Illusztráció: Kaposvár Most

Ugyancsak jeles ünnep ez a nap a görögkatolikus egyház hívei számára is, akik ezen a napon az Istenszülő anyjának, Szent Annának az áldott állapotba kerülését ünneplik.

A katolikus naptár szerint december 8-a kiemelkedően fontos, a szeplőtelen fogantatás parancsolt ünnepe. Az ünnep neve latinul Immaculata Conceptio, ami tulajdonképpen Szűz Mária jelzője, vagyis Jézus édesanyja szeplőtelenül, régiesen makulátlanul fogant.

A szeplőtelenség azt jelenti, hogy Mária fogantatása pillanatától mentes volt az eredendő, azaz áteredő bűntől, ami a katolikus egyház tanítása szerint rajta kívül csak fiáról, Jézus Krisztusról mondható el.

A katolikus egyház a szeplőtelen fogantatással Máriát úgy állítja a hívek elé, mint akiben az Isten által elgondolt tökéletes emberség valósult meg. Eszerint Mária egyszer s mindenkorra kimondta az igent Isten előtt, mindvégig hűséges maradt, és Fiába vetett hite még a szenvedés legnehezebb órájában sem ingott meg.

Mária különleges módon részesült a krisztusi megváltásban, s így számára Isten elővételezte a kegyelmi állapotot, hogy mentes legyen az áteredő bűntől.

A szeplőtelen fogantatás kifejezés hallatára még katolikus hívők is sokszor Jézus szűzi fogantatására gondolnak, ám itt Mária kegyelmi kiváltságáról van szó.

Az ünnepet az egyház keleten a 8. században kezdte tartani. A nyugati egyházban a 9. században tűnt fel Nápolyban és Szicíliában, de a 10. század elején már Angliában is megtartották (valószínűleg a görög származású Szent Tódornak, Canterbury érsekének szorgalmazására). Magyarországon III. Béla király honosította meg a 12. század második felében.

A 13-14. század folyamán – főleg ferences hatásra – egész Európában elterjedt a szeplőtelen fogantatás ünnepe. Rómában XXII. János (1316-34) idején kezdték ünnepelni. IV. Sixtus 1476-ban fölvette a Római Kalendáriumba, XII. Ince 1693-ban oktávát adott az ünnepnek, mely XI. Kelemen pápa rendelete szerint vált parancsolt ünneppé a 18. században.

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját Boldog IX. Piusz hirdette ki 1854. december 8-án, majd 1857. szeptember 8-án megáldotta és felszentelte a római Spanyol téri Szeplőtelen Fogantatás szobrát. Boldog XXIII. János 1958-ban ellátogatott a Spanyol térre és egy kosár fehér rózsát helyezett el a szobor tövében. A hagyományt VI. Pál, Boldog II. János Pál és XVI. Benedek is folytatták, és folytatja Ferenc pápa is.