(Fotó: wikipedia)

Amikor néhány hónappal ezelőtt Kolozsváron Mátyás király szülőházában elmondtam, hogy miért javasoltam a Mátyás király Emlékévet, kezdeményezték a kitiltásomat Romániából. Erdély román megszállásának 100. évfordulóját jelöltem meg okként.

Most, hogy az Országgyűlés egyhangú határozattal döntött arról, hogy a következő esztendő Rákóczi Emlékév lesz, ezúttal óvatosabban kell fogalmaznom, miért is javasoltam az emlékévet.

Hivatkozhatnék arra, hogy már a 2003-ban szervezett ünnepségek több rendezvényén  részt vettem, a Kossuth téren a központi megemlékezésen Mádl Ferenc elnök úr társaságában koszorúztam. Utalhatnék arra, hogy 2006 októberében Kassán koszorúztam a Rákóczi Ferenc és bujdosó társai földi maradványainak hazahozatala és újratemetése 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. Felidézhetném, hogy 2012 kora tavaszán megállapodást írtam alá Halzl József elnök úrral, a Rákóczi Szövetség elnökével – egyebek mellett – a Rákóczi-hagyományok ápolásáról, majd a megállapodást megerősítettük.

Ezek természetesen önmagukban is jó okot szolgáltatnának a Nagyságos Fejedelem  emlékének megörökítésére. Valójában azért fordultam Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrhoz és Németh Szilárd államtitkár úrhoz, mivel

a Felvidéken született és végső nyugalomra is itt lelt fejedelem nagy tiszteletnek örvend az elszakított területeken, személye alkalmas a nemzeti összetartozás erősítésére és az általa vezetett szabadságharc a független honért folytatott egyik legfontosabb küzdelem volt történelmünk során.

Keveset beszélünk a trianoni tragédia egyik legnagyobb bűnéről. A diktátum nem csupán a lakosság  és az ország területének jelentős részét szakította el, de ellopták a történelmünk egy részét is. A külhoni magyar fiatalok nem ismerhetik meg népük történetét, a szlovák, ukrán, román, szerb és osztrák történelemkönyvek meghamisítják a magyar históriát. Gyakran évszázadok esnek ki és nem létező hősök dicsőségéről tanulnak a fiatalok.

Száz esztendő nem volt elég ahhoz, hogy a Magyar Királyság történelmi eseményeit a valóságnak megfelelően bemutassák az utódállamokban. Az igazságtalan béke a jogfosztás és a történelemhamisítás forrásává vált. Az igazat megvallva tehát ezért kezdeményeztem az emlékéveket és emléknapokat.

a szerző az Emberi Méltóság Tanácsának az elnöke