Mihályi Molnár László előadása (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A Rákóczi-emlékév alkalmából emlékünnepélyt tartottak Királyhelmecen. A Mécs László Polgári Társulás szervezésében megvalósult rendezvényen Mihályi Molnár László nyugalmazott tanár, költő, közíró tartott ünnepi beszédet. A rendezvény keretében átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevelét Csurgó Dezső nyugalmazott gimnáziumi tanárnak, a Mécs László Polgári Társulás alapítójának és egykori elnökének.

A Királyhelmeci Mécs László Polgári Társulás szombaton délután szervezett rendezvénye zenés megnyitóval vette kezdetét a Helmeczy Mihály Alapiskolában. A Nyíregyházáról és Miskolcról érkezett népzenészek a cimbalom és tárogató hangjával örvendeztették meg a jelenlévőket. A helyi gimnázium hozzájuk csatlakozó diákjai énekével lett teljes a rendezvény hangulatához illő zenei produkció. A megjelenteket Szunyog László, a társulás elnöke köszöntötte.

Szunyog László köszönti az előadót és a közönséget (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Mihályi Molnár László Szepsiből érkezett Királyhelmecre, hogy a szervezők felkérésére megossza gondolatait II. Rákóczi Ferenc életéről. Igazán tartalmas, értékes előadás részesei lehettek a jelenlévők. Az előadó felvázolta Magyarország akkori helyzetét, valamint az adott kor nemzetközi viszonyait is. Részletesen szólt a fejedelem felmenőiről, emberi nagyságáról és a Rákóczi-szabadságharcról. Hírportálunk kérdésére, hogy mit üzennek a jelen számára II. Rákóczi Ferenc kora és cselekedetei, az előadó a következő szavakkal foglalta össze gondolatait:

„Amikor valaki döntés előtt áll, szorult helyzetbe kerül, tanácstalanná válik vagy csak egyszerűen célt, útirányt keres, akkor visszatekint a megtett útra, emlékeit faggatja, szüleit, őseit, tanítóit. Így van ez egy nép vagy nemzet életében is. A közösség is, ha útmutatásra vár, mert úgy érzi, hogy megrekedt, széthullóban van, hamis szirénhangok kecsegtetik, akkor a történelmi tapasztalatait faggatja, a történelmi csomópontokat, és az előre mutató ősöket, személyiségeket. Ilyen kiemelkedő szellemiségű példakép, és cselekedeteiben is tiszta erkölcsű egyéniség lehet számunkra II. Rákóczi Ferenc, aki nem egyéni érdekekért, hanem népe és hazája becsületéért, függetlenségéért lépett dicső elődei nyomdokaiba, hiszen a Rákóczi, Lorántffy, Báthory, Zrínyi, Frangepán családok leszármazottjaként bölcsen tudta, hittel és bátran vállalta ezt a küldetést, ahogyan nagyapja testvére, Zrínyi Miklós is írta, hogy ebben a harcban csak az Isten segítségére és önmagunk erejére számíthatunk. Nem véletlen, hogy születése háromszázadik évfordulójának megünneplését megtiltotta a Felvidéket megszállva tartó csehszlovák kommunista hatalom. Szellemétől jobban fél, mint kardjától az, aki bűnös és tolvaj. Rákóczi olyan példakép lehet, akinek életével, cselekedeteivel és gondolataival minden olyan embernek meg kellene ismerkednie, aki arra vállalkozik, hogy közössége útmutatója vagy vezetője legyen. És csak akkor vállaljon közszereplést, ha ezeknek az elvárásoknak legalább ötven százalