A Ferences Család Szűzanya ikonja (Fotó: Csvirik Katalin)

Augusztus 25-én Párkányba érkezett a Ferences Család Szűzanya-ikonja. A Szűzanya-ikon 2018-ban készült Litvániában a Ferences Világi Rend és Ferences Ifjúság európai találkozójára. Azóta Ukrajnán keresztül már eljutott Svájcba, és további európai útra indult ebben az évben is, s így jutott el Szlovákiába. Párkányba Dunaszerdahelyről érkezett.

Az ikont a Szent Imre-templomba vasárnap délután az egyetemes hálaadó ének alatt hozták be, a helyi plébános, a káplán és a ferences lelkiséget gyakorlók kíséretében.

Párkányban ugyan csak szlovák világi rendi tagság van (alig 8-10 taggal), de mivel több magyar is eljött a fogadásra, a szertartás kétnyelvű volt.

Vasárnap estig róhatták le kegyeletüket, imádkozhattak az ide érkezők, hétfőn pedig latin-magyar és szlovák nyelvű szentmisére került sor a délutáni órában.

Fóthy Zoltán esperes magyar nyelvű prédikációjában felhívta a figyelmet az ikonon ábrázolt Égi Édesanya végtelen szeretetét sugárzó műre. A kisded ölelése és a gyermek áhítatos szeretetábrázolása legyen számunkra is mindenkor példakép és menedék életünk mindennapjaiban – mondta prédikációjában az esperes.

Az ikonhoz tartozó három ereklye Szent Klára, Árpád-házi Szent Erzsébet és Assisi Szent Ferenc (aki a ferences rendet alapította 1209-ben) szoros kapcsolatát is kiemeli, akik életükkel mutattak és mutatnak utat ma is a hívő embernek a katolikus lelkiségi mozgalom keretében. Forduljunk hozzájuk imáinkkal!

Az ikon fő küldetése, hogy a ferences lelkiséget megerősítse, nemcsak a renden belül, hanem a családok és hívők körében is.

Az ünnepi szentmise után az érsekújvári ferencesek templomába szállították a Szűzanya ikonját.