Cserkészek a III. Kurucz Szilvia Emléktúrán. Fotó: Bilkó Dániel

Köbölkúton sokaknak ismerősen cseng Kurucz Rolandné Ferst Szilvia neve, habár három esztendeje már, hogy nincs az élők sorában.

Szilvia, a 2016-ban bekövetkezett haláláig, a Stampay János Alapiskola hitoktatója volt, az egyházközség kántora, gyermek és feleség, két leány édesanyja, a köbölkúti cserkészcsapat segédtisztje, egyik alapítója, aki 2015-ben újjáélesztette a felfüggesztett 25. sz. Stampay János cserkészcsapatot. Ezen a nyáron együtt táboroztak – az akkor még cserkészjelölt gyermekek – a szőgyéni csapat tagjaival.

Egy évvel később, a 2016 októberében tett fogadalom ünnepélyes megújításán Szilvia már nem volt az ünneplő közösséggel, elszólította őt a Teremtő.

A veszteség mellett itt maradt az ő lelkesedése, mellyel újraszervezte a csapat életét.

Emléke és tenni akarása kötelezte a csapatot, a faluközösséget, hogy a munka, amely 1992-ben elkezdődött Köbölkúton, ha kihagyással is, de tovább folytatódjon. Sokan és sokféleképpen segítettek. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, az önkormányzat, az egyházközség, az iskola, az MKP és a Csemadok alapszervezetei, a környező falvak csapatai és a cserkészszülők lelkesedése lehetővé tette, hogy 2016. október 25-én a csapat ünnepélyes fogadalmat tegyen a Borromeo Szent Károly-templomban.

2015 nyarán, Szilvia néhány cserkészjelölttel (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Sikel István, az akkor újonnan érkezett plébános, helyet adott a csapatnak, a plébánia épületének alagsorában több helyiséget biztosított számukra, ez lett a cserkészotthon.

A csapat azóta aktívan bekapcsolódik a szövetség és a falu életébe. Bokor Tibor parancsnok munkáját Vlačuha Krisztián, Árvai Renáta és az újonnan kiképzett segéd-őrsvezetők segítik. A tavalyi évben az önkormányzat Polgármesteri Díjban részesítette a 25. sz. Stampay János cserkészcsapatot.

Szilvia halálának évfordulóján, februárban, a csapat minden évben túrával egybekötött emlékezést tart.

A III. Kurucz Szilvia Emléktúra február 9-ére, halála napjának harmadik évfordulóra esett. Erre az emlékezésre a szőgyéni cserkészcsapat néhány tagja is eljött, hiszen több emlék és együttlét, táborozás és cserkészrendezvény fűzi össze a csapat idősebb és fiatalabb tagjait.

Emlékezés a temetőben a harmadik évforduló alkalmából (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A cserkészotthonban gyülekeztek, majd a temetőbe vonult a kis csapat, ahol mécsest gyújtottak. Velük tartott Siekel István atya, aki a csapat tiszteletbeli cserkésze. Együtt imádkoztak és közös emlékek felelevenítésével idézték vissza Szilvia emlékét. Napfényes délelőtt volt, amikor megtették az emléktúrát Bilkó Dániel segéd-őrsvezető irányításával.

A cserkészek, Kurucz Ferst Szilviára emlékezve, Szent Bernáttal együtt vallják: „Sem távolság, sem halál szét nem választhatja azokat, akiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.”