Szőgyéni Dalkör (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Augusztus utolsó szombatján került megrendezésre Bécsben a hagyományos Szent István-napi ünnepség. Délben az első keresztény vértanúról elnevezett Stephansplatz dómjának ünnepre hívó és erősen visszhangzó harangjai szólaltak meg, melyre a felvidéki, erdélyi, délvidéki, anyaországi, bécsi, valamint ausztriai magyarok, hagyományőrző néptánc- és népénekcsoportok vonultak be keresztaljjal, illetve helységnévtáblákkal.

Jelen volt a Szent György Lovagrend, a Máltai Lovagrend, a 72. számú Széchenyi István cserkészcsapat, a bécsi cserkészek, utánuk vonultak a ministránsok, a papság, valamint a főcelebráns, Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát.

Ünnepi szentmise a bécsi Stephansdom-ban (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A szerte a Kárpát-hazából összesereglett zarándokokat Simon Ferenc bécsi magyar katolikus plébános üdvözölte.

A résztvevők ezúttal is Szent István közbenjárását kérték, elhangzott a válaszos zsoltárban az őt dicsőítő szövegrész: Légy áldott Szent István király!

A misén közreműködött Lévay Tibor kántor, a szertartás végén pedig felcsendült a pápai, a magyar és a székely himnusz, majd ősi magyar himnuszunk, a Boldogasszony Anyánk.

Az ünnepi mise után sor került a hagyományőrző néptánc- és énekcsoportok bemutatójára a dóm tövében. A Felvidékről is ékeztek csoportok, köztük zoboraljaiak, mátyusföldiek, csallóköziek, akik különböző egyházi és világi énekeket, táncokat adtak elő.