A Nyitra megyei hivatal épülete (fotó: mojanitra.sk)

A Nyitra Megyei Önkormányzat hétfőn tartotta meg 11. képviselő-testületi ülését. A testületi ülésen döntöttek az idei megyei támogatásokról a helyi kultúra, sport, idegenforgalom és a műemlékek felújítására szánt pénzösszegekről.

A kultúra és sport terén összesen 1700 pályázat érkezett a megyei hivatalba. A következő szakterületi és térségi megoszlásban ítélték meg a támogatásokat: kultúrára a Csemadok-alapszervezetek, civil társulások, szakmai szervezetek, helyi önkormányzatok, iskolák pályáztak, miközben a Komáromi járásban 141 680,-€, a párkányi körzetben 49 060,- €, az érsekújvári körzetben 145 079,- €, a Lévai járásban 154 791,- € a Vágsellyei járásban 72 240,- € értékűek lettek az eredményes pályázatok – sorolta Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője.

Mint hozzátette: sporttevékenységre, mozgásra, sportrendezvényekre helyi sportszervezetek, civil társulások, helyi önkormányzatok és iskolák pályázták meg Nyitra megye támogatását. Az eredményes pályázatokra a Komáromi járásba 134 144,- €, a párkányi körzetbe 46 450,- €, az érsekújvári körzetbe 146 557,- €, a Lévai járásba 137 362,- €, a Vágsellyei járásba 68 397,- € érkezik.

Idegenforgalom, műemlékek felújítása

Az idegenforgalmi pályázatokat vállalkozók, települési önkormányzatok, civil társulások nyújtották be a megye területéről. Összesen 365 ezer eurónyi támogatás kerül szétosztásra, a következő területi elosztásban, a megye déli térségében: a Komáromi járásban 55 014,- €, a párkányi körzetben 19 050,- €, az érsekújvári körzetben 56 334,- €, a Lévai járásban 60 105,- €, a Vágsellyei járásban 28 051,- € talál gazdára. Ezen felül, a másik támogatási rendszerben a minősítéssel és tanúsítvánnyal rendelkező idegenforgalmi létesítmények jutnak megyei támogatáshoz. Összesen 18 eredményes pályázatot támogat a megye ezer-ezer euróval.

A műemlékek felújítására Nyitra megye 22 eredményes pályázatra összesen 70 ezer euró támogatást nyújt

– fogalmazott a frakcióvezető.

Közöttük a komáromi római katolikus plébániahivatal részére, a Szent András Bazilika felújítására 3.320 euró, Komárom város részére, a Komáromi Erőd felújítására 2.135 euró, Ipolyság városának a városháza  felújítására 3.320 euró, Ógyalla város részére, a kápolna felújítására 3.300 euró, a nagycétényi római katolikus  plébániahivatal részére, templomuk felújítására 3.320 euró, a csúzi római katolikus plébániahivatal részére, templomuk felújítására 3.320 euró támogatást nyújt.

Nyitra Megye Önkormányzata elfogadta azt a megyei szabályzatot, amelyben a megye által fenntartott intézmények igazgatói megválasztásának feltételeit szabályozza.

Átvilágítás alá kerülnek a megye által fenntartott kulturális, szociális és egészségügyi intézmények. Az eredményeket egy szakmai bizottság fogja elbírálni, miközben kiértékeli az intézményről elkészült átvilágítást, a beérkezett panaszokat és az intézmény ügyfeleinek véleményét – magyarázta Farkas Iván.

Az új pályázati rendszerben az oktatásügyi intézményekhez hasonlóan 5 évre választják meg a megyei intézmények igazgatóit. Megbízatási időszakuk folyamán több ízben is kiértékelés alá esik az általuk vezetett intézmény. Mindezzel a megyei önkormányzat,  mint az intézmények fenntartója a sokasodó panaszokra reagál – ezek egy része a megyei képviselőkhöz is eljut – s abban érdekelt, hogy a megye által fenntartott intézmények a kornak megfelelő, minőségi szolgáltatást nyújtsanak. Az pedig szakmailag megalapozott és erkölcsi alapokon nyugvó, minőségi vezetéssel biztosítható. Nyitra megye előtt néhány héttel Nagyszombat megye tett hasonló határozott lépést. Más megyékben is csoportos pályázatot írt ki a fenntartó a megye által fenntartott intézmények vezetésére.

