A Nyitra megyei hivatal épülete (fotó: mojanitra.sk)

A Nyitra Megyei Önkormányzat hétfőn megtartotta 12. képviselő-testületi ülését. A testület elfogadta a 2018. évi gazdasági zárszámadását. Ennek alapján megállapítható, hogy 2018-at a korábbi évekhez hasonlóan, újra magas, 14,9 millió eurós gazdasági többlettel zárta. A többletet a megyei önkormányzat a tartalékalapba utalta, amelynek forrásaiból idén is a prioritást élvező beruházások valósulhatnak majd meg – olvasható Farkas Iván Nyitra megyei képviselőnek, az MKP frakcióvezetőjének szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

A megyei önkormányzat eldöntötte, igénybe veszi a kormány által felajánlott 15 millió euró összegű kamatmentes hitelt a legrosszabb állapotban levő másodrendű megyei utak és hidak teljes felújítására. Az összeget az állami költségvetés biztosítja.

Hivatalosan is a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás tagja

Mint jelezte: „A minap megtartott ünnepi közgyűlésen Nyitra megye immár hivatalosan is a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás tagjává vált. Megyénket a társulás szakmai bizottságában Csenger Tibor (MKP) megyei alelnök fogja képviselni. A társulás történetéhez hozzátartozik, hogy a 4 megyésre tervezett európai társulás 2011-ben jött létre, ám Nagyszombat megye, Győr-Sopron-Moson megye és Komárom-Esztergom megye – amelyek a társulást létrehozták – mellől akkor Nyitra megye visszalépett az alapító tagságtól.  Azóta az európai társulás tagjává vált Pest megye és Pozsony megye is, mi pedig 2019-ben végre elértük, hogy Nyitra megye is csatlakozzon a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társuláshoz.

Az összetartozáson túl ennek praktikus okai is vannak, hiszen az Interreg Program keretében benyújtott pályázatoknál immár Nyitra megye is a nagy kiterjedésű, hat megye térségét átölelő társulás keretében jelenik meg, különösen az újonnan meghirdetett Kis Projekt Alap pályázatainál.

Sőt mi több, a további megyékhez hasonlóan immár a pályázatok elbírálásának döntéshozatalában is részt vesz. A térképre tekintve megállapíthatjuk, hogy a Rába-Duna-Vág ETT területe immár zárt, kerek tömböt alkot.”

Az oktatás és a kultúra támogatása

A közgyűlésen döntöttek az oktatási és kulturális intézmények támogatásáról is. A megyei közgyűlés támogatja a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola törekvését, hogy a középiskolás diákok számára megnyissa a másodfokú képzését és benyújtsa erre vonatkozó kérvényét az SzK Oktatási Minisztériumához. A megye hozzájárulása megkerülhetetlen, hiszen a jövőben a másodfokú képzésre szánt forrásokat Nyitra megye fogja rendelkezésre bocsájtani részadó formájában.

Iskolafenntartói, megyei határozattal újabb szakközépiskolák kaptak lehetőséget szakoktatásuk színvonalának növelését célzó pályázatok benyújtására az Integrált Regionális Operatív Program keretében.

Ezek egyike a Vágsellyei Összevont Középiskola. Pályázatának összege 900 ezer euró, siker esetén ehhez iskolafenntartóként a megye 45 ezer euró társfinanszírozással járul hozzá.

Mivel az előző pályázati felhívás eredménytelenül végződött, Nyitra Megye Önkormányzata újra meghirdette pályázatát az Érsekújvári Közművelődési Intézet igazgatói tisztségének betöltésére – tette hozzá a frakcióvezető.

Közlekedési hálózatok fejlesztése

Csenger Tibor megyei alelnök javaslatára Nyitra megye részt vesz a CORCAP – a TEN-T közlekedési hálózatok fejlesztése elnevezésű nemzetközi projektben. A projektben Németország, Csehország, Szlovákia és Magyarország egy-egy megyéje, államigazgatási hivatala, közlekedési hatósága és nagyvállalata vesz részt olyan célirányos szabályzat kidolgozása céljából, amely optimalizálja a meglévő TEN-T közlekedési hálózatokat, meghatározza multimodális logisztikai központok elhelyezését, az európai vízi, vasúti és közúti szállítási folyosók összehangolását a sokkal tisztább, környezetkímélőbb teherfuvarozás céljából. Mint hozzátette: ne feledjük, hogy a Duna VI. számú európai vízi közlekedési folyosó, a Pozsony–Galánta–Érsekújvár–Párkány–Budapest vasútvonal pedig a IV. számú európai vasúti közlekedési folyosó egy szakasza. A projekt értéke 2,5 millió euró, amelyet az EU költségvetése fedez.

A Nyitra Megyei Önkormányzat Hivatala jóváhagyásra nyújtotta be a megyei képviselő-testület elé 6 pályázati rendszer – műemlékek védelme, kultúra, sport, idegenforgalom, idegenforgalmi létesítmények, egészségügyi ellátás – összesen 5 általános érvényű rendeletének módosítását.

Gyarmati Tihamér, az MKP képviselői csoportja nevében javaslatot tett arra, hogy a megyei hivatal dolgozza ki az utazási utalványok nyújtásának lehetőségét azon megye által fenntartott intézményekre vonatkozóan, amelyek 49-nél kevesebb alkalmazottal rendelkeznek, és számítsa ki ennek forrásigényét.

Javasolta továbbá, hogy amennyiben a forrásigények nem terhelik meg túlságosan a megye költségvetését, a megye, mint az intézmények fenntartója utalja át az utazási utalványok forrásait az intézmények számlájára, hogy dolgozóik számára biztosíthassák az utazási utalványokat. Javasolta továbbá, hogy a megyei hivatal készítsen áttekintést azon megyei intézményekről, amelyek 49, vagy annál magasabb dolgozói létszámmal bírnak, hogy biztosították-e dolgozóiknak az államilag garantált utazási utalványokat, vagy sem. Azon megyei intézmények esetében, amelyek ezt nem tették meg, átmenetileg a megye biztosítson forrásokat az utazási utalványok kifizetésére mindaddig, amíg az állami költségvetésből nem térítik meg az állam által garantált utalványok árát. A javaslatot a megyei hivatalnak teljesítenie kell, s a forrásigények függvényében a megyei testület dönti majd el, jóváhagyja-e az utazási csekkek biztosítását azon esetekben, melyekre a törvény nem vonatkozik – fogalmazott végezetül.

(MKP)