(archív) Fotó: Juhász Dósa János/Felvidék.ma

December negyedikén tartotta alakuló ülését a rimaszombati városi képviselő-testület, az azóta eltelt nem egész két hónap alatt ma már hatodik alkalommal találkoztak a képviselők. Az ülés legfontosabb témája az idei költségvetés volt, de az ülés mintegy háromórás vita után félbeszakadt. A polgármester és a város vezetése tiltakozásul az utolsó pillanatban, alapjaiban módosított költségvetés miatt kivonult az ülésteremből, ahogy a képviselők egy része is. Bár 21 képviselőből 12 maradt, ügyészi javaslatra az ülést félbeszakították.

A november 10-én tartott helyhatósági választásokon a várost nyolc éve irányító Šimko József hatalmas fölénnyel újrázott, mintegy 1 500 szavazattal előzte meg legfőbb ellenlábasát, Radovan Ceglédyt, viszont a 21 tagú testületbe Ceglédy 8 embere is bekerült, s mivel Jaroslav Bagačka SDKÚ-s képviselő is csatlakozott hozzájuk, kilenc taggal Merjünk gyorsítani néven képviselői klubot alapítottak.

Az azóta eltelt egy hónap alatt két rendkívüli ülés összehívására is sor került, miután képtelenek voltak megegyezni a szakbizottságok és a városi tanács összetételében. A második rendkívüli ülést a polgármester szilveszter délutánjára hívta össze, amelyet az elsőhöz hasonlóan szintén megszakítottak, s hiába törték le a polgármesteri vétót a városi tanács összetétele ügyében, Šimko kinevezett egy második, nem fizetett alpolgármestert, így a tanács összetétele ismét változni fog.

Ez is napirenden volt ma, de idáig nem jutottak el. A város a törvényben előírtaknak megfelelően 15 nappal a testületi ülés előtt nyilvánossá tette a 2019-es költségvetés tervezetét, amelyről első ülésén tárgyalt a költségvetési bizottság is, de különböző képviselői egyeztetésekre is sor került. A bomba mégis akkor robbant, amikor a Merjünk gyorsítani klub képviselői az ülés előtt szétosztották a módosító javaslataikat, amely több helyen is jelentősen eltért az eredetitől.

„Meglátják, ha ebben a formában fogadják el, ősszel megesznek bennünket a város lakói, de ettől függetlenül aláírom a javaslatot”

– hangsúlyozta Šimko József, s miután Michal Demeter felolvasta a módosító javaslatot, több éles szóváltás következett, Juhász Péter (MKP) például jelezte a polgármester felé, hogy sok igazság, de ugyanannyi féligazság is elhangzott a polgármester beszédében, s főleg a sport, Kurinc és az elmúlt évek pályázatai körül alakultak ki heves viták.

A Merjünk gyorsítani klub képviselői a polgármester szemére vetették, hogy nem foglalkozott érdemben a munkanélküliség csökkentésével, kevés uniós pályázatot nyújtott be, s nem működött együtt az aktuális kormányokkal. Šimko válaszul közölte, hogy

a kormány több kihelyezett ülést is tartott a régióban, legutóbb három esztendeje Rimaszombatban, de az akkori ígéretekből gyakorlatilag semmi sem teljesült, az ígért kétezer munkahelyből alig pár jött létre, sőt az orosz embargó miatt a régió egyik legnagyobb üzeme is kénytelen volt 420 embert elengedni.

A Merjünk gyorsítani klub képviselői azt is kifogásolták, hogy bár Kurinc ténylegesen fejlődik, a városnak nincs kidolgozott koncepciója a folytatást illetően, többnyire ad hoc döntések születnek.

Képtelenek voltak megegyezni az Iskola utcai kollégium ügyében is, amely lassan már romos állapotban leledzik, s ha nem jutnak dűlőre (nyugdíjas otthon, de bérlakások fiatal, többgyerekes családok számára is létrejöhetnének a hatalmas épületben, de akár a Szabópusztára tervezett börtön személyzetének is lakhatást biztosíthatna), a város szégyenfoltja lesz.

„Az általunk javasolt költségvetés sokkal közelebb viszi a várost egy modern járási városhoz” – hangoztatták a Merjünk gyorsítani klub képviselői, Šimko szerint viszont ilyen módon nem lehet költségvetést elfogadni.

Ján Jurkemík javaslatára kilenc szavazattal úgy döntöttek, elveszik az ülésvezetői posztot a polgármestertől, s azt az egyik alpolgármesterére, Andrea Andrášiovára ruházták,

aki a költségvetési javaslat megszavazása előtt ötperces szünetet rendelt el, mivel a számok nem egyeztek a kiadási és a bevételi oldalon. Ekkor az alpolgármester bejelentette, hogy nem hajlandó tovább vezetni az ülést, s ezt elutasította Rigó László (MKP) is, majd a város vezetése testületileg távozott az ülésről. Több mint negyedórányi tanácstalanság után az ülés vezetését a teremben maradt 12 képviselő Juhász Péterre ruházta, aki az ügyészi és főellenőri javaslatot is figyelembe véve az ülés félbeszakítását javasolta, amit egyhangúlag elfogadtak.