(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Horvátjárfalu városrész az 1947. február 10-ei párizsi békéig Magyarországhoz, ma pedig Pozsony ötödik kerületéhez, Pozsonyligetfaluhoz tartozik Oroszvárral és Dunacsúnnyal egyetemben. A lakosság összetételét illetően a szlovákon kívül magyarok és horvátok alkotják.

A Szent Miklós tiszteletére felszentelt plébániatemplomban korábban csak évente két alkalommal, húsvéthétfőn és kiskarácsony napján voltak magyar nyelvű misék. A korábbi lelkiatyák, Krupa József és Orbán Márió lelkes támogatói voltak ezen alkalmaknak, majd az őket váltó plébános,

 Kemp József bevezette a magyar misék rendszeres, hétről hétre történő bemutatását. Ezek időpontja 2015 januárja óta kedd, este hat óra.

Körülbelül harminc hívő jár ezekre az alkalmakra. Nagyon változatos a miserend, hiszen a jelenlegi plébános jóvoltából a magyar és szlovák mellett hetente horvát és latin misék is vannak, tehát összesen négy nyelven kerülnek bemutatásra.

Húsvéthétfőn és kiskarácsony napján a vereknyei magyar káplánokat hívják meg az ünnepi misékre. Immár hatodik esztendeje Adamkovics József tisztelendő úr jár el Horvátjárfaluba. Elmondása szerint nagyon várja az évi két alkalmat, mert annyira különösek, sajátosak számára.

A misékre az ünnephez szóló énekekkel készül a helyi templomi vegyes kórus.  A tagjai közül néhányan nem is tudnak magyarul, az ének iránti vonzalmuk indította őket a magyar templomi kórusba való bekapcsolódásra. Számuk így eléri a harmincat is. Mindig olyan lelkesedéssel énekelnek, hogy öröm hallgatni, s ez nagy hatással van a hívőkre is. Emellett a horvát nemzetiségű kántor is nagy igyekezettel kíséri orgonajátékával a magyar énekeket.

Az „egyházfi”, Radovich Erzsébet már három évtizede tevékenykedik fáradtságot nem ismerve, lelkiismeretesen készülve miséről misére, ami nem könnyű feladat. Megemlítendő a helybéli Hegyi György is, a harmincas évei elején járó mérnökember, aki évi két alkalommal felolvasással, valamint ministrálással kapcsolódik be az ünnepi misékbe.

Elmondható, hogy amíg vannak ilyen emberek, addig van remény arra, hogy egyházi vonalon fennmarad a magyarság Horvátjárfaluban.