(Fotó: pixabay.com)

Tolerancia nélkül nincs békés egymás mellett élés, nincs jószomszédi viszony, hiszen minden ember egyenlő. Mindez addig működik – egy közvélemény-kutatás szerint is – míg a szomszédba nem költözik egy egészen más életmódot követő, más kultúrában szocializálódott család…

A Közvéleménykutató Intézet felmérése szerint, amelyet 15 és 19 év közötti fiatalok körében végeztek, a szélsőséges politikai nézeteket követő egyének után a romákkal és a muszlimokkal vannak fenntartásaik a megkérdezetteknek. Az együttélést velük tartják a legproblematikusabbnak. A megkérdezett fiatalok 75,3%-a érzi nem kívánatosnak, hogy szomszédságban éljen egy politikai extrémistával, 60,8%-uknak nem volna ínyére egy roma szomszéd, a muszlimokat pedig 58,5%-uk utasítja el.

A Közvéleménykutató Intézetnek a Fiatalok állampolgári együttélésre nevelése elnevezésű programja keretében 402, 15 és 19 év közötti fiatal válaszolt a kérdéseire.

A megkérdezettek 51,2%-a fiú volt, a legtöbbjük, 73,5% alapiskolai végzettséggel rendelkezett. A felmérésből ugyanakkor kitűnt, hogy a fiatalok számára nem jelentene gondot, ha közeli kapcsolatban, szomszédságban kellene élniük más bőrszínű emberekkel, zsidókkal vagy homoszexuálisokkal. A programban résztvevők egy harmada úgy vélekedett, hogy a romáknak, a lakosság többi részével összevetve sokkal rosszabbak a körülményeik és korlátozottabbak a lehetőségeik is. A Felvidéken élő magyar nemzeti közösség helyzetét, illetve a nők esélyeit a férfiakkal szemben nem látják drámainak.

A fiatalok 40%-a hangsúlyozottan azon a véleményen van, hogy a demokráciában következetesen érvényesíteni kell a nemzeti kisebbségek jogait is.

Netalán felnövekvőben van az a nemzedék, amely elismeri az esélyegyenlőséget minden nemzet – a kisebbségben élők – számára is? Reménykedjünk!

(SITA/Felvidék.ma)