(Fotó: Pro Civis)

A Pro Civis Polgári Társulás  hagyományaihoz hűen az idei beiratkozáshoz elkészítette és a felvidéki magyar alapiskolák rendelkezésére bocsátotta a magyar nyelvű iskolai beíratási űrlapokat.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben hangsúlyozzák: „Gyermekeink sorsáról döntünk, s mi, magyarok kicsit többről, a megmaradásunkról is.  Minden szülői döntés fontos. Értékrendjében megrendült világunkban erős és egészséges csak az marad, aki szilárd alapokon áll.”

Mint írják:  a társulás évek óta igyekszik ezeket az alapokat nyelvi tudatossággal is támogatni, erősíteni.

Törvény adta lehetőségek kihasználását segítendő magyar nyelvű iskolai beíratási űrlapokat készítenek, melyeket rendszeresen, évente azon intézményeink rendelkezésére bocsátják, ahol magyar nyelvű oktatás folyik.

Mintegy 250 iskolának küldünk 10-10 fajta űrlapot a beíratási adminisztráció intézéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy anyanyelvünket ilyen formában, hivatalosan is használjuk, mert erre a hatályos törvények feljogosítanak bennünket, de saját presztízsük is ezt kívánja. Iskoláink a magyar nyelvű (kétnyelvű) űrlapok használatával erősíthetik és bővíthetik anyanyelvünk hivatalos használatának terjedését – emeli ki.

Mint megfogalmazták: „Minden jog azért van, hogy éljünk vele, minden jog akkor jog, ha élünk vele. Ha ott élünk vele, ahol azt alkalmazni kell. Társulásunk tudatában van annak, hogy kétnyelvű közegben munkával – olykor nem egyszerű munkával – jár, hogy anyanyelvünk is jelen legyen a hivatali nyilvánosságban. Ebben igyekszünk segíteni. Intézményeink vezetőin és pedagógusainkon múlik, részt vállalnak-e az oktatási nyelvük, a magyar nyelv társadalmi státuszának növeléséért elindult küzdelmünkben. Mert a célt, hogy anyanyelvünk használata ne szoruljon vissza a magánszférába, fejlődni tudjon, valódi művelt köznyelv legyen tájainkon is, csak együtt érhetjük el.”

Kétnyelvű beíratási űrlapjaikat idén is postázták a felvidéki magyar oktatási intézményeknek, tízfélét, 10-10 példányban, papír alapon. A kétnyelvű nyomtatványok letölthetők a www.onkormanyzas.sk honlapról is.