Négy lelkiatya imádkozik a keresztények egységéért: nt. Czinke Zsolt, nt. Czinke Tímea, ft. Csomor Gyula, ft. Siekel István (Fotó: Nagy Beáta)

Bátorkeszi a Komáromi járásban, hajdan, a történelmi Esztergom vármegyéhez tartozó falu, ahol a katolikus és a református templom magasba nyúló tornyai hirdetik a község lakosainak vallási hovatartozását. A községben egymást tisztelve és egymásra figyelve élnek a vallási felekezetek hívei.

Tavaly a karácsonyi ünnepek alatt kirabolták a katolikus templomot, ahonnan négy perselyt, kegytárgyakat vittek el, megrongálták a bejárati ajtót, így több száz euró kár keletkezett. Erre a szomorú hírre

a református egyházközség jótékonysági koncertet hirdetett a katolikus templom javára.

Január 6-án került sor a Kor-Zár verséneklő együttes újévi koncertjére a bátorkeszi református templomban.

Jótékonysági koncert a Kor-Zár együttessel a kirabolt katolikus templom javára Fotó: Czinke Zsolt

A koncert során Czinke Zsolt tiszteletes így fogalmazott:

„Krisztusban egyek vagyunk, ezért is méltó, hogy osztozzunk egymás örömében, de bánatában is.”

Így szinte természetes volt, hogy az ökumenikus imahéten mindkét templomban imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért, az „Igazságra és csakis az igazságra törekedj…” 5Móz 16, 18-20 Ige szerint, az indonéz keresztények által összeállított program alapján.

Kedden a református templomban került sor az istentiszteletre, ahol igét hirdetett ft. Csomor Gyula, és együtt imádkozott Czinke Zsolt tiszteletessel és Czinkéné Szabó Tímea tiszteletes asszonnyal. Ezen az istentiszteleten nyújtotta át nt. Czinke Zsolt a jótékonysági koncerten összegyűjtött 620 euró adományt Csomor Gyula plébánosnak. Megnyugvásként érkezett a hír, miszerint a két elkövetőt elfogta a rendőrség, és megtalálták az eltulajdonított kegytárgyakat is.

Czinke Zsolt lelkész átnyújtja az adományt Csomor Gyula plébánosnak

Csütörtökön a Sarlós Boldogasszony-templomban gyűlt össze a hívő közösség, amikor nt. Czinke Zsolt hirdette az Igét. Jelen volt nt. Czinke Tímea, Köbölkút plébánosa, ft. Siekel István és a házigazda, Csomor Gyula plébános.

Mindkét istentisztelet után szeretetvendégség fogadta az együtt imádkozókat. A közös beszélgetés során Bóna Katalin így foglalta össze az ökumenikus istentiszteleteken szerzett élményét: „Jó volt együtt lenni, együtt imádkozni, keresztyénségünkért, magyarságunkért!”