A találkozó résztvevői (Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma)

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ üléstermében kerül sor kedden és szerdán arra a kétnapos projekttalálkozóra, ahol bemutatják a Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban nevű projekt eddigi megvalósult részeredményeit és felvázolják a további folyamatokat.

A projekt  nemzetközi  együttműködésben  valósul meg a  Herman  Ottó  Intézettel,  a  Szövetség  a Közös  Célokért  társulással,  a  Hargita  Megyéért  Egyesülettel valamint  az  Interregio  Fórum  Egyesülettel.

A szakképzéssel kapcsolatos problémákat látva a Szövetség a Közös Célokért társulás 2015. november 27-én megalapította a Szlovákiai Magyar Szakképzéssel Foglalkozó Intézmények és Szakemberek Hálózatát, amely  számos szakmai konferenciát valósított meg, ahol a szlovákiai magyar szakképzéssel foglalkozó intézmények vezetői és szakemberei elmondhatták véleményüket és kicserélhették szakmai tapasztalataikat.

 

A Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban nevű projekt az Entrepreneur+ névre hallgató Erasmus+ projekten belül jött létre, aminek célja egy olyan oktatási módszertan kidolgozása, amely online és offline eszközök kombinálásával, iskolákon és határokon átívelő tanulói hálózatok szervezésével és egy támogató iskolai-tanári rendszer bevezetésével megoldást ajánl a vállalkozói készségek és kompetenciák oktatására a szakképzésben, a turizmus területére fókuszálva. Az elektronikus  tananyag  felhasználja  a  Z  generáció  (1995  után  születettek)  tolvajnyelvét,  képi világát,  amellyel  a  tananyag  közelebb  kerül  a  tanulókhoz,  könnyebben  szólítja  meg  a  diákokat.  A program  biztosítja   az   alkalmazást   használó   pedagógusok   képzését,   egyfajta   módszertani megújulás  felé  kísérve  őket.

A projektben három ország Magyarország, Szlovákia és Románia vesz részt, ahol a szakiskolák 60 hallgatójának bevonásával tesztelik a különböző kidolgozott módszertanokat, amelyek segítségével a diákok  okostelefonok  és  táblagépek  felhasználásával  tanulnak. A  projekt  részeként  az  informatikai  alkalmazás  létrehozását  követően  a  projektrésztvevők pilotjelleggel  tesztelik  azt a résztvevő  régiók  3-3  középfokú  szakképző  intézményében.

Az egyik előadást hallgatva (Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma)

Az Entrepreneur+-nak is nevezett program által a partnerek létrehoztak egy m-learning alapú oktatási applikációt. Ez a rendszer egy blended-learning alapú képzést jelent, ahol a tanulók előre felkészített tanároktól, egy táblagépre installált applikációs program segítségével tanulhatnak, és felhasználhatják ismereteiket a “vállalkozói ismeretek a turizmusban” témakörben. 
A rendszer egy intelligens algoritmusként működik: méri a rossz és a jó válaszokat, visszajelzést ad róluk, és képes kérdéseit a tanuló tanulási stílusához igazítani, ezzel is támogatva az egyéni tanulási utakat.

A projekt a szakközépiskolai diákoknak szól, akik a vállalkozás és az általuk tanult szakma területén szeretnének a jövőben mozogni és ehhez gyakorlati segítséget kapnak.

Az új módszer által a diákok kiválasztott csoportjával előre kidolgozott ütemterv szerint heti két alkalommal foglalkoztak, ahol a workshopon és nyílt feladatokon keresztül versenyeztek egymással és a pályázatban résztvevő csoportokkal. Feladatokat kaptak, amiket a táblagép segítségével vittek véghez, majd azt bemutatták. Az új tanulási módszer gyakran egy megosztó téma, mivel a gyerekeket a tanulásra nehéz motiválni. Folyamatos kontroll alatt tartva azonban a csapatokat a jobb képességű diákok húzzák előre.

A projektben résztvevő tanárok beszámoltak az eddig elért eredményekről, amelyben legtöbben a projektben elért hallgatókra gyakorolt pozitív hatásokat említették. Az újfajta módszer elsajátítása növelte a tanulási motivációjukat és fejlesztette a vállalkozási ismereteiket.Több mentor úgy látta, hogy míg a nyílt feladatok megosztották a fiatalokat és nehezen tartották be a határidőt, addig az általuk képviselt csoport tagjai önbizalmat szereztek és egyre jobb és jobb munkákat produkáltak.

A projekt várható eredményei mellett fontos megemlíteni, hogy az új módszer lehetőséget ad a digitális és adaptív oktatás népszerűsítésére az iskolákban, ezáltal növelve a hosszútávú versenyképes oktatás elősegítését.

A mentorok legjobb csapatai az októberi záró projekt során bemutatják a vállalkozásukat majd a meghívott vállalkozók előtt a legjobb csapatok tartalmi szakmai visszajelzést kapnak arról, hogy a munkájuk hogyan állna meg a piacon, mennyire életszerű és kivitelezhető.

Ezt követően a Herman Ottó Intézet, HOI munkatársai bemutatták és megosztották tapasztalataikat az Erasmus+ pályázattal kapcsolatban.

Az előadások és tapasztalatcsere után szakmai műhelymunkára került sor, ahol a Szövetség a Közös Célokért Erasmus+ KA2 projektjében részt vevő szakmai vezetői és szakértői folytatták a már korábban megkezdett munkát.