Zsifkovics Egyed, főcelebráns, megyéspüspök, Kismartonból (Fotó: Zilizi Kristóf)

Június első csütörtökén a Rajka és Németjárfalu, azaz Deutsch Jahrndorf között található hármas határnál szabadtéri szentmisét tartottak. Az eddigiekhez képest idén többszörös volt a résztvevők száma, közel 300-350-en lehettek. A megnövekedett részvétel annak tudható be, hogy először misézett itt tizedmagával a németújvári, azaz güssingi születésű, horvát gyökerekkel is rendelkező Zsifkovics Egyed kismartoni megyéspüspök, aki négy nyelven mutatta be a legszentebb áldozatot.

Az előzmények egészen az 1990-es esztendőre vezethetőek vissza, amikor a vasfüggöny lebontása után szabaddá vált a mozgás. Ekkor Ján Čarnogurský is részt vett a rendezvényen.

A szentmisén ausztriai lelkiatyák koncelebráltak, a Pozsonyhoz tartozó egyházközségekből jelen volt Kemp József horvátjárfalusi, valamint Prachár Marián oroszvári plébános. A legtöbb hívő Ausztriából érkezett, ugyanakkor voltak rajkaiak, dunacsúnyiak, horvátjárfalusiak is. A hívők között jelen volt Kiss Vince, Rajka község polgármestere.  A szentmise négy nyelven zajlott: magyarul, szlovákul, németül és horvátul hangzottak el felváltva az ige- és áldozatliturgiai részek, s hasonlóképpen az énekek.

A másfél órán át tartó misén a Szentlélek közbenjárását kérték az ő eljövetelére várva.

A liturgiát követően kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre nyílt lehetőség.