A Tompa Mihály Alapiskola Csiribiri énekcsoportja (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Igazi tavaszi napsütés, madárcsicsergés fogadta a huszonnyolcadik Tompa Mihály Országos Versenyre érkezőket. A szép szó ünnepe a névadó szobrának megkoszorúzásával vette kezdetét, ahol Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke mondott köszöntőt.

„Az idén immár 28. alkalommal találkozunk az országos döntőn, bizonyítva, hogy „nincs talán elfeledve még a dal”, hiszen a versben, dalban, prózában megmerülni jó. Nemesíti a szívet, edzi a lelket, és erősíti nemzeti hovatartozásunkat” – mondta.

Kifejtette, tisztelet és megbecsülés illeti mindazokat, akik Tompa örökségét nem engedik a feledés homályába veszni. Köszönetet mondott a társadalmi szervezetek, a civil szerveződések, pedagógusok, szülők, művészetpártolók és nem utolsósorban a tanulók, fiatalok sokaságának, akik évről évre elzarándokolnak a Tompa Mihályról elnevezett vers- és prózamondó fesztiválra, hogy az irodalmat népszerűsítsék, terjesszék a szép szót, a magyar kultúrát.

„Tompa Mihály is a magyar kultúra otthonának megbecsült lakója, aki a népmondák, szabad szellemű regék, népdalok mesevilágába menekült a betegségektől és politikai hajszáktól 1848 bukása után. A gömöri eklézsiák körébe zárta lelkét, de hazafiúi érzelmei kihallatszottak jelképekbe burkolt verseinek minden sorából, melyeket örökül hagyott nekünk” – mondta beszédében Fekete Irén.

Fekete Irén (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Hozzáfűzte, ennek az örökségnek hűséges őrzőiévé, vigyázóivá, megtartóivá kell válniuk.

„Ez az örökös dolga: haladni a kitaposott úton, de szabad másfelé is menni, új utakat keresni, új csapásokon próbálkozni, csak arra kell ügyelni, hogy el ne veszítsük a zsinórmértéket, amelyhez igazodni lehet. El ne csábítsanak bennünket a szépen szóló, de üres szirénhangok, a talmi csillogás, a terméketlen gondolatokat sugalló harsányság” – figyelmeztetett Fekete Irén, aki maga is nagy izgalommal várja a versenynapot, hiszen egyik felkészítettje szintén eljutott az országos fordulóra.

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel: a Csemadok területi választmányaival, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen szervezi meg a XXVIII. Tompa Mihály Országos Versenyt az amatőr (nem hivatásos) vers- és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajában.

Összesen 311 versenyző méretteti meg magát. A döntőre a Rimaszombati Városi Művelődési Központban idén is gazdag kísérőrendezvényekkel 2019. április 25-27-e között kerül sor.
Verőfényes napsütésben zajlott a koszorúzási ünnepség (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Tóth Csilla főszervező, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta, idén is úgy igyekeztek összeállítani a programot, hogy abban minden kategória versenyzője, s a felkészítők is megtalálják a kikapcsolódás lehetőségét.

„Egyelőre minden a forgatókönyv szerint zajlik. Nagyon sokat segítenek a rimaszombati óvónők és a Tompa Mihály Alapiskola holnapra igazgatói szabadnapot is kapott, mert a pedagógusgárda nagy része zsűrititkár, a prezentációnál, elszállásolásnál segédkezik, a harmadik része pedig a stábon dolgozik, hogy minden gördülékenyen menjen” – tette hozzá.

Tompa Mihály szobrának koszorúzási ünnepségén is a Tompa Mihály Alapiskolában működő Csiribiri énekcsoport közreműködött Orosz Judit vezetésével. Tompa Mihály Tornácon című versét Balázs István előadóművész szavalta.

Tehetséges kis pacsirták a Tompa Mihály Alapiskolából (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Ezt követően a színházteremben emlékezéssel folytatódik az ünnepi megnyitó, ahol Kiss Péntek József, az ősszel elhunyt felvidéki író, rendező, tanár emlékét Culka Ottó és Jókai Ágnes idézi fel. A felvezetőt és az ünnepi beszédet Bárdos Ágnes mondja.  Zenés irodalmi műsort ad Szarka Tamás, Kossuth-díjas előadóművész. „Ezt a koncertet ajándékba kaptunk a művész úrtól a BGA támogatásával” – tette hozzá Tóth Csilla.

„Sajnos már harmadik éve, hogy emlékeznünk kell. Minden évben távozik valaki, aki fontos a felvidéki magyar kultúra számára. Most Kiss Péntek Józseftől búcsúzunk, aki a felvidéki színjátszásnak és versmondásnak is komoly támogatója volt” – fűzte hozzá Tóth Csilla.

Pénteken a megmérettetés az I. kategória – vers, próza számára a gömbteremben, a II. kategória – vers, próza számára az esztrádteremben, a III. kategória – vers, próza számára a balett-teremben, a IV. kategória – vers, próza számára a bábteremben már reggel 8 órától elkezdődik. Az V. kategória – vers, próza döntője a bábteremben 13 órától lesz, 14 órától pedig a VII. kategória – a lírai színpadok seregszemléjét tekinthetik meg az esztrádteremben.

Sebők Valéria és Tóth Csilla (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mint Tóth Csillától megtudtuk, a résztvevők számára 14 és 15 órától városnézés indul a kisvonattal a kultúrház elől. S közben 17.30-tól ajándékműsorral kedveskednek a VI. kategória, az énekelt versesek résztvevőinek, akik szombaton délelőtt versenyeznek. Számukra Más tollával…  címmel Varga Richárd zenés-verses műsora lesz megtekinthető a balett-teremben. Nem maradnak ajándékműsor nélkül a pedagógusok, a felkészítők sem. Ők ugyanebben az időben Csáky Pál: Hit és illúzió című darabját a Boráros Színház előadásában tekinthetik meg a bábteremben. A legkisebbekkel pedig Varga Lia foglalkozik a gömbteremben, s lesz táncház is. Szombaton pedig a legkisebbekhez érkezik a Nektár Színház.

Mindeközben pénteken a színházteremben épül a színtér A padlás című musical előadásához. A Komáromi Jókai Színház sikerdarabját Méhes László rendezésében a rimaszombati közönség április 26-án 19 órától tekintheti meg.