A Csongrády Lajos Alapiskola 8. osztályos tanulói Harangozó Ferenc szociálpedagógus, coach társaságában (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az alapiskola utolsó két évfolyamában komoly döntés előtt állnak a szülők, pedagógusok és azok a fiatalok, akiket érint a kérdés. Sok esetben az érintettek koruknál fogva nem dönthetnek, vagy bizonytalanságból és ismereti hiányosságból kifolyólag nem tudnak dönteni. Így a szülő mondja ki a végső szót, hogy milyen iskolában folytatódjék a tanulás, milyen pálya felé orientálódjék a gyermek.

A döntésnek súlya van, hiszen kihat az egész életre, ezért nem elég csupán a lehetőségeket számba venni, de a gyermek képességeit és a készségeit is fontos szem előtt tartani a felelős döntés meghozatalánál. Ezért fogadta nyitott szívvel Szarka Andrea igazgatónő Harangozó Ferenc szociálpedagógust, coachot, aki pályaválasztás témában kopogtatott be az iskolába.

A Csongrády Lajos Alapiskola az idei tanév munkatervébe beiktatta a Lelki egészségtúra nevet viselő programot, melybe beleillett a pályaválasztási tréning is.

Az intézményvezető elmondta: fontosak tartja az előírt tananyag elsajátítása mellett a növendékek mentálhigiénéjét is. A Lelki egészségtúra program keretében pszichológusokkal való együttműködésre, valamint előadásokra kerül sor, diákok és szülők részére egyaránt.

A program egyik népszerű része lett a pályaválasztási tréning, mely az iskola 8. osztályában zajlik.

Harangozó Ferenc minden hónap első szerdáján érkezik, hogy a pályaválasztás témájában minden kérdés napvilágra és tisztázásra kerüljön.

„Több tanintézménybe bekopogtattam, de „hírnév” hiányában nem jártam sikerrel. Valójában magam sem tudom, mi kéne ahhoz, hogy ezt a kérdést legalább olyan komolyan vegyék az intézményvezetők, mint amekkora terhet raknak ezzel a tanulóra. Tantervbe kéne iktatni az önismeretet és a pályaválasztást, hiszen sokkal többet nyerhetünk vele, mint egy tananyaggal, amiből egyszer lefelelünk, és soha többé nem használjuk. Az az érzésem, hogy a jelenlegi tanterv már nem a mai kor gyermekének szól, ezért sok lehet az unatkozó gyerek az iskolákban. Ide, a szőgyéni iskolába bizalom alapján kerültem, melyet ezúton is köszönök. Már volt lehetőségem 2016-ban egy délelőttön át beszélgetni a pályaválasztás előtt álló tanulókkal, de egyszeri alkalommal ezt a témát nem lehet alaposan körüljárni. Most, a tanév elején az általam ajánlott listát megvitattuk az igazgatónővel, átvettük a lehetőségeket, körbejártuk a témát, és felállítottuk a tíz hónap anyagát” – mondta el Harangozó Ferenc.

Mi kell a jó pályaorientációhoz? Elsősorban önismeret, önbecsülés, önbizalom. Ezért a tréning első részében az önismeret került napirendre. „Volt egy megállapodás köztünk az osztályban. Őszinte érdeklődésük mellett megegyeztünk abban, hogy diszkréten kezeljük a beszélgetéseket. Vallom, hogy az ember csak akkor tud haladni a saját útján, ha megérti mindazt, ami vele és körülötte történik. Önmagunk megértése az egyetlen lehetősége annak, hogy egyre közelebb kerüljünk saját lényünk és céljaink felé. Csak akkor lehetünk igazán boldogok, ha azt tesszük, amit szívből csinálunk” – árulta el Harangozó Ferenc.

A pályaválasztás során felmerülő lehetőségek kielemzése közben sorra kerültek a lehetőségek, és az, hogy a célhoz milyen úton lehet eljutni.

