Gyertyagyújtás az elesett hősök emlékére (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Ma emlékezünk az első világháború lezárásának századik évfordulójára. A Krajczáros Alapítvány önkéntesei immár kilencedik éve szerveznek nemzetközi gyertyagyújtási akciót november 11-én, melyet a gyertyaláng és a pipacs, valamint a 11-11-11-11 számsor jelképez.

Mint Németh István, a Krajczáros Alapítvány elnöke portálunknak korábban elmondta: a számsor azt hivatott jelképezni, hogy 1918. 11. hónapjának 11. napján 11 óra 11 perckor lépett életbe a fegyvernyugvásról szóló megállapodás, mellyel befejeződtek a harci cselekmények a fronton, s katonai értelemben kezdetét vette a négy éve milliók által várt béke időszaka.

A kezdeményezéshez idén is Felvidék-szerte több szervezet, intézmény, valamint település  csatlakozott.

Bartalos Béla alistáli katona sírjánál emlékeztek

A Szentgotthárdi kerékpáros egylet pár éve emléktúrát szervezett. Az Isonzó forrásától a Doberdó fennsíkig tekertek és végiglátogatták a háborús emlékhelyeket és temetőket. A túrához 2014-ben csatlakozott az Ecori PT és a Via Sancti Martini Slovakia is. Az út előtt áttanulmányozták Kosár Lenke 1994-es kutatását Alistál község áldozatairól.

Megemlékezők: Szűcs Dániel, Szűcs Márton, Szűcs Ervin, László Árpád, Szűcs Éva, Domonkos Gyula, Lengyel József, Ponty Attila, Szokol Tamás

„Az út és a tanulmány mély nyomot hagyott bennünk. Azóta minden évben megemlékezünk a hősi halottakról. Pár éve felfedeztük a Köpcsény mellett felújított temetőt, ahol megtaláltuk Bartalos Béla alistáli katona sírját. Nagy meglepetésünkre neve nem szerepel a 47 Alistálon számon tartott áldozat névsorában. Kutatást végeztünk és kiderült, valószínűleg azért, mert rokonai nem maradtak a faluban” – számolt be Szűcs Éva.

Kifejtette, minden évben Szent Márton napján ellátogatnak a temetőben tartott ünnepi tiszteletadásra, hősi halottjuk sírjánál megemlékezést tartanak. „Családunkhoz azóta csatlakoztak barátaink is. Csapatunk idén harmadik alkalommal vett részt az első világháborús áldozatok tiszteletére szervezett futáson” – mondta. Hozzátette, a háború a történelemnek az a leckéje, amit az emberek mindig hajlamosak elfelejteni – mondta Mussolini. Ezért emlékeznünk kell, hogy a sok szörnyűség ne merüljön feledésbe!

***

Áldozatvállalásuk nem volt hiába való

Az Izsapi IQUS Polgári Társulás a helyi temetőben szervezte az ünnepi megemlékezést az első világháború izsapi áldozatainak emlékkeresztjénél egy szál mécses meggyújtásával és két díszbokor elültetésével, csatlakozva ahhoz a nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz, amellyel kifejeztük tiszteletünket a hazáért halt magyar és más nemzetek katonái iránt. Az ünnepi megemlékezésen Tamási Blanka elszavalta Gyóni Géza Csak egy éjszakára című versét, ezt követte Tamási Márta megnyitó beszéde, a díszbokrok elültetése, pontban 11 óra 11 perckor mécsesgyújtás, végül pedig egy közös ima csendült fel.

Fotó: Nagy Krisztina

Száz éve annak, hogy 1918. november 11-én Párizs mellett egy vasúti kocsiban Németország aláírta a fegyverletételt, ezzel hivatalosan is befejeződött az első világháború, vagy ahogy akkor nevezték, a Nagy Háború. A közel tizenöt millió halottat követelő vérontás minden községből áldozatokat szedett. A faluból 35-en vettek részt a Nagy Háborúban, közülük 11-en haltak hősi halált, név szerint: Ábrahám Kálmán, Fekete Imre, Fekete Antal, Kiss Lajos, Nagy Dezső, Nagy Miklós, Orbán Imre, Rácz Vince, Takács János, Varga János és Varga Lajos.

