Illusztráció (Fotó: info.sk)

A Statisztikai Hivatal 2020. június 1. és 2021. március 31. között fogja lebonyolítani a soron következő nép- és lakásszámlálást.

A népszámlálás keretében 2021. február 15. és március 31. között gyűjtik majd az adatokat. A lakásszámlálásra vonatkozó adatgyűjtés már 2020. június 1-jén kezdődik és 2021. február 12-ig tart.

Mindez a 2021-es nép- és lakásszámlálásról szóló törvényjavaslatból következik, melyet szerdai ülésén fogadott el a kormány. A javaslathoz formális, pontosító jellegű megjegyzéseket is fűzött a kabinet.

Alexander Ballek, a Statisztikai Hivatal elnöke és a javaslat előterjesztője elmondta: Szlovákia történetében 2021-ben kerül sor először úgynevezett integrált, vagyis olyan népszámlálásra,

amelynek keretében a lakosságtól szerzett adatokat a közigazgatási forrásokból és nyilvántartásokból származó adatokkal fogják kiegészíteni.

Az adminisztratív terhek csökkenése mellett a népszámlálás integrált formája lehetővé teszi a pontosabb, harmonizált adatgyűjtést is. A népszámlálási ívek az államnyelven kívül elérhetőek lesznek magyar, roma, ruszin, ukrán, angol, francia és német nyelven is.

A népszámlálásnál a kötelezett személy maga a lakos, vagy a törvényes képviselője, illetve az adott intézmény fenntartója vagy alapítója. A lakásszámlálás esetében a kötelezett személy a község és a házkezelő.

A törvényjavaslat meghatározza a népszámlálással összefüggő közigazgatási szabálysértéseket és az ezekért kiszabható bírságokat is. A személyek összeírása esetében az adatok visszatartásáért a község 50-től 500 euróig terjedő büntetést szabhat ki. A házkezelők kötelességmulasztásáért 250-től 1500 euróig terjedő büntetés róható ki. Az összegyűjtött adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség megszegéséért a Statisztikai Hivatal 200-tól 5000 euróig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

A törvény célja biztosítani a társadalom állapotáról, a demográfiai, szociális, gazdasági és kulturális struktúrákról, valamint a lakosság élet- és lakáskörülményeiről szóló, megbízható adatok szerzését.

A szlovákiai népszámlálás az Európai Unió (EU) és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) égisze alatt megvalósuló globális nép- és lakásszámlálási program része.

Az EU tagállamai egyazon évben (2021) kötelesek lebonyolítani a népszámlálást, s az adatokat egymással megegyező vagy összevethető meghatározások alapján gyűjtik.

(TASR)