(Fotó: Zilizi Kristóf)

Március 19-én Szent József, Szűz Mária jegyese, Jézus Krisztus nevelőapja liturgikus emléknapján a tiszteletére felszentelt szúnyogdi kápolnatemplomban megtartották a búcsút.

Szúnyogdi Pozsonypüspöki és Vereknye városrészek között terül el, egyházilag Pozsonypüspöki alá tartozik, ahol 2008 óta Vadkerti József esperesplébános működik.

A kápolna megtelt a szép számban összejött hívekkel. Ebben a kis templomocskában vasárnaponként tizenegy órai kezdettel tartanak magyar misét. A főoltár, mely Szent Józsefet ábrázolja, az ismert püspöki festőművész, Nagy József alkotása.

A mise elején az Ó, Szent József, mi jó Atyánk… kezdetű templombúcsúi éneket énekelték. Az éneket az 1901 és 1948 között itt is működő Tyukos János plébános írta.

A búcsú előtt hagyománya van az úgynevezett kilencednek, amikor 19-e előtt naponta elimádkozzák Szent József litániáját, rózsafüzérét, továbbá hétfőn, szerdán, csütörtökön és szombaton misét is tartanak a szúnyogdi kápolnában este öttől.

Vadkerti József atya homíliájában Szent Józsefet, a szorgalmas, ügyes kezű ácsmestert állította a hívek elé példaképül, aki tulajdonképpen azzal vált naggyá, hogy kicsi tudott lenni.

Elmondta, Jézus 30 esztendős koráig nevelőapjával volt, ő tanította, nevelte Szűz Máriával közösen. Kérte Szent Józsefnek, a családapák eszményképének közbenjárását, hogy társadalmunkban, közösségeinkben is ilyen erős lelkű, példás férfiemberek legyenek.

Meg kell említeni a 2015. november 26-án 94 éves korában elhunyt Koller Gyula pápai prelátus nevét, aki éveken keresztül vezette a Szent József tiszteletére bemutatott kilencedeken a miséket, amikor Pozsonypüspökin működött kisegítő lelkészként. Még elmélkedéseket is írt minden egyes napra Szent József egyes ácsszerszámaihoz kapcsolódóan.

Ugyancsak Szúnyogdihoz kötődik Nagy Hermina, aki 2005 márciusában bekövetkezett haláláig éveken át egyházfiként tevékenykedett, majd a lánya, Gábris Veronika vette át tőle a stafétát. Jelenleg ezt a feladatkört a kápolna szomszédságában lakó Gyurcsi Géza és felesége, Margit látja el.