Az ő emlékük előtt fejezték ki tiszteletüket az eredetileg 1968-ban állított, majd 2018-ban felújított keresztfa előtt annak reményében, hogy az ő áldozatvállalásuk nem volt hiábavaló, és az emberiség a két világháború szomorú tapasztalataival maga mögött rádöbben arra, hogy az értelmetlen háborúk csak gyászt és könnyeket hagynak maguk után.

***

Áldozatokból a legnagyobb hősök

Ezek a férfiak áldozatok voltak és az áldozatokból lettek a legnagyobb hősök – hangzott a péterfalai megemlékezésen. Az összejövetelre, ahol Köböl Gyula polgármester mondott beszédet, a hősök emlékművénél került sor. Az elhunytak tiszteletére kitűzték a gyászlobogót is. A megemlékezésen közreműködött Foglár Gábor.

Megemlékezés Péterfalán

Kétnyelvű megemlékezés Pozsonypüspökin

Pozsonypüspökin is megemlékeztek az első világháború 100 évvel ezelőtti befejezéséről és a compiègne-i fegyverszüneti egyezmény aláírásáról. A kétnyelvű emlékezés helyszínéül immár hagyományosan a Szentháromség téri háborús emlékmű szolgált és a jelképes időpontban, 11-én, vasárnap 11 óra 11 perckor vette kezdetét.
A megemlékezésen Radovan Rajčák helyi káplán mondott imát, könyörgést minden ismert és ismeretlen áldozatért.

Aki nem ismeri múltját, arra ítéltetett, hogy megismétlődjön vele az

– mondta Radovan káplán. A templomok harangjai is megszólaltak, hogy emlékeztessenek az imádság fontosságára és a békére való törekvésre világszerte. Minden elhunyt hős, katona mögött egy élet állt volna még sok-sok tervvel, amit a háború pokla vágott el, s mely a halálba sodorta őket.

Megemlékezés Pozsonypüspökin (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Az eseményen magyar nyelven Jégh Izabella, Pozsonypüspöki helyi képviselőnője, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke mondott emlékező gondolatokat. Ezután felkérte a pártok, szervezetek képviselőit az emlékezés virágainak elhelyezésére.
A csaknem félórás megemlékezés legvégén Rajčák káplán vezetésével imádkozták el a Miatyánkot, utána magyarul az Üdvözlégy, Máriát.
Vasárnap délután három órai kezdettel A hősökre emlékezünk címmel irodalmi összeállításra került sor a Pozsonyi Városi Kulturális Napok keretében a Szarvai Csemadok közreműködésével a háború befejezésének száz éves évfordulója alkalmából a pozsonypüspöki Vetvár Művelődési Házban. (ZK)

Kispakán is tisztelegtek az elesett hősök emléke előtt

Kispakán az I. világháborúban elesett hősök emlékművénél a résztvevők, a GRACE – Nagypakai Egészségkárosodott Egyesület szervezésében, mécsesek meggyújtásával fejezték ki tiszteletüket a hazájukért hősi halált halt magyar és más nemzetek katonái iránt. Az immár második alkalommal megrendezett megemlékezésen idén 21-en hajtottak fejet, az iskolásoktól az üknagymamáig, akik a Flandria mezején című verset hallgatták meg. E verset a kanadai dr. John McCrae alezredes (1872-1918) írta a világháború lövészárkában, 1915. május 3-án. A megemlékezést beárnyékolta az első világháborús emlékmű rossz állapota, amelyen szinte olvashatatlanok az elesett hősök nevei. (GRACE)

Fotó: HA/Felvidék.ma

Megemlékezések Gömör-Nógrádban

Rimaszombatban a 4. számú Hatvani István Cserkészcsapat, Füleken pedig a 47. számú Koháry István Cserkészcsapat karolta fel a nemzetközi gyertyagyújtáshoz való csatlakozást. Füleken a Hősök terén, míg Rimaszombatban a Fő téren gyújtottak gyertyát az elesett katonák emlékművénél. Előbbi helyen 17.00-tól 17.30-ig cserkész díszőrség állt az emlékműnél, mely erre az alkalomra díszkivilágítást kapott. Gömör-Nógrád így közösen
emlékezett a nagy háború áldozataira.

