Fotó: Kuzma Norbert

A Csíki Közbirtokosságok Szövetsége, a Csíki-medence közbirtokosságainak és erdőtársulásainak legnagyobb részét tömörítő egyesület idei évi erdősítési programját Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának tiszteletére ajánlotta fel, szimbolikus ajándékként a Szentatya első önálló „Laudato si – Áldott légy” című enciklikája kapcsán.

A pápalátogatással foglalkozó sajtóbizottság elnöke, Oláh Zoltán felhívást intézett a plébánosokhoz és a hívekhez, hogy még a pápalátogatás előtt minden katolikus közösség ültessen egy fenyőfát egyházi területen, a templom vagy a plébánia udvarán, illetve más alkalmas helyen.

A szepsi esperesi körzetből és az egyházközség hívei közül közel százan egy autóbusszal és a zarándokvonat búcsújáróihoz csatlakozva vettek részt a Szentatya szentmiséjén a csíksomlyói nyeregben. Hazaérkezve június 2-án a 17 órakor kezdődő szentmise után a szepsi plébániatemplom kertjében Nyíri Péter jóvoltából, Dobos Zoltán főkurátor közreműködésével a zarándokok egy fát ültettek el, amelynek gyökeréhez minden zarándok egy zsebkendőnyi földet szórt, amit a nyeregből hozott magával, ezzel is kifejezve a sokrétű összetartozást határon innen és határon túl.

Fotó: Kuzma Norbert

Az áldó ünnepségen részt vett Nagy Imre tanár vezetésével a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alsó tagozatos diákjainak énekcsoportja is, akik szívet melengető énekükkel az anyanyelv őrzésére és felelősségteljes továbbadására apelláltak.

„Egy zarándoklatra azért megyünk, hogy imádkozzunk és kérjük a Boldogságos Szűz Mária segítségét népeinkért, Európáért és az emberiségért. Fontos, hogy átéljük a közösséget a Szentatyával és egymással – hívő keresztényekkel, katolikusokkal és nem katolikusokkal egyaránt” – fogalmazott Erdő Péter bíboros, prímás, aki május 28-án megáldotta a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban azt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arculati elemeivel díszített mozdonyt, amely a zarándokvonatot húzta oda és vissza, valamint a kongresszus előkészítését és megrendezését segítő tizenhét mikrobuszt.

Az esperesi körzet zarándoklata nagyon jó alkalmat kínált kifejezésre juttatni és sorsközösséget mutatni azzal a nemzetrésszel, amely a történelem során annyi áldozatot hozott a vallási és nemzeti hovatartozásért.

Most, amikor a katolikus egyházfő, az apostolutód jelenlétével elismerte az évszázados kiállást, az esperesi körzet zarándokai kedves kötelességüknek érezték, hogy részt vegyenek a pápai szentmisén.

Köszönet a Gondviselésnek a közös tanúságtétel lehetőségéért. A hallottakból és a látottakból egyértelmű az igazság: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk…
Adja Isten, hogy kellő erősséggel visszhangozzon minden zarándokban a nyeregben a pápalátogatás emlékére felállított székelykapu felirata: Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér ne légy hűtlen soha!