Imre Mács Katalin mesél (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A kisiskoláknak nagyon nagy segítséget jelent a kulturális utalvánnyal finanszírozott rendezvény. A tanév folyamán helybe érkezik a kultúra, s ha ehhez még jó segítők is akadnak, főnyeremény annak, aki él a lehetőséggel.

Gömörben az iskolavezetők is nagyon kedvelik a kulturális műsorok ezen formáját, amikor nem kell a gyerekeket utaztatni, hiszen a mesemondó vagy előadó érkezik a helyszínre. A rendezvényeiket úgy osztják szét az iskolák között, hogy minden korosztálynak biztosítsanak programot.

A Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl egyesület el tudja számolni a kulturális utalványokat, és segítségére van több száz iskolának annak hasznos elköltésében. Az egyesület szervezője Balázs Emese. A szervezetüket azzal a céllal alapították, hogy a legkisebb felvidéki faluba is eljusson a kultúra, akár egy mesefoglalkozás formájában.

„Már alig akad olyan hely, ahol ne lennénk jelen valamilyen programmal. Napi rendszerességgel szerepelnek a meséink a Felvidéken és immár Magyarországon is. A mesefoglalkozásainkon túl szervezünk egyéb kulturális programokat is, főképp az iskolákba, így koncerteket, színházi és ismeretterjesztő előadásokat, kézműves foglalkozásokat. A meséinknél az a cél, hogy amennyiben igény van rá, a legkisebb falu óvodájába is eljussanak. Folyamatosan keressünk új mesemondókat” – mondta Balázs Emese.

Imre Mács Katalin mesél (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
A mesemondáshoz jó tíz évvel ezelőtt talált rá Imre Mács Katalinra.

Az általa szerkesztett meséket tanulják be a mesemondók. A népmeséken kívül egyéb meséket is feldolgoz, összesen 11 mese szerepel a kínálatukban.

A legelső meséje Az aranyszőrű bárány volt interaktív előadásmódban, amelynek a mozgás, a néptánc és a népzene fontos része. Tudatosan egyáltalán nem használ kelléket vagy csak jelzésszerűen egy-egy bábot, tárgyat vagy viseletdarabokat.

„A gyerekek nagyon sok impulzust kapnak, minden készen ömlik rájuk a médiából, nekünk viszont az a célunk, hogy fejlesszük a kreativitásukat, képzelőerejüket, s ők maguk is benne legyenek a mesében, részesei legyenek a cselekménynek” – mondta Imre Mács Katalin.

Mint kifejtette, a „gyerekanyag” egyre bonyolultabb, de minden kisiskolában látni, hogy a tanító nénik a szívüket-lelküket beleadják a foglalkozásokba. Sokszor a szociálisan hátrányos régiókban hálásabb a gyermekközönség. Nagyon sok függ a pedagógusgárdától, hogy egy-egy iskolának milyen a légkörre, s fogékonyak lesznek-e a mesevilágra.
Mács Kató, ahogy sokan ismerik, kedvelt néptáncpedagógus, akiben van kitartás, kellő elhivatottság.

A Heuréka magán művészeti iskola Gömör megyei kihelyezett tagozatait vezeti, Ragyolctól egészen Kálosáig, 17 községben, ahol, mint mondja „sokrétű önmagát” találta meg. Két fiatal kolléganőjével együtt, akik Ózdról járnak oktatni, néptáncórákat adnak különböző korcsoportoknak.

Imre Mács Katalin mesél (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„A művészetet visszük be a kisiskolákba. Zene, tánc, képzőművészet és dráma tagozatokkal működünk.

A hátrányos helyzetű gyerekek között olyan tehetségeket fedezünk fel, akik nem járnának a központi művészeti iskolákba. Így nem vagyunk azok konkurenciái. Már 22 pedagógussal és 750 diákkal dolgozom” – mondta Imre Mács Katalin.

Emellett, együttműködve a polgári társulással, mesél és képzéseket tart, s már az utánpótlás keresésben is gondolkodik. Nagyon sokat autózott, hogy kiépülhessen a kapcsolatrendszer Pozsonytól Ágcsernyőn keresztül magyarországi településekkel is.

Bécsben és a London melletti Guildfordban is járt magyar tanodákban. Márciusban közvetlenül egy londoni tanodába hívták meg, hogy az ottani magyar gyerekeknek is meséljen, vagy pedagógusokat és önkénteseket képezzen, ami elmondása szerint óriási feltöltődést jelent számára.

Jó kapcsolatot ápol a nyitrai Coménius Pedagógiai Intézettel, az óvodapedagógiai szekción belül szintén képzéseket tart, meseműhelyt vezet. „Nagyon fontosnak tartom az óvó- és nevelőnők mozgáskultúrájának fejlesztését” – tette hozzá. Léván, Párkányban, Gútán, Ipolybalogon rendeztek már ilyen képzéseket, melyeket folytatni szeretnének, s ki szeretnének bővíteni szakmai találkozókká.