Zilizi Kristóf felvételén a résztvevők egy csoportja

A VII. Szent Jobb-ünnepségre Érsekújvár főterén és plébániatemplomában április utolsó szombatján, 27-én került sor. Az esemény igazodott az éppen nyolcvan esztendeje, 1939. április 30-án a városon áthaladó Aranyvonathoz, amely a Szent Jobbot szállította országjáró körútja keretében.

A liturgiai körmenet a Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom főbejáratától balra található Mariánumból indult, megkerülve a Szentháromság-szobrot, be a templomba. Utána a Szent Korona bevonulása következett a Szent László Lovagrend tagjai kíséretében. A himnusz eléneklése során a Szent Koronát nem helyezték az emelvényre, hanem a hívők felé a magasba emelték. Vitéz Berényi Margit, az ünnepség moderátora köszönőt mondott, melyben Márait idézve hangsúlyozva: „Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!”

Mint felidézte, 1938 kétszeresen is jeles év volt Magyarországon: a budapesti 34. eucharisztikus világkongresszus és a Szent István apostoli királyunk halálának 900. évfordulójáról való megemlékezés kapcsolódott össze egy nagyszabású ünnepségsorozatban, ahol egymást szervesen kiegészítették az állami és egyházi, a nemzeti és a keresztény mozzanatok. A két ünnep közös csúcspontja a Szent Jobb országlása volt, amely összekapcsolta a központi és a regionális ünnepségeket és a felekezetek fölé emelkedve a nemzeti egységre való törekvés jelképe lett.

Az első bécsi döntés után a Szent Jobbot szállító Aranyvonat a visszacsatolt Felvidékre is kiterjesztette országjáró körútját. Ennek keretén belül 1939. április 30-án először Érsekújvár lakóinak mutatták be Szent István nem porladó ereklyéjét Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek kíséretében. Ennek az emlékezetes eseménynek az évfordulóján tartjuk évente megemlékezésünket.

A magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezete nevében tisztelettel köszöntötte az érsekújvári VII. Szent Jobb-ünnepségen megjelent lovagrendek, társadalmi szervezetek és egyesületek képviselőit és tagjait, valamint minden bel- és külföldi résztvevőt, köztük Pető Tibort, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét; a Magyar Nemesi Rendet és elnökét, Berhidai Parragh Imrét; a Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend Magyarországi Nagyperjelségét és másokatEgyúttal köszönetét fejezte ki a vitézi lovagrend elöljáróinak, hogy az ünnepségre elhozták  a Szent Korona másolatát.

Az ünnepi mise után a gróf Esterházy János-díj átadására került sor, melyet Thajnay Mária, a brüsszeli székhelyű, általa 1992-ben alapított Emberi Jogok Közép-európai Bizottságának főtitkára kapott. Thajnay Mária méltatásában elhangzott, hogy 2014 szeptemberében érsekújvári helyszínnel a Nobilitas Carpathiae civil szervezettel közösen emberi jogi konferenciát szervezett „A szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban“ címmel.

A konferencián petíciót fogadtak el a Beneš-dekrétumok semmissé nyilvánítása érdekében. Az Európai Parlament petíciós bizottsága megvizsgálta a petíciót és úgy határozott, hogy a felvetett probléma az Európai Parlament eljárási szabályai szerint elfogadható, mivel az az Európai Unió tevékenységi körébe tartozik. További intézkedésekről sajnos nincs tudomásunk.

A Szent Jobbal kivonulnak a templomból (Zilizi Kristóf felvétele)

Thajnay Mária számos elismerésben részesült neves közéleti személyek részéről. Köszönőlevelet kapott dr. Duray Miklóstól, dr. František Longauer egyetemi docenstől, a Kassai Šafárik Egyetem orvostudományi karának dékánjától és Hans Van den Broektól, az Európai Bizottság külkapcsolatokért felelős tagjától.

Az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Felvidéki Törzskapitányságának előterjesztésére a vitézi lovagrend lovagkeresztjét szalagon kapta Miroslav Štibraný Magyarország 1956-ban és Csehszlovákia 1968-ban történt szovjet megszállása ellen tanúsított álláspontjáért, a felvidéki magyarok alapvető jogainak védelmezéséért, valamint az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége iránt tanúsított magatartásáért.

Ugyancsak az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége felvidéki törzskapitányának előterjesztésére a vitézi lovagrend lovagkeresztjét csillagon a felvidékiek kommunista rendszer általi, koholt vádak alapján elszenvedett meghurcolása ellen, valamint az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége iránt tanúsított álláspontjáért vitéz gróf monyorókereki Erdődy Xavér Ferenc, az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Felvidéki Törzskapitányságának tagja, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet alapító tagja.

A magyar kultúra és az 1956-os forradalom eszméjének terjesztése érdekében hosszú éveken át kifejtett aktív tevékenységéért pedig vitéz Berényi Margit, az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Felvidéki Törzskapitányságának tagja, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet kulturális bizottságának elnöke kapta a vitézi lovagrend lovagkeresztjét csillagon.

A kitüntetések átadása után a Szózat hangzott el, mely alatt a Szent Korona másolatát felmutatták az emelvényről. Kivonulás után pedig elhelyezték az emlékezés koszorúit az Aranyvonat érsekújvári útjának 75. évfordulója alkalmából 2014-ben, a II. Szent Jobb-ünnepség keretén belül leleplezett emléktáblánál.