Fontos beszélni a szakmaismeretről, hiszen ez sok esetben egy egész életet betöltő munka, megélhetési forrás vagy hivatás lehet. Mindezek mellett hasznos átnézni a munkaügyi hivatal kimutatását, a foglalkozások listáját, azt, hogy a munkaerőpiacon melyek a keresett és jól fizetett szakmák, itthon és külföldön.

És fontos azt is figyelembe venni, hogy néhány szakma teljesen kiszolgáltatott az ország aktuális gazdasági helyzetének, mint például az építőipar. Ezért is vannak ágazatok, ahol kiegészítő szakmákat is érdemes lenne tanítani a főszakma mellé.

„Az önismereti tréning közben fejlődik a gyermek érzelmi intelligenciája, melyet sokszor használhatunk az életünk során a lexikális tudás mellett. Engem a legtöbb nehéz helyzetben ez mentett meg, a jobb agyféltekés gondolkodás. A tananyag a bal agyféltekés tanulót szolgálja, fontos lenne célzottan odafigyelni a jobb agyfélteke működésére, vagyis az érzelmekre, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, mely fontos, hogy gyermekkorban kapjon teret, mert később már nehezen pótolható”  – mondja a szociálpedagógus, aki tizenkilenc országot bejárva ötben legalább egy évet eltöltött, tanult vagy dolgozott, majd így folytatta:

„Jó lenne, ha a gyerekek betekintést kapnának különféle munkakörökbe, ha találkozhatnának szakemberekkel, vállalkozókkal, közelebbről megismernének minél több foglalkozást, hivatást, hiszen a legtöbb esetben különbözik az elképzelés és a valóság. Bízom abban, hogy a tanév végére kikristályosodik az, hogy ki milyen iskolát választ, mi szeretne lenni. Reményeim szerint segítettem nekik megtalálni azt az utat, amely közelebb viszi őket a céljukhoz, és segítettem abban, hogy megvalósítsák álmaikat. Kitartásra biztatom őket, mert a kitartást semmi sem helyettesíti. A cél elérésének érdekében hosszú távon kell gondolkodni, tervezni. Hiszem azt, hogy a Felvidéken van jövőjük a fiataloknak, és ha el is mennek idegen országba, fontos, hogy mindig legyen motiváció, amiért visszatérnek s majd itt élnek, dolgoznak, boldogulnak. Próbáltam ezt is felvázolni és a szemük elé vetíteni: miért volt jó világot látni, és miért fontos és biztos pont a hazatérés. Itthon kell megteremteni azt, amire vágyunk, itthon kell maradni a Felvidéken, mert külföldön sincs jobb élet, mint itthon.”

Egy tanóra a Csongrádyban, melyhez nincs tankönyv. Mégis nagy örömmel várják a nyolcadikosok és a „lehető legjobb” órának minősítik.

Egy tanóra, ahol ma már meg tudják fogalmazni kérdéseiket, melyekre közösen keresték, keresik a választ, a családban is tovább vitatva azt: Tanuljak szakmát? Karriert szeretnék vagy egy jól fizető állást? Izgalmat szeretnék vagy biztonságot? Leendő munkakörről van szó, vagy pozícióról? A foglalkozásom a hivatásom lesz, vagy talán a küldetésem? Beleillik-e majd a foglalkozásom az érzelmi világomba, megegyezik-e majd az értékrendemmel? Egy jó szakma felér egy diplomával? Az iskola, amit választok, milyen lehetőségeket kínál a számomra?

Reméljük, hogy a program júniusig eléri a célját, és az Érthető Élet Polgári Társulás alapítója, Harangozó Ferenc szociálpedagógus, coach segítségével megtalálták, megtalálják a választ a szőgyéni alapiskola nyolcadikosai, és minden tanuló olyan iskolát választ majd, ami számára a legmegfelelőbb lesz.