Komáromi kérdéskör

„Komárom város polgármestere, Keszegh Béla levélben fordult néhány megyei képviselőhöz, segítségüket kérve a várost érintő 3 kérdésben. Mivel közérdekről van szó és a témákat már megszellőztette a média, nyilvánosan válaszolok a polgármester levelére. Mindenekelőtt leszögezem, hogy tevékenységünkkel segíteni kívánjuk Komárom város önkormányzatának törekvéseit, tevékenységét. Emiatt az MKP megyei képviselő-csoportjának tagjai azonnal kapcsolatba léptek, a Nyitra Megyei Hivatal illetékeseivel” – fogalmazott a frakcióvezető.

Az egyik kérdéskör a komáromi kórházat érinti. A Komáromi Általános Kórház ingatlanainak tulajdonosa Nyitra megye. A kórház üzemeltetését az Agel részvénytársaság végzi, egy hosszú távú bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. A keretszerződés alapján a kórház területén levő ingatlan tulajdon felújításáért a bérlő, a kórház üzemeltetője felel. Megállapodásunk alapján a kórház területén levő utakat – amelyek helyenként katasztrofális állapotban vannak – a kórház üzemeltetője a nyári hónapok folyamán megjavítja és a kórházi pavilonok felújítását követően, miután a beruházás befejeződik, új burkolattal látja el. Az MKP megyei frakciója részéről e tevékenységet dr. Viola Miklós megyei képviselő, a megyei egészségügyi bizottság elnöke felügyeli.

A második téma az egykori nővérkollégium helyzete volt. A kórház területén levő egykori nővérkollégium épülete megnyitható majd a Petőfi utca irányából, ám a kollégium épülete is felújításra szorul. Mivel az épület Nyitra megye tulajdona, és a kórház üzemeltetője beleegyezik az épület megyei kollégiumként való hasznosításába (kikerül a keretszerződés hatálya alól), Nyitra megyének kell megtalálnia a jövő évi költségvetésben a forrásokat arra, hogy megújuljon, ismét használhatóvá váljon a kollégium épülete, kielégítve ezzel az újabb igényeket, amelyeket az ipariskola kollégiuma már nem képes kielégíteni.

„Megtesszük a kellő lépéseket, hiszen fontos közügyről van szó. Az MKP megyei frakciója részéről e tevékenységet dr.Viola Miklós szakmai bizottsági elnök és Becse Norbert, a frakcióvezető helyettese felügyeli”

– reflektált Farkas Iván.

A polgármester harmadik felvetése a Duna Menti Múzeumot érintette. Részben emiatt tartottuk meg a képviselő-csoportunk legutóbbi tanácskozását a komáromi Duna Menti Múzeumban. – folytatta. A helyi önkormányzat nevében a polgármester magas bérleti díjat követel a Duna Menti Múzeumtól, amely tárlatainak egy része a város tulajdonában levő Zichy-palotában található. A múzeum eddig kölcsönbe kapta a városi ingatlant, ingyen, bérmentve, a rezsiköltségek megtérítéséért. „Ezentúl a város vezetése 40 euró bérleti díjat követel évente, négyzetméterenként. Ez éves bérletben 56 ezer eurót jelent. Le kell azonban szögezni, hogy a múzeum az utóbbi 5 év folyamán 40 ezer euró értékben hajtott végre beruházást a Zichy-palota épületén, amelynek nem tulajdonosa. Az éves rezsiköltségét 15 ezer euró összegben havi rendszerességgel a városnak megtéríti, a kölcsönbeadási szerződés alapján” – jelezte Farka Iván.

Kiemelten: „nem elhanyagolható, hogy a Duna Menti Múzeum évente 12 ezer euró ingatlanadót fizet a városi kasszába. Ám a legfontosabb érv amellett, hogy továbbra is fenn kéne tartani a Zichy-palotára szóló kölcsönbeadási szerződést a múzeum számára, a következő: a Zichy-palotában a múzeum olyan tárlata látható, amely Komárom város történelmét mutatja be 1848-tól 1945-ig. Vagyis a nem létező városi múzeumot helyettesíti, a város hatáskörét pótolja. Átruházott megyei hatáskörben. Ennek ellenére, mi az MKP megyei képviselői megpróbálunk a város költségvetésén segíteni, a bevételi oldalát megnövelni. Ám a határ nem lehet a csillagos ég. A Nyitra Megyei Hivatallal olyan megállapodást tudunk elérni, amely legfeljebb akkora bérleti összeget helyez kilátásba, amekkora a megye székhelyén, Nyitra városában levő legmagasabb bérlet, amit a megye Nyitra város kasszájába fizet. Ez pedig a komáromi polgármester által igényelt bérlet 35 százaléka.”

Végül tanulságként megfogalmazta:

a komáromi megyei múzeum Komárom városának történelmét – a város helyett – bemutató tárlatának helyszínét, épületét, küldetését nem ildomos egy síkon kezelni vendéglővel, sörözővel, vagy egyéb vállalkozással.