Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

Fennállásának 55. évfordulóját ünnepelte a Csallóközi Múzeum, amely alkalomból jubileumi ünnepséggel tisztelegtek a múzeum eddigi igazgatói, dolgozói előtt.

A jubileumra egy kiállítás készült, melyen az 55 évnyi emlék egy-egy szilánkja tekinthető meg képek, fotók formájában a kiállítóterem aulájában.

A jubileumi ünnepség résztvevői. Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

Nagy Iván, a múzeum igazgatója a jubileum kapcsán kifejtette: örömmel tekint a jövőbe, hiszen a tartalmas múlt mindig új izgalmakat rejt, melyek felfedezésre várnak.
Az intézmény az eltelt évek tükrében büszke lehet arra, amit elért, hiszen gazdag múltra tekint vissza, amelyben voltak sikerek, élmények, örömteli fordulatok és sajnos bukások is. Az ember akkor érzi magát otthon, ha azonosulni tud a lakhelye értékeivel, a táj múltjával, történelmével. Hozzátette: a világ változásával új a küldetés és új utakat kell járni, ahogy tette ezt a múzeum a múltban és teszi a jelenben. A múzeum minden csallóközi emberé, akik itt éltek és élnek a mai napig, miként a történetük, emlékeik és a ránk hagyott értékeik alkották olyanná, amilyen.

Nagy Iván. Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke az emlékek és a tapasztalatok tárházaként jellemezte a múzeumot.  Az idő múlásával ugyan feledésbe merülnek az emlékek, de a múzeum örök időkre megőrzi őket. A múzeum előző igazgatója, Zsigmond Tibor is biztos alapokat hagyott maga után, amire az új igazgató színes és erős várat építhet.
Dunaszerdahely egy gazdasági központ, sporthatalom és a kultúra területén is komoly üzenettel szolgál a városban található múzeum által. Az a küldetése, hogy az itt élő lakosság számára segítségül szolgáljon annak megismerésében, honnan jöttek a csallóközi emberek és miként éltek a régió természeti adottságaival.

Berényi József. Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

A múzeum feladata, hogy nézetet formáljon azokban, akik ide látogatnak, vagy éppen előítéletekkel gondolnak a magyarság színes múltjára.

„Fejlesszük tovább büszkén azt, amit az elődeink örökül hagytak ránk és vigyük tovább közösen.”

Dunaszerdahely város polgármestere, Hájos Zoltán köszöntőjében szorgalmazta, biztassák a fiatalokat is arra, hogy gyakrabban járjanak múzeumba, hiszen a szép falak és képek látványa mellett a múzeumnak komoly nevelő hatása van. Nemcsak azt mutatja meg, hogyan éltek elődeink, hanem azt is, miként építették a jövőt utódaik számára és milyen üzenetet hagytak nekik. A kiállítások és rendezvények által a látogatók megismerkednek a régió tevékenységeivel, miként a közösség sikerességének ékes példája a múzeum fennállásának 55 éves jubileuma.

Hájos Zoltán. Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

A múzeum bölcsessége, emlékei túlmutatnak a város határain, mert nemcsak a várost, hanem a régiót és magát a Csallóközt mutatják be.

A Nagyszombat megyei művelődési intézmények között a múzeumok fontos szerepet töltenek be, miként azok is, akik az intézmény élén állnak, vagy éppen alkalmazottként tevékenykednek a működésük során – jellemezte köszöntőjében a múzeumot Peter Kadlic, Nagyszombat megye kulturális osztályának igazgatója. Mint minden évforduló, így ez is egy megfelelő alkalom arra, hogy megemlékezzenek azokról az igazgatókról, akiknek vezetésével a múzeum eredményes tevékenységet folytat és köszönetet mondjanak azoknak, akik szorgos munkával itt töltik mindennapjaikat. Köszönet illeti azokat is, akik a gyűjtő-és értékmegőrző munkájuk során lehetőséget adtak arra, hogy a régiót bemutató kiállítási tevékenységek ezeken a falakon belül nyilvánosságot kapjanak.

Peter Kadlic. Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

A  jubileumi ünnepség végén díjazták a múzeum segítőit és dolgozóit sokéves odaadó munkájuk elismeréseként.