(Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

A Komáromi járásban fekvő Madar Község Önkormányzata egy Interreg partnerséget építő projekt zárókonferenciáját szervezte meg szerdán.  A projekt „Az orvosi ellátás és szűrővizsgálatok elérhetőségének javítása a kistelepülések határokon átnyúló együttműködésén keresztül“ címet viseli. Ezzel a projekttel valósult meg számottevő uniós támogatás segítségével a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködés a magyarországi  Ács és a szlovákiai Madar települések között.

Az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program a 2014-2020-as időszakban a korábbi program folytatása, amelynek célja – hasonlóan az elődjéhez – a magyar-szlovák térség fejlesztése és a kistérségek együttműködésének erősítése.

A nyertes projektek támogatása általában igen kedvező, hiszen a teljes költségek 85 százalékát az uniós támogatás (ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap) adja, 10  százalék nemzeti önrész, 5 százalék pedig pályázói önrész.

A mi esetünkben a fent említett projekt  teljes költségvetése: 62 003 585 HUF (199.786 EUR volt), amiből az uniós (ERFA) támogatás: 52 769 245 HUF (169 818 EUR), a tagállami hozzájárulás: 3 208 087 HUF (10 337.80 EUR).

 A projekt keretében megtörtént az intézményi szakemberek szakmai tudásának bővítése, a szakemberek tanulmányúton ismerkedtek meg a másik ország jó gyakorlataival, akkreditált képzéseken vettek részt, melynek célja a marginalizált lakosság szociális kohéziójának és egészségügyi ellátásának elősegítése volt, valamint határon átnyúló workshopokat szerveztek.

A résztvevő önkormányzatoknál a szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése is számottevő volt: Ácson a közösségi ház felújítása és orvosi szoba kialakítása történt meg, Madaron pedig az orvosi rendelő felújítása valósult meg a támogatásnak köszönhetően.

A projekt konkrét célja: a fejlett és az elmaradott térségek, illetve települések között az egészségügyi és a szociális ellátásban megnyilvánuló különbségek csökkentése, a szociális háló erősítése, az egészségügyi szolgáltatórendszer fejlesztése, a marginalizált rétegek hosszú távú beilleszkedésének elősegítése, mindez a két érintett önkormányzat együttműködésének fejlesztése és erősítése által. Ennek jegyében különféle képzések valósultak meg a következő témákban:

Akkreditált képzés a szociális alap- és szakellátásban dolgozók részére, a játszmák és konfliktuskezelést 2 fő végezte el, a viselkedési és lelki zavarok gyermek- és serdülőkorban témára 4 fő szakosodott, míg az emberközpontú idősgondozás szakértője 2 szakdolgozó lett.

A projekt két éve alatt 5 alkalommal szakmai interaktív előadásokat szerveztek a helyi lakosságnak, kiemelten a hátrányos helyzetű emberek számára Magyarországon, melyen szlovákiai résztvevőket is szívesen láttak, az alábbi témákban: Egészségügyi szűrések szerepe, fontossága, a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődése, családtervezés, nővédelem, valamint nagyon aktuálissá vált téma a kommunikáció és stresszkezelés a mai rohanó világban. Alkalmanként 40 fő vett részt a fent említett szakmai napokon.

Nagy látogatottságnak örvendtek az egészségügyi szűrőprogramok (családtervezés, csontritkulás, szenzomotoros szűrés, látásszűrés, tüdőszűrés, urológiai vizsgálat, vérnyomásmérés) melyet 9 alkalommal rendeztek meg, összesen 571 fő  részére.

A szociális szolgáltatások fejlesztése is a projekt célkitűzései között szerepelt, melyen  268 fő vett részt. A legkedveltebb programok közé tartoztak a klubfoglalkozások (felnőtteknek, családoknak, iskolásoknak). A Generációk közötti kapcsolat erősítése program szintén népszerűnek bizonyult, melyen 136 fő vett részt 17 alkalommal.

Az elmúlt két év alatt megvalósult projektfeladatok a madari hátrányos helyzetű lakosság egészségügyi és szociális helyzetének javítása szempontjából még a következőkben nyújtott segítséget: egészségügyi szolgáltatások fejlesztése: látásvizsgálat, vércukor és koleszterinszint mérése, elsősegély-tanfolyam, tüdőszűrés, táplálkozási tanácsadás, hallásvizsgálat, szájhigiénia, életmód-tanácsadás.

A szociális szolgáltatások fejlesztése terén: a felnőttek számára különböző foglalkozások, így szlovák és német nyelv oktatása felnőttek számára; szabadidős tevékenység; idősek klubja; nők klubja.

Érdekes volt, sokat lehetett tanulni ebből a projektzáróból, ahol betekinthettünk a projektmenedzserek ötlettárába és tapasztalhattuk leleményességüket is. Ezért név szerint is illik megemlíteni őket, mivel személyesen is részt vettek a zárórendezvényen. További sikeres munkát kívánunk nekik közösségünk érdekében.

Lelkes Gábor PhD., a Danube EuroConsulting Kft. munkatársa tanulmányt készített az elmúlt két évről és elemezte a kérdőíveket. Csókás Judit Madar község részéről volt a projektmenedzser. Az önkormányzatot Dibusz Magdolna, Madar község alpolgármestere képviselte, a zárórendezvényen részt vett dr. Szentirmai István, Ács város polgármestere és dr. Fülesné Balogh Anita, Ács város jegyzője és  projektmenedzsere. A szlovák államot Mgr. Richard Hakszer, PhD., a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának tanácsadója képviselte.