársai az emléklapokkal (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Megalapításának hetvenedik évfordulója alkalmából november 23-án szervezték meg a jubileumi emlékülést az Ipolysági Városi Könyvtárban. A gazdag programkínálattal tisztelegtek az elődök áldozatos munkája előtt, köszöntötték a helyi és a környék íróit, illetve ünnepeltek a felvidéki és magyarországi szakmabeliekkel.

Mint a rendezvényen elhangzott:

örömteli és tiszteletet parancsoló hetvenedik évfordulóját ünnepli az intézmény.

Az intézmény fontos helyet tölt be a város kulturális és  művelődési életében, gazdag és naprakész információs gyűjteményével áll az olvasók rendelkezésére – hangsúlyozták.

A megemlékezésnek a könyvtár adott otthont (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A rendezvényen Hammersmidt Béla, az intézményt fenntartó Ipolyság alpolgármestere köszönőlapot adott át a könyvtár egykori és jelenlegi dolgozóinak.

Az ünnepség részeként Solmoši Márta, a könyvtár egykori igazgatója és Majoroš Magdolna, jelenlegi megbízott vezetője részletes történelmi áttekintőjükben ismertették a hetven év legfontosabb állomásait.

Az emlékünnepségen jelen voltak azon felvidéki és magyarországi könyvtárak képviselői, akikkel szorosabb kapcsolatot ápol az ünnepelt intézmény. Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Könyvtár egykori igazgatója rövid köszöntőjében visszaemlékezett az együttműködés kezdeteire. A két intézmény szoros együttműködése lett az egyik alappillére Ipolyság és Vác testvérvárosi kapcsolatának.

Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke és Majoroš Madolna, a könyvtár megbízott vezetője (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke Kecskés Ildikó kiemelte:

„a könyvtár valamennyi egykori és jelenlegi dolgozója az itt élőkért és a régióért tevékenykedtek, nagy odafigyeléssel végezve munkájukat.”

A felvidéki magyar könyvtárosok továbbképzésének koordinátoraként hozzátette: az intézmény dolgozói részesei a magyarországi Könyvtári Intézet által szervezett felvidéki továbbképzéseknek, ezzel segítve a minőségi szolgáltatás nyújtását az olvasóknak.

Ünnepi tortával köszöntötték a jubiláló intézmény munkatársait, vendégeit és az olvasóit (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Kiállításon örökítették meg a gazdag múltat

A könyvtár mellett immár hatodik éve működő Ipeľ-Ipoly Galériában értékes relikviákat is felvonultató kiállítás mutatja be az elmúlt hét évtized történéseit. A fotókon valamint a felsorakoztatott tárgyi emlékeken felelevenednek a könyvtárnak helyet adó egykori épületek, a belső terek a bútorzattal és az egykori lelkes könyvtárosok.

Többek között itt találjuk a portálunkon is publikáló Sztakó Zsolt és Csáky Károly portréját, továbbá felsorakozik mások mellett Lendvay Tibor, N. Tóth Anikó, Sajó Sándor, Tipary László, Márton István, Baka L. Partik.

Ugyancsak megörökítődtek a könyvtárban lefolytatott legkülönfélébb rendezvények. A neves irodalmárokkal folytatott író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, szavaló- és prózamondó versenyek, valamint egyéb népművelő és ismeretterjesztő események. Külön galéria mutatja be a városhoz, illetve a szűkebb környékéhez kapcsolódó írókat, költőket, könyvszerzőket.

A történelmi visszapillantó kiállítás teret ad a galéria korábbi kiállításainak is. Az érdeklődők fellapozhatják az intézmény krónikáit, albumait, s értékes könyvekbe is beletekinthetnek.

A könyvtár relikviái a kiállítás részei (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Népkönyvtárból városi könyvtár

A városban már a tizenkilencedik században megteremtődtek a könyvtárak. Ezek főleg magán, családi könyvtárak voltak. Ugyanakkor a Honti Kaszinó és a századforduló táján alapított Honti Múzeum is rendelkezett könyvtári állománnyal. A könyvgyűjtemények sajnos a második világégés alatt elvesztek, illetve megsemmisültek. A világháború után könyvgyűjtést hirdettek a városban egy új intézmény részére. Ennek eredményeképpen alakult meg az ipolysági könyvtár 1948-ban.

A Fő téren már három részleg, a gyermekirodalmi, a szakirodalmi és szépirodalmi részleg várta az olvasókat.

Szerény keretek, a könyvtárnak kevésbé megfelelő körülmények között kapott helyet az első időszakban az intézmény. A népkönyvtár 1960-ig járási intézményként működött. Az eltelt hetven évben többször is költöztek. 1961-ben a Fő tér sarkán álló épület lett a közkönyvtár otthona. Ez megfelelő feltételeket biztosított az intézménynek. A rendszeresen bővített könyvállomány és a modern technikai segédeszközök csábították az érdeklődőket.

A könyvtár rendezvényeit felölelő képkiállítás és a városhoz valamint környékéhez köthető irók, költők és könyvszerzők portréi (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mintegy huszonöt évig adott otthont a könyvtárnak az impozáns városközponti épület. Az ezredfordulót követően újabb költözés várt a könyvtárra, kinőtte  a Fő téri létesítmény helyiségeit. 2004 decemberében költözött át a Tabán lakótelepen, az Ipoly partján található egykori iskola ingatlanjaiba.

Az elmúlt években számos pályázatnak köszönhetően ment végbe a könyvtár modernizálása, új bútorokkal, technikai eszközökkel gazdagodott. Természetesen folyamatosan bővítik a könyvállományt a szlovákiai és magyarországi támogatások hathatós segítségével.