Megemlékezés Füleken (f) és Rimaszombatban

Megemlékeztek Rimaszécsen és Nemesradnóton is, ahol a templomokban emlékező istentiszteletek keretében hajtottak fejet a hősök előtt. A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete felkérésére Harnócz Gyula pedagógiai asszisztens állította össze a műsort a falu tehetséges lányainak bevonásával. Dobos Ilona, a helyi Csemadok elnöke felidézte
a Pipacs-nap jelentőségét. Pósa Dénes egyházgondnok az egyházi anyakönyvekben fellelt adatok alapján beszámolt a hősi halottakról. Az igét Agócsné Galgóczy Tímea hirdette. Az 1925-ben emelt emléktáblánál a hozzátartozók, az egyházközség, a Rákóczi Szövetség, a Szövetség a Közös Célokért és a Csemadok helyezte el a megemlékezés virágait. Az alkalom a Himnusz eléneklésével ért véget, majd megkondultak a harangok a 100 éve
véget ért első világháború szenvedéseire, az oktalan vérontásra figyelmeztetve. (HE)

Nemesradnóton emlékező istentisztelet keretében hajtottak fejet a hősök előtt.

Centenáriumi faültetés Nagymegyeren

A nagymegyeri Fészek Ifjúsági Központban, a volt Zárda iskola udvarán a nagymegyeri 23. sz. Arany János cserkészcsapat, a nagymegyeri római katolikus plébánia, a Fészek polgári társulás, a Zöld Megyer polgári társulás és a VMCM ifjúsági klub szervezésében került sor a centenáriumi faültetésre az I. világháború befejezése emlékére 2018.11.11-én, Szent Márton napján.

A rendezvény a nagymegyeri Szent Miklós római katolikus templomban szentmisével kezdődött. Innen vonultak át a szervezők és az érdeklődők a Fészek Ifjúsági Központ udvarába. A gondosan előkészített terepen már ott volt az a tölgyfacsemete, amelyet a jövőbe tekintve egy élő jelképként készültek elültetni. Holényi Gergő cserkészparancsok bevezető szavai után Csémi Szilárd – Kismedve cserkésztiszt részére adta át a szót. Nevezett visszaemlékezésében felidézte a 100 évvel ezelőtti eseményeket, röviden kitérve a helyi történésekre is. Beszédét azzal az igénnyel fejezte be, hogy SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT és a BÉKE megőrzése mindannyiunk számára fontos feladat.

Fotó: Kiss Szilvia

Ezt követte maga a faültetés mozzanata, amihez a jelenlevők többsége egy-egy lapát föld bedobásával maga is hozzájárult azzal a reménnyel, hogy a következő 100 esztendőben az a fiatalokkal felnőve egy élő emlékjellé váljon. Befejezésül főtisztelendő Mahulányi József esperes-plébános vezetésével a megemlékezők imádkoztak és mécsest gyújtottak az egykori áldozatokért és családtagjaikért. (Csémi Szilárd)

***

Nagymegyeren az Egészségkárosodottak Nagymegyeri Alapszervezete immár második alkalommal csatlakozott a Krajcáros Alapítvány által meghirdetett gyertyagyújtási akcióhoz. A szervezet tagjai a Hősök terén, az első világháborús emlékműnél 11 óra 11 perckor helyzeték el az áldozatok emlékére a mécseseiket. (HA)

Az Egészségkárosodottak Nagymegyeri Alapszervezetének megemlékezése

Gyertyagyújtás a dunaszerdahelyi emlékműnél

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 városvédő egylet nevében Vajda Barnabás, a Pázmaneum Társulás nevében pedig Karaffa Attila gyújtott gyertyát az idén november 2-án felavatott dunaszerdahelyi emlékműnél, az állomásparkban.

A dunaszerdahelyi emlékmű (Fotó: Karaffa Attila))

Illésházán gyertyagyújtás, Léván közös harangzúgás

Illésházán másodszor, de az MKP helyi alapszervezetének szervezésében először került sor a nemzetközi gyertyagyújtási akcióban való részvételre, az első világháború áldozataira való megemlékezésre.

