Illusztráció: Pravda

Ismét eljött az ideje, hogy elszámoljunk tavalyi jövedelmünkkel. Aki erre február 15-ig nem kérte meg a munkaadóját, vagy az valamilyen okból nem végezhette el az éves adóelszámolást, továbbá akinek az alkalmazotti fizetésén kívül volt egyéb bevétele is, illetve vállalkozói tevékenységet folytat, annak március végéig adóbevallást kell készítenie. Ez utóbbi csoportba tartozók ezt immár kizárólag elektronikus úton tehetik meg.

Az adóhivatalok március végén meghosszabbított ügyfélfogadási időben dolgoznak. Ugyancsak meghosszabbított félfogadás lesz április elsején, az adóbevallás utolsó napján is. A központi adóhivatal tájékoztatása szerint mindenkinek, akinek 2018-ban 1915,01 eurót meghaladó jövedelme volt, el kell számolnia a bevételeivel, illetve az adóval. Az alkalmazottak ezt kétféleképpen tehetik meg: éves adóelszámolás vagy adóbevallás keretében. Sokak számára a legkényelmesebb és legegyszerűbb az első megoldás – vagyis akinek az alkalmazotti fizetésén kívül tavaly nem volt más bevétele, február 15-ig megkérhette a cége bérelszámolóját, hogy végezze el helyette az éves adóelszámolást. Aki lekéste ezt a dátumot, vagy a cég valamilyen okból elutasította a kérését, annak most magának kell felvennie a kapcsolatot az adóhivatallal.

A meghosszabbított félfogadási idő március 26-én lép érvénybe az adóhivatal kirendeltségein. Fogadják az ügyfeleket kedden és csütörtökön is, mely napokon máskor nem állnak az ügyfelek rendelkezésére. Mivel azonban idén kiterjesztették azoknak a körét, akik már csak elektronikus úton vallhatják be a jövedelmüket, az adóhivatalok nem várnak túlzott ügyfélforgalmat. A meghosszabbított félfogadás inkább az elektronikus úton történő kommunikációra való bejelentkezés, engedélyezési folyamat intézésére szolgál majd.

A vállalkozói tevékenységet folytató természetes, fizikai személyek ugyanis, akik immár csak elektronikus úton kommunikálhatnak az adóhivatallal, a csippel ellátott személyi igazolvány és elektronikus aláírás mellett az elektronikus kézbesítésre vonatkozó megállapodás lehetőségével is élhetnek, ehhez azonban személyesen kell felkeresniük az adóhivatalt, ezt megelőzően pedig regisztrálni kell az adóhivatal portálján, amit mielőbb meg kell tenniük.

Az adóbevallásokat már január 1-jétől le lehetett adni a lakhely szerint illetékes adóhatóságnál, sokan azonban ezt az utolsó pillanatra hagyták. A határidő március 31-e, illetve mivel idén ez a dátum vasárnapra esik, a következő munkanapon, hétfőn, április 1-jén is el lehet juttatni az adóhivatalba. Aki eddig a határidőig nem tudja kitölteni a nyomtatványokat, halasztást intézhet. Ehhez egy értesítést kell küldeni március végéig az adóhivatalba, melyben az adózó közli, hogy él a halasztás lehetőségével. Így 3 hónappal lehet elodázni a az adóbevallást, aki pedig külföldi bevételekkel is el fog számolni, a határidőt 6 hónappal is meghosszabbíthatja. A kitöltött űrlapokat el lehet juttatni személyesen, elektronikus vagy postai úton – az utóbbi esetben a postai bélyegzőn szereplő dátum a döntő.

Ha valaki már eljuttatta a lakhely szerint illetékes adóhivatalba a kitöltött űrlapot, ám utólag rájön, hogy valamit helytelenül töltött ki – ilyen esetben 2019. április 1-jéig benyújthat még egy javított adóbevallást a helyes adatokkal. Az űrlapon ebben az esetben fel kell tüntetni, hogy javított adóbevallásról van szó. Ha viszont valaki csak április 1-je után tudatosítja, hogy valamit tévesen töltött ki, már nem lehet javított adóbevallást készíteni, ilyen esetben úgynevezett utólagos adóbevallást kell leadni, és ezt a megfelelő helyen jelezni kell a nyomtatványon.

Az adóhivatalok március 26-án és 27-én 8-17 óráig, 28-án 8-18 óráig, 29-én 8-19 óráig, április elsején pedig 8-18 óráig fogadják az ügyfeleket.