Már letölthető és elektronikus formában lapozható a Börzsönyi Helikon irodalmi, művészeti és természetbarát folyóirat legújabb lapszáma. A Nagyorosziban szerkesztett és virtuális térben közreadott lap bővelkedik felvidéki témákban, írásokban.

Dr. Koczó József a Hont vármegyében elterülő honti főesperesség múltjába enged betekintést. A cikksorozat mostani fejezetében a reformáció és a katolikus belső megújulás korát veszi górcső alá.

Csáky Károly helytörténész, néprajzkutató Ipolyhídvég történetét vázoltja fel az Ipolyhídvég az első csehszlovák köztársaságbeli aprónyomtatványok és néhány levéltári adat tükrében II. című kisdolgozatában. Mint a bevezetőben írja:  „Ipolyhídvéggel kapcsolatban több írásos anyagot találunk a Nagykürtösi Járási Állami Levéltárban is. Most csak a két háború közti időszakra vonatkozóakból mutatunk be néhányat. Legtöbbjük az Ipolynagyfalusi Körjegyzőség iratanyagából maradt fenn, de vannak a dokumentumok között levelek a Korponai Járási Hivataltól és más állami szervektől is. Ezenkívül találunk itt néhány fontos adatot tartalmazó községi bírói jelentést is. Az iratok jól dokumentálják a kor szellemét, az államfordulat következményeit, társadalmi-politikai viszonyait; fontos összefoglalásokat-leírásokat találunk bennük a falura, annak lakóira vonatkozólag stb.”

A folyóirat törekszik arra, hogy bemutassa a környék amatőr és profi képzőművészeit.  A Börzsöny Helikon hasábjain rendszeresen fellelhetőek fotók az egyes alkotóktól. Emellett bemutatkozási lehetőséget is ad a művészeknek.

A mostani lapszámban portálunk szerkesztőjének, Pásztor Péternek a fotói láthatóak.

Egyes felvételek illusztrációként választják el egymástól az írásokat, illetve az irodalmi szövegeket. Ugyanakkor egységes portfólióval is bemutatkozik az amatőr fotós.

Mint írja, a közreadott felvételek az elmúlt év kirándulásain születtek. Nagy részük a felvidéki és anyaországbeli csodás tájakat, épített történelmi örökségeket ábrázolja. Ugyanakkor kísérletként mini portrésorozat is helyt kapott a folyóiratban.

A Beszámolók rovatban szintén találunk felvidéki témákat. A folyóirat szerkesztője jelen volt a Szlovákiai Magyar Kézművesek Szövetsége vándorkiállításának legutóbbi állomásán, Ipolyságon. A Simonyi Lajos Galériában mutatták be a szövetség által tavaly meghirdetett pályázatra beérkezett kézműves pályaművekből összeállított gyűjteményt.  A Börzsöny Helikonban gazdag képanyagot felvonultató képes beszámoló olvasható.

Ugyancsak beszámol Kubányi Lajos festőművész különös életéről az ipolysági Simonyi Lajos Galériában tartott könyvbemutatóval egybekötött előadás kapcsán.

A Helenbán élő M. Nagy László fotográfust március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmával a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki. A kitüntetés kapcsán olvasható egy terjedelmesebb interjú a fotóművésszel, melyben vall a fotózás kezdeteiről, munkásságáról, a sport szeretetéről és a szociofotózásról.

A Börzsönyi Helikon emellett számos verset, novellát, valamint irodalmi szövegrészleteket is közöl. Nem maradhat el a könyv- és eseményajánló sem.

A Börzsönyi Helikon elektronikus formában ITT olvasható.