A helyi közösség az összetartozásra és összetartásra, a megbékélés fontosságára és a hősök emlékének tiszteletére helyezte a hangsúlyt. (HA)

Gyertyák elhelyezése az emlékműnél (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Az Egyesült Királyság, Észak-Írország és Németország kormányai kezdeményezik a sok nép és nemzet számára mérhetetlen szenvedést és  veszteséget okozó I. világháború befejezésére való megemlékezést azzal, hogy 2018. november 11-én a városok és falvak templomainak harangjai szólaljanak meg.

A lévai egyházi gyülekezetek is csatlakoztak a centenáriumi megemlékezéshez. Mint a Felvidék.ma-nak Vincze László, a katolikus egyháztanács tagja elmondta: vasárnap 11 óra 11 perckor egyszerre szólaltak meg a város katolikus és evangélikus templomainak harangjai, ezzel emlékeztek a száz évvel ezelőtti eseményekre. (PP)

Mécsesek a tornai emlékműnél (Fotó: MKP Torna)

A református egyház is támogatta a kezdeményezést

Kezdeményezésük Szlovákia Kulturális Minisztériumán keresztül a  Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz is eljutott.

„Annak tudatában, hogy gyülekezeteinkben sok helyütt emlékeztek meg a háborút  követő évtizedekben a háborúban odaveszett egyháztagokról emléktáblák állításával, bizonyára a 100. évforduló sem múlik el a veszteségek megemlítése nélkül.

Az egyházközségeink vezetőinek bölcs megítélésére  bízzuk azt, hogy eleget téve e nemzetközi kezdeményezésnek a harang megszólaltatásával felhívják-e a figyelmet a háború szenvedéseire, az  oktalan vérontásra és az Istentől ajándékba kapott élet védelmének  keresztyén felelősségére”

– írta a gyülekezetekhez szóló körlevelében Fazekas László püspök. (HE)

Újjáalakult Csemadok-alapszervezet első rendezvénye volt a gyertyagyújtás

A Csemadok Sajógömöri Alapszervezete alig egy hete kezdte meg újra tevékenységét. Valamikor széleskörű tevékenységet folytatott, énekkar, színjátszó csoport, citerazenekar működése fémjelezte ezeket a régmúlt éveket. A szervezet a 90-es évektől fokozatosan leépült, és öt éve megszűnt.

„Most újra van néhány aktív ember, és úgy gondoljuk, mindent meg kell tennünk anyanyelvünk és kultúránk ápolásáért, megőrzéséért. Gyermekeink, unokáink magyarként való megmaradása a tét.

„Nyelvében és zenéjében (kultúrájában) él a magyar” (Kodály Zoltán) – ezért Csemadok-tagként tesszük a dolgunkat, nem panaszkodunk – nyilatkozta a Felvidek.ma-nak Gyurán Csilla, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke.

Megemlékezés Sajógömörben (Fotó: Csemadok Sajógömör)

Első rendezvényük volt november 11-én a nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz való csatlakozás. A gyertyákat a sajógömöri evangélikus templom falán található, az I. világháborúban elesett neveit tartalmazó emléktábla előtt gyújtották meg ünnepélyes keretek között. (BB)

Mint Majančík István, az MKP helyi szervezetének elnöke portálunknak elmondta, a mai napon a MKP tornai alapszervezete mécseseket gyújtott az első világháborúban elesett hősök emlékére. (MK)

Megemlékezés Nagymagyaron (Fotó: Nagymagyari Kulturális Közösség)

Nagymagyar is csatlakozott a Krajczáros Alapítvány  Nemzetközi gyertyagyújtási akciójához. Az első világháború áldozatai emlékére immár második éve gyújtottak gyertyát és helyezték el az emlékezés pipacsait   a felújított országzászlónál. (PI)

Portálunk értesülései szerint többek között az alábbi felvidéki szervezetek jelezték vissza csatlakozási szándékukat: IQUS Polgári Társulás, Izsap; Ecori Polgári Társulás, Alistál,

a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete, a 4 sz. Hatvani István Cserkészcsapat Rimaszombatban, Nagymegyer önkormányzata.