(Fotó: MIK)

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) a magyar ifjúság legmagasabb szintű közös egyeztető fóruma május 10-12. között Őrvidéken (Burgenland), Felsőőrött tartotta 36. rendes ülését. A plenáris ülésre a felsőőri (Oberwart) városháza dísztermében került sor. A MIK tagságát a magyarországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában működő ifjúsági szervezetek és ifjúsággal foglalkozó szervezetek, valamint intézmények alkotják. Célja a fiatalok összefogása, közös platformra, együttműködésre serkentése, illetve érdekeik érvényesítése.

A konferencián a MIK szinte összes régiója képviseltette magát. Jelen voltak a bánsági és regáti, burgenlandi, erdélyi, felvidéki, horvátországi, kárpátaljai, magyarországi, és vajdasági régiókat képviselő ifjúsági szervezetek. Felvidékről a Via Nova ifjúsági szövetség, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselői vettek részt.

A konferencia előestéjén Koncsek Barbara, a Bécsi Magyar Nagykövetség sajtó- és kommunikációs ügyekért felelős munkatársa köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a nagykövetség maximálisan a burgenlandi magyarság mellett áll.

Ezt követően az Állandó Bizottság és a Felügyelőbizottság elnökségi ülést tartott, mellyel párhuzamosan a tagszervezetek képviselői kötetlen ismerkedési esten vettek részt.

A konferencia másnapi megnyitóján köszöntötte a résztvevőket a házigazda Somogyi Attila, a MIK burgenlandi régió, valamint a Burgenlandi Magyar Népfőiskola elnöke.

Rámutatott, a burgenlandi magyar közösség nem hasonlítható össze más nagy régiókéval, de épp ez adja a báját, hogy családias. Külön aláhúzta, hogy a kétnyelvű tanintézménybe nem csak magyarok járnak, de számos osztrák is, hiszen a régióban nagy hagyományai vannak a magyar kötődéseknek.

Felsőőr címerében is egy huszár található, akit szoborként megformáltak a városháza bejáratánál is. A huszár szimbolizálja a történelmi Őrvidék védelmét.

Őt Georg Rosner, Klara Liszt, Alfred Wagner Őrvidék magyarok lakta településeinek polgármesterei, Zsótér Iris a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke, illetve a Magyar Népcsoporttanács elnökhelyettese, valamint Kelemen László, a Magyar Média és Információs Centrum alsóőri vezetője követte felszólalásában. Anyaországi részről Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója, valamint Mohay Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériumának osztályvezetője üdvözölte az egybegyűlteket.

Köszöntőjükben kiemelték az országok közötti együttműködést, a burgenlandi magyarság fontos helyzetét, hiszen több nemzetiségű települések, ahol fontos kulturális ereje van ennek a fajta sokszínűségnek, melyet szeretne a burgenlandi tartományi kormány és a helyi önkormányzatok maximálisan támogatni.

Ezt követően kezdetét vette az egyesületi közgyűlés. A szakmai részt a MIK tavaly ilyenkor, Párkányban megválasztott elnöke, Veres Márton vezette. Az elnök kérdésünkre elmondta: az ülésen többek között egyeztetésre és szavazásra került az alapszabály módosítása, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az elkövetkező másfél esztendő feladatai, céljai. A közgyűlés két ügyben döntött alapszabályának módosítása tekintetében. Az első döntés, hogy a MIK Egyesület közhasznú státuszba kerülése érdekében szükséges jogi formulákat feltünteti a MIK alapszabályában. A második elfogadott módosítás értelmében, a MIK Egyesület alapszabályában nevesíti az elnöki megbízott és a titkári tisztségeket.

(Fotó: MIK)

A közgyűlésen két szervezet pártoló tagsági kérelméről döntöttek a résztvevők, így a Kosztolányi Dezső Céltársulás, valamint a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány került felvételre a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület pártoló tagjai közé.

Ezt követően a régiók képviselőinek beszámolói hangoztak el, mellyel

mindenki betekintést nyerhetett a Kárpát-medencében működő ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó szervezetek tevékenységébe,valamint a határainkon túli magyar nemzetiségű kisebbségi nyelvhasználatot, kultúrát és közéletet érintő problémákba.

Majd dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára javasolta, hogy a MIK hosszabb távon nevesítsen olyan ügyeket, problémákat, amelyekkel a Magyar Kormánnyal tudna együttműködni. Példaként említette a Digitális Jólét Programot, amelyben kiemelt területként szerepel a digitális védelem. Az ifjúságot, az ifjúság mindennapjait ez rendkívüli mértékben meghatározza, figyelemmel kell lennünk az internet adta lehetőségek árnyoldalára is, amely a következő évtizedekben, évszázadokban egészen biztosan meghatározó kérdése lesz az ifjúság ügyének.

A közös egyeztetés végén a konferencia zárónyilatkozatot fogadott el, melyben a fiatalok megfogalmazták a Kárpát-medence magyarságát érintő aktualitásokat.

A közgyűlést követően, a résztvevők lazább programokra tértek át, megismerkedtek Őrvidék magyarok lakta településeivel, valamint részt vehettek a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Alsóőri Otthonában tartott rendezvényén.

Az est folyamán Hans Peter Doskozil, Burgenland Tartomány elnökének köszöntőjét Christian Drobits, parlamenti képviselő, Felsőőr kerület Oktatási Bizottságának elnöke tolmácsolta. Végül a hagyományőrző Őri Banda citerazenekar és népdalkör előadásával ért véget a program.

(Fotó: MIK)

A konferencia a tanácskozás végén zárónyilatkozatot fogadott el, melyben kitértek a felvidéki botrányos himnusztörvényre is. A zárónyilatkozat szövege: „Elítéljük az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa által nemrégiben elfogadott, a kisebbségi nyelvhasználatot a kultúra, a közélet és a hétköznapi ügyintézés szinte minden területén jelentősen korlátozó új nyelvtörvényt. Ezen kívül reményünket fejezzük ki, hogy az országban meginduló politikai változások következtében sikerül olyan kompromisszumos megoldást találni, amely a kisebbségi jogok csorbítása nélkül biztosítja az államnyelv fejlődését Ukrajnában. Felháborítónak tartjuk, hogy Beke István és Szőcs Zoltán koholt vádakkal továbbra is börtönben van, illetve hogy magyar választott képviselőink folyamatos anyagi és erkölcsi retorziónak vannak kitéve. Követeljük a jogtalan 0-bebörtönzés és a kettős mérce alkalmazásának megszüntetését. Elítéljük a szimbólumaink, kegyhelyeink ellen elindított újabb hadjáratot. Felszólítjuk a román többségi társadalom vezetőit, hogy tartsák tiszteletben az Úz-völgyi temetőben nyugvó őseink pihenését, ugyanakkor üdvözöljük az erdélyi magyar társadalom minden szereplőjének az egységes fellépését az ügy mellett.

A MIK elítéli a szlovák parlament által ismételten megszavazott, más nemzetek himnuszának éneklését korlátozó törvénymódosítást, mely szerint csak hivatalos delegáció jelenlétében játszható le és énekelhető el az adott nemzet himnusza.

Tagszervezeteink küldetése a magyarság megmaradásáért és kultúrájának ápolásáért folytatott munka, a magyar Himnusz, nemzeti imánk éneklése pedig kultúránk és identitásunk fontos része. Bízunk benne, hogy a módosító törekvések célra vezetnek.

A fiatal magyar kutatók jelentik a garanciát a világszínvonalú magyar tudományos eredmények továbbvitelére. A digitalizáció egyre erősebb térnyerésével különösen fontos lépés, hogy erősítsük a nemzeti ifjúsági innovációs hálózatot. Ennek fényében támogatjuk, valamint ajánljuk a döntéshozók figyelmébe a Fiatal Magyar Kutatók Évét, amely ifjúsági és nemzetpolitikai téren egyaránt tükröt kíván mutatni az elmúlt 150 év teljesítményének, valamint ráirányítani a figyelmet a jövő tehetségeinek lehetőségeire.

Kérjük, hogy a magyar kormány lehetőségeihez mérten nagyobb figyelemmel kísérje a burgenlandi magyarság mindennapjait, és a továbbiakban is segítse közösségépítő munkáját.„

A MIK következő közgyűlését Budapesten tartja.