A konferencia részt vevői (Fotó: Dobsony Róbert)

Szerdán oktatási fórumot rendeztek Muzslán. Az eseményre zsúfolásig megtelt könyvtár helyi pedagógusokkal, a párkányi régió polgármestereivel és iskolaigazgatóival.

A házigazda szerepét Farkas Iván polgármester és Ölveczky Árpád iskolaigazgató vállalták magukra.

A bevezető előadásokat Fodor Attila és Albert Sándor tartották. Az előadók a felvidéki magyar oktatási hálózat optimalizálásának szükségességére hívták fel a figyelmet. A jelenlegi hálózatban ugyanis  – leegyszerűsítve – sok az iskola és kevés a diák, ezért is finanszírozhatatlan.

Úgy fogalmaztak, hogy iskoláink megtartása és gyarapodása attól is függ, sikerül-e gazdaságosan és hatékonyan működő, jó színvonalú és jó minőségű magyar oktatási hálózatot létrehozni.

Nagyon fontos, hogy ezt a hálózatot magyar, tehát lehetőleg nem vegyes tanítási nyelvű iskolák alkossák, hogy finanszírozható és minden diák számára elérhető legyen, ahol a diák megfelelő tudást, használható kompetenciákat és magyarságtudatot is szerez. Mindemellett szeret iskolába járni és a szülő is szívesen küldi oda gyermekét, mert tudja, hogy ott biztonságban van.

Albert Sándor a szakmai napon (Fotó: Dobsony Róbert)

Ezt az optimális helyzetet  négy stratégiai cél megvalósításával kívánják elérni:
Az óvodai hálózat bővítésével.
Az alsó tagozatos kisiskolák megtartásával.
A teljes szervezettségű alapiskolák hálózatának optimalizálásával.
A középiskolák hálózatának észszerűsítésével.

Az előadók több alkalommal is hangsúlyozták, hogy nem kell iskolákat bezárni!

A törvény adta lehetőségeket kihasználva intézmények összevonásával, iskolaközpontok kialakításával kell olyan létesítményeket létrehozni, amelyekben lesz elég diák és finanszírozható lesz.

Nagyon fontos, hogy az átalakításkor ne csak a gazdaságos működés lebegjen a szemünk előtt, hanem ügyeljünk arra is, hogy az átalakítás eredményeképpen javuljon az iskolák színvonala és minősége. Az előadók rámutattak arra is, hogy nagyon sok intézményben már történtek hasonló átszervezések.

Fodor Attila Muzslán (Fotó: Dobsony Róbert)

Óvodákat alapiskolával vontak össze például Hegyétén, Hidaskürtön, Kisújfalun, Marcelházán, Szentpéteren, Karván és másutt. Közös igazgatású alapiskola és gimnázium működik Pozsonyban és Kassán. Különböző típusú középiskolákat vontak össze Kassán, Érsekújvárban, Szencen. Iskolaközpontként működik a komáromi Marianum (óvoda, alapiskola és gimnázium) és a rozsnyói magyar iskola (óvoda, alapiskola és szakközépiskola).

A közönség nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta az előadásokat és többen a vitába is aktívan bekapcsolódtak. A szervezők és résztvevők hasznosnak ítélték a fórumot és javasolták, hogy az önkormányzatok és pedagógusok más régiókban is ismerkedjenek meg az oktatási hálózat optimalizálásának lehetőségeivel.