Komáromi Imanap alkalmából, archívum (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Jópásztor vasárnapján, május 12-én rendezték meg immár harmincadik alkalommal a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozóját, a Komáromi Imanapot a Rákóczi-emlékév keretében, mely alkalomból megtelt a Szent András-bazilika.

Az 1990-es esztendő pünkösdvasárnapja óta magyar papi, szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért imádkoznak papok és hívek egyaránt.

A Komáromi Imanapokat Lénár Károly atya vezette és szervezte haláláig, 2006-tól pedig a Pázmaneum Társulás a Jópásztor Alapítvánnyal és a Komáromi Római Katolikus Plébániával karöltve szervezi meg.

A cél továbbra is az, hogy a Szlovákiában élő magyar katolikusok egy önálló jogkörrel felhatalmazott, magyar ajkú és magyar szívű főpásztort kapjanak. Azonban nemcsak a magyar püspök hiányzik Felvidéken: vannak szlovákiai magyar egyházközségek, ahol magyar pap hiányában szlovák anyanyelvű, de magyarul is tudó papok látják el a szolgálatot.

A jubileumi Komáromi Imanap engesztelő szentségimádással kezdődött II. Rákóczi Ferenc és a magyar hitvallók imáival, majd elmélkedésre került sor Isten Szolgája, Esterházy János hitvalló életéről, kinek boldoggá avatási pere idén márciusban kezdődött el. A Nádor utca és Megye utca érintésével szabadtéri keresztutat jártak be a hívők, melyen Lénár Károly atya gondolatai hangzottak el egy-egy stációnál.

A nónát, azaz délutáni imaórát követően felzúgtak a Szent András-bazilika harangjai, jelezvén, hogy ünnepi főpapi szentmisére kerül sor, melyet hagyományosan Mons. Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye érseke, egyben apostoli kormányzó celebrált oltártestvéreivel. A szentmisén részt vett J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello, Szlovákia apostoli nunciusa is, akinek szentbeszédét magyarul is tolmácsolták.

J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello, az Apostoli Szentszék követe (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy az evangélium hirdetése minden keresztény küldetése, nem csupán a papoké, szerzeteseké. „Az evangéliumot a szavakon kívül főleg életünk tanúságtételével hirdessük” – fogalmazott az Apostoli Szentszék követe.

Mons. Orosch János érsek atya imádságra hívott, hogy a magyar hívek számára anyanyelvükön legyen biztosított a főpásztori szolgálat és gondoskodás. Kiemelte, az egyháznak és a híveknek arra van szükségük, hogy az Isten papjai egész személyiségükkel, viselkedésükkel megmutassák nekik az igaz Istent. Legyenek szentéletű papjaink, akik életükkel kifejezik az egész katolikus vallást, a Jóisten képmására – mondta.

„Forduljunk ezért naponta a Jóistenhez ezzel az imával: Urunk, adj nekünk szentéletű papokat, adj nekünk szíved szerinti papokat” – fogalmazott szentbeszédében.

Mons. Orosch János, a Nagyszombati Egyházmegye érseke (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az ünnepi szentmisén részt vettek közéletünk képviselői és a felvidéki magyar közösség vezetői, többek között Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, Bárdos Gyula, a CSEMADOK elnöke, Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője, Tárnok Balázs, az MKP EP-képviselőjelöltje és Menyhárt József, az MKP elnöke. Jelen voltak papok, szerzetesek, nővérek, papnövendékek a Nyitrai, Besztercebányai, Rozsnyói Egyházmegyékből és magyarországi egyházmegyékből is, valamint hívek a szélesebb környékről.

Közéletünk képviselői és a felvidéki magyar közösség vezetői (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A szentmise a pápai himnuszt követően nemzeti imádságunk, a magyar himnusz eléneklésével ért véget. A kivonulás alatt pedig régi himnuszunk sorai csendültek fel. „Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról!” – énekelték a hívők a harmincadik Komáromi Imanapon.