Bukovszky László (Fotó: TASR)

A Kisebbségi Kormánybiztos Hivatala közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, melyben az állami alkalmazottak magyar és ruszin nyelvi képzésének megkezdéséről tájékoztatnak. A közleményben az alábbiak olvashatók:

A nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogainak érvényesítése identitásuk megőrzésének és fejlődésének alapját képezi. Az utóbbi időben az anyanyelvhasználati jogok érvényesítése szinte minden területen érezhetően javult. A törvény értelmében a polgárok az önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel folytatott hivatalos írásbeli és szóbeli kommunikáció során is használhatják a kisebbségek nyelvét.

A közigazgatási szerveknek azonban a törvény betartása terén az okozza a legtöbb gondot, hogy a kisebbségek nyelvén nem áll rendelkezésükre egységes szakterminológia, továbbá hiányoznak a kétnyelvű nyomtatványok és kevés a kisebbségek nyelvét is beszélő hivatalnok.

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos régóta törekszik arra, hogy elhárítsa az akadályokat az anyanyelvhasználati jogok érvényesítése útjából, s minderre optimális megoldásokat keressen. Ezt hivatott elősegíteni az állami alkalmazottak május végén beinduló képzése, mely A magyar-szlovák és ruszin-szlovák kétnyelvű, adminisztratív jellegű kompetenciák fejlesztése elnevezést kapta.

Ennek alapjait még tavaly rakták le, amikor a kisebbségi kormánybiztos kezdeményezésére az állami alkalmazottak képzését szabályozó 126/2017-os kormányrendeletbe belefoglalták a nemzeti kisebbségek nyelvének oktatási lehetőségét is. Emellett a kisebbségi kormánybiztos több tárgyalást kezdeményezett a belügyi tárcával, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karával, valamint az Eperjesi Tudományegyetem Ruszin Nyelv és Kultúra Intézetével annak érdekében, hogy közösen keressenek optimális módszereket az állami alkalmazottak nyelvi képzésére.

Az említett tanácskozások eredményeképpen május végén indul és előreláthatólag egy hónapig tart a Vágsellyei, Galántai, Szenci, Érsekújvári, Komáromi és Dunaszerdahelyi Járási Hivatal dolgozóinak kompetenciaképzése. A következő forduló a Rimaszombati és Rozsnyói Járási Hivatal dolgozói számára szeptemberben és októberben valósul meg. A képzésen 59 dolgozó vesz részt.

A nyelvi kompetencia bővítésére irányuló képzés ruszin nyelven 8 alkalmazott részvételével a Mezőlaborci Járási Hivatalban szeptemberben és októberben zajlik majd. A képzés mindkét nyelven a kommunikációs és szónoki képességekre, a kétnyelvű hivatalos levelezésre, valamint a fordítások helyesírására és módszertanára irányul.

„Véleményem szerint a hatékony és nyitott közigazgatásnak minden állampolgárt egyformán kell szolgálnia, s ebben a nyelv nem képezhet akadályt. A polgárok joggal várhatják el, hogy a hivatalnokok nemcsak a szűkebb hatáskörükben lesznek a segítségükre, hanem a segítőkészséget a lehető legtágabb értelemben természetesnek veszik. Ez a lépés segít ennek megvalósításában, remélem, hogy a jövőben az állami alkalmazottak ilyen jellegű képzése a többi tárca számára is természetessé válik” – hangsúlyozta Bukovszky.