A_Different_Perspective / Pixabay

A legutóbbi évek legnagyobb drogfogása történt januárban Olaszországban. Az olasz rendőrség 644 kilogramm kokaint foglalt le még január 15-én. A Portugália lobogója alatt közlekedő rakományhajó fedélzetén kávés zsákokban rejtették el a közel 600 köteg kokaint. A feketepiacon a szállítmány értéke mintegy 130 millió euró. Ilyen és ehhez hasonló hírek sajnos mindennaposak.

Olvasni lehet a világ összes táján történt kisebb és nagyobb „halak” elfogásáról, kisebb és nagyobb értékű drogok lefoglalásáról. Hogy ne menjünk nagyon messzire, a napokban röppent fel a hír egy kassai családi „üzletről”, ahol anya a lányával a saját lakásukban állított elő metamfetamint. A hírek egyrészről elszörnyülködtetnek, másfelől viszont a rendőrség munkáját dicsérik, hiszen a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények egyre inkább kifinomultabbak, ami nagyban bonyolítja azok felderítését és tisztázását, ezért állandó megfelelő és tartós reakciót vár el a rendőrségtől. A kábítószer termelés, kereskedelem és kereslet olyan bűnügyi szinten van, hogy egyértelműen nemzetközileg szervezett kábítószer-bűnözésről beszélhetünk, amelynek pénzügyi előnyei nemcsak a társadalom, hanem az állam számára is veszélyessé válnak, mivel egyrészt ezek a nyereségek legális befektetésre kerülnek, másrészt óriási korrupciós potenciált jelentenek.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények az EMCDDA (Kábítószer és Kábítószer-Függőség Európai Megfigyelőközpontja) szerint 4 csoportba oszthatók:

  • Kábítószer befolyásoltság alatt elkövetett bűncselekmény;
  • Saját drogfüggőség finanszírozására elkövetett bűncselekmény;
  • Tiltott kábítószer-piac működése keretében elkövetett erőszakos bűncselekmény;
  • Az érvényben lévő kábítószer-elleni törvényt sértő bűncselekmény.

Szlovákia területén a belügyminisztérium adatai alapján 2018-ban 143 bűncselekményt követtek el valamilyen kábítószer hatása alatt. A tavalyi évben a leggyakoribb drogfajták a cannabis, az amfetaminok, a kokain és heroin voltak, ahogy ezt a következő ábra is szemlélteti:

A belügyminisztérium statisztikai adatokat 1998-2008-ig valamint 2012-2018-ig terjedő időszakra hozott nyilvánosságra. Ez idő alatt a kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekmények ingadozó mozgást mutattak, legmagasabb 2012-ben volt, 226 ilyen bűncselekmény történt, ezek közül is a legtöbb a közlekedésben elkövetett (drog hatása alatti veszélyeztetés) 101 bűncselekmény volt. Legkevesebb bűncselekményt 2004-ben, szám szerint 65 követtek el.

Az alább található bűnügyi adatok tartalmazzák a kábítószer-bűncselekmények miatt elkövetett bűncselekmények számát és a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények számát.

Ahogy a grafikon is mutatja, ezeknek a bűncselekményeknek a száma 1998-2008 között növekvő tendenciát mutat, a legmagasabb értéket 2008-ban érte el – 2285 ilyen bűncselekményt jegyzett a belügyminisztérium. A 2018-ig terjedő időszakban ezeknek a bűncselekményeknek a száma jelentősen nem változott.

Ahogyan nőtt a droggal kapcsolatos bűncselekmények száma, úgy csökkent a megoldott ügyek aránya. Míg 1998-ban a bűncselekmények 94%-át sikerült a rendőrségnek feltárnia, addig 2018-ra ez az arány lecsökkent 66%-ra. A legkisebb arányt (51%) 2008-ban érte el a belügyminisztérium.

Ahogy már említettem, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma egyre magasabb az Európai Unióban is.  A Kábítószer és Kábítószer-Függőség Európai Megfigyelőközpontja a Nemzeti Kábítószer Megfigyelőközpontok segítségével dolgozza ki évente az Európai Unió droghelyzetéről a tanulmányt. A kábítószer-bűnözés pusztító hatásai egyre inkább beépülnek sok polgár mindennapjaiba – nyomás alatt van a kommunális politika, a veszélyes kémiai hulladék lakóövezetekbe, a természetbe kerül, egyre több a támadási felület.

A kábítószer elleni küzdelem az utóbbi időben háttérbe szorult, tekintettel a terroristafenyegetésekre és az emberkereskedelem elleni küzdelemre. Az Europol szerint meg kell erősíteni az együttműködést a magánszférával. A nyomozók például abban reménykednek, hogy a nyereségek nyomozásánál a bankokkal való együttműködés segíthet feltárni az ilyen bűnözői tevékenységek szervezőit. Eddig az e téren elért eredmények csekélyek voltak. A körülbelül 100 milliárd euróból, amit a becslések szerint a bűnözők évente keresnek csak 1%-ot sikerül elkobozni.