Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma

Hétfőn délután tanácskozott a Városok és Falvak Társulásának Komáromi járási szervezete, a témák között szerepelt a térség fejlesztése, amelyhez elkerülhetetlen az R8-as gyorsforgalmi út bővítése Komárom és Nyitra vonalán, továbbá más infrastrukturális fejlesztések a járásban, amelyek a polgármesterek közös feladatai lesznek.

Az ülés vendégei voltak Milan Belica, Nyitra megye önkormányzatának elnök és Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere is. Belica az infrastrukturális fejlesztések fontosságáról beszélt, s hangsúlyozta, hogy Érsekújvár is nagyon megérzi az utak hiányát, hisz szinte lehetetlen a városban közlekedni.

Klein Ottokár felszólalásában kiemelte, hogy hiába várjuk a befektetőket, mert a közlekedési hálózatok fejlettsége a területfejlesztés egyik alapvető meghatározója. A térségi megközelíthetőség a gazdasági telepítés egyik legfontosabb tényezője. Egy-egy térség fejlődéséhez elengedhetetlen a korszerű személy- és áruszállítás feltételeinek megteremtése minden közlekedési ágazatban, de vasúton és autópályán mindenképpen.

Abban mindenki egyetértett, hogy elég volt az ígérgetésekből és halogatásokból, most már tettekre van szükség, s ezért a rég beígért észak-déli gyorsforgalmi utat nagyon gyorsan meg kell építeni, mert falvaink, városaink élhetetlenek lesznek, a munkaerő elvándorol oda, ahol fejlett ipari létesítményeket és ezáltal munkát talál. Így térségünk még inkább kimarad az ipar és kereskedelem vérkeringéséből.

Keszegh Béla polgármester szintén hangsúlyozta, hogy a közlekedés alapvető jelentőségű a gazdaság és a társadalom számára. A mobilitás létfontosságú a belső piac működéséhez és az utazási szabadságukkal élő polgárok életminősége szempontjából. A közlekedés gazdasági növekedéssel és munkahely-teremtéssel jár. Olyan globális rendszer, amely szoros együttműködést igényel a régió városai és a falvak között.

Ezért a Városok és Falvak Társulásának Komáromi járási szervezete határozatot fogadott el, amit majd másnap az Érsekújvári járás falvai és városai is megbeszélnek és csatlakoznak hozzá. Ez tartalmazza az R8 gyorsforgalmi autópálya mielőbbi megépítését a Komárom-Nyitra szakaszon. Meg kell oldani a Nyitra régió hosszú távú és sürgős közlekedési problémáit, tehermentesíteni az aránytalanul leterhelt és tönkretett II. és III. osztályú utakat. Mindannyian egyetértettek abban, hogy az R8 autópálya építése nagyban hozzájárulna a régió versenyképességének és gazdasági fejlődésének növeléséhez, ezért egységesen és nagyon határozottan kell fellépni a fővárosban és az illetékes minisztériumokban, hogy kezdjék el az utak építtetését az Országos Autópálya Vállalattal.