Tarr Nóra, Z. Urbán Aladár és az előző év sikeres dunamocsi rovói: Nagy Csaba, Tóth Rubina és Csehi Tünde (a szerző felvétele)

A magyar rovásírást szkíta, hun, avar elődeinktől örököltük. Nemzeti írásunk, a rovásírás a hagyományőrzés legnemesebb formája, a magyarok régi és értékes művelődéstörténeti kincse.

Ennek az írásnak a használóit a MAG népének hívták, hiszen hallhatóvá és láthatóvá is válik az ŐSÖK üzenete, amikor ezt a JEL-KÉP-REND-SZERT használjuk. Dunamocson az „Ősi tudás” – ősi magyar írásbeliség szakkört a magyarságért érzett felelősségük megnyilvánulásaként hozták létre az iskolában, ahol döntő fontosságúnak tartják a rovásírás megszerettetését diákjaikkal.

A Dunamocsi Alapiskola rovásíró csapata: Nagy Csaba, Tóth Rubina, Tóth Zafira, Csehi Tünde Kukola Viktória, Kukola Erik, Csehi Krisztián

A XV. Felvidéki Országos Rovásírás-vetélkedőt és Műveltségi Találkozót sok más iskola részvételével idén a Dunamocsi Alapiskola szervezte meg április 26-án a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően. Ez a jeles esemény az országos versenysorozat része a FERO (Felvidéki Rovók) és a Palóc Társaság részvételével.

Céljuk megismertetni és megszerettetni a magyar fiatalokkal ősi műveltségünket, magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, elmélyíteni fiataljainkban a magyarsághoz való tartozás felemelő érzetét és szilárd tudatát, mert Sajó Sándorral vallják: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”
Az ünnepélyes megnyitón a résztvevőket Tóth Eszter, Dunamocs polgármestere és Banai Tóth Enikő, az iskola igazgatónője köszöntötte

A 2017/18-as tanévben indult az iskolában az ősi magyar írásbeliségünk elsajátításának lehetőségét szolgáló rovásíró szakkör. A rovásírás jellegzetes, vonalas, többnyire egyenes szárú betűkből álló ősi magyar írásfajta. Az iskola igazgatónője, Banai Tóth Enikő teljes odaadással karolta fel a szakkört és lehetőséget biztosított a gyerekeknek a felvidéki országos vetélkedőn való részvételre. A dunamocsi gyerekek derekasan helyt álltak a Budapesti Területi Rovásíró Versenyen és Hagyományőrző Napon is. Az iskola tanulója, Tóth Rubina Budapesten harmadik helyezést ért el az országos vetélkedőn és különdíjjal is jutalmazták a szervezők, hiszen egy évvel fiatalabb volt a legkisebb korcsoport résztvevőinél is. Gyors olvasására és szabályos, hibátlan teszteredményeire felfigyeltek az értékelők.

Tóth Rubina dunamocsi tanuló budapesti oklevele és különdíja

A kezdeményezés igen sikeresnek bizonyult, ezért az iskola a falu lakosságának is lehetőséget biztosított a csatlakozásra. Az iskola több pedagógusa részt vett a szakkörön és anyukák is szép számmal tanultak együtt a gyerekekkel. A budapesti Forrai Rovásíró Kör tanára, Hum Attiláné Lídia küldetésként, önzetlenül vállalta a szakkör vezetését.

Az iskola lelkes tanára, Tarr Nóra karolta fel a gyerekeket és szorgos, kitartó munkával a szakkör mellett külön is foglalkozott velük. Meg is lett az eredménye, hiszen másodikos tanulói, Nagy Csaba és Tóth Rubina bejutottak a felvidéki országos döntőbe.

Az idei tanévben is komoly igény volt a szakkörre. Remek közösségépítő alkalmak ezek, ahol az ősi írásbeliség kialakulásán keresztül érintve van a magyar nyelvtan, földrajz, történelem, sőt még a hittan is.

A Dunamocsi Alapiskola új rovásírás ABC táblájának leleplezése
Április 26-án tehát ünnepnap volt Dunamocson, a rovásírás ünnepe, hiszen a vetélkedőn való részvétel már önmagában győzelem! Az idei, országos vetélkedőre is közel százötvenen jelentkeztek. Az iskola tanárai süteményekkel vendégelték meg az iskolák felkészítő tanárait és a vetélkedő gyerekeket.

A különböző népek általában általános és nemzeti műveltséggel is rendelkeznek. Nálunk sajnos az általános műveltséggel rendelkezők száma a nemzeti műveltséggel rendelkezők számánál sokkal magasabb, míg más népeknél ez fordítva van. Sajnos nem minden felvidéki iskola mondhatja el magáról, hogy falain rovásírás ABC díszeleg. Dunamocson felavatásra került egy játékos, a gyerekek mindennapi gyakorlására szolgáló díszes rovásíró tábla.

Az idei olvasási és írásbeli feladatok szövegei kapcsolódtak Benedek Elek születésének 160. és halálának 90. évfordulójához (népmesék, A korosztály), a II. Rákóczi Ferenc-emlékévhez (B és C korosztály), valamint a 100 éve történt eseményekhez – A legbátrabb város, Balassagyarmat (D korosztály).

Tarr Nóra rovás-süteménye: „Nekem áldott a bölcső, mely magyarrá ringatott”

A feladatok teljesítése után Hum Attiláné Lídia, vezető rovásoktatónk kevésbé ismert rovásemlékeinkről tartott előadást iskolánk konferenciatermében, amit egy faluséta követett Bábi Tibornak, az iskola tanárának vezetésével. Az összes vetélkedő könyvjutalomban részesült és egy szép emléklappal gazdagodott. A továbbjutók a támogatóknak köszönhetően értékes díjakat kaptak.

A felvidéki magyar kisiskolák sajnos nehéz időket élnek. Dunamocson is küzdenek az iskola megmaradásáért. Nemcsak az egyre fogyatkozó gyermeklétszám okoz óriási problémát, hanem a szűkös anyagi lehetőségek is. A tanári kar mégis teljes odaadással küzd és a kevésből is igyekszik kihozni a legtöbbet. Az ehhez hasonló események is hozzájárulnak ahhoz, hogy a szülők a helyi magyar iskolát válasszák gyermeküknek.