(Fotó: Pásztor Péter)

A fenti címmel jelent meg 2018 őszén a 250 éves csábi Szűz Mária Szent Neve Plébániatemplomról szóló kiadvány a Csemadok Csábi Alapszervezetének jóvoltából.

Mint az előszóban olvasható: „A templom a falu nyitott könyve, egy messziről látható, szép és tisztelt szent épület. Tanúja a történelemnek, hirdetője és képviselője a hitnek. Belőle ismerhető meg az adott község, mi, csábiak is.”

A jubileummal kapcsolatban az alábbiakat fogalmazták meg:

„Templomunk létezésének fontos állomásához érkeztünk, hiszen már negyed évezrede, azaz kétszázötven éve nyújt számunkra kapcsolatot ember és Isten között (…) elgondolkodunk a múlton és a jelenen, összegezzük azokat, majd egyfajta számadást és útmutatást készítünk a messzi, sokszor bizonytalan jövő számára.”

A kiadvány nyolc fejezetre oszlik. Az első rész áttekinti a falu történetét. A következő bővebb fejezet a templomot mutatja be. Feleleveníti  Csáb község korábbi szakrális helyeit, ismerteti a templom építésének történetét. Az olvasóknak bemutatja a késő barokk stílusban épült templom díszeit, kincseit. A templom egyes alkotásai képanyag formájában is láthatóvá válnak.

Az emlékezők közt találjuk Balga Ferenc kántort illetve a csábi születésű jelenleg Ipolybalogon szolgáló György Ferenc plébánost.

Az épület bemutatását a hitélet felelevenítése követi. Visszaemlékezések formájában elevenedik meg az elmúlt mintegy ötven év hitéleti alkalmai.

A kiadvány szól a 21. századi hitéletről is. Mint írják, a liturgikus év ünnepnapjai és hétköznapjai  kulcsfontosságú szerepet töltenek be a hívők életében, ezzel biztosítva erős alapot a hétköznapoknak. A következő oldalak áttekintik az egyes ünnepnapokat, ismertetve miként tartják meg azokat a csábi hívek. Az egyházi ünnepek mellett egyéb, közösségépítő alkalmakról is szót ejtenek. Így olvashatunk a templom kórusáról, nyári táborokról, a Mária Légió tagjainak találkozójáról.

A csábi templom a kultúra és a hagyományápolás színtere is. Erről vallanak a Kultúra a templomunkban címet viselő fejezetben. Az elmúlt bő másfél évtizedben számtalan nívós és a községen túlmutató kulturális esemény helyszínéül szolgált a most 250 éves templom.  Elég csak megemlíteni a Hajnalok völgye – kórusfesztivált, melyen felvidéki és magyarországi kórusokat látnak vendégül. Ugyancsak jelentős esemény az ORGONAest, melynek keretében elismert orgonaművészek, énekesek és kórusok lépnek fel. A Csábi Szeder Fábián Dalegylet, s annak utódja a Szeder Kórus szintén gyakorta ad koncertet a templom falai között.

A kiadvány röviden kitér a falu híres szülöttjére, Szeder Fábián  bencés áldozópapra és tanárra, aki elsőként foglalkozott tudományos szinten a palócsággal.

A könyv mellékletében áttekinti a templom eddigi papjainak névsorát, Csáb község felszentelt papjait s továbbá apácáit, valamint az egyéb szolgálatot nyújtó helyiekről sem feledkeztek meg. Mindamellett gazdag képanyag  mutatja be a templomot és a csábi hitéletet.

A kötet az alábbi üzenettel ér véget:

Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek!

A kiadvány megjelenését a Magyar kormány, Csáb Község önkormányzata és a csábi plébániaközség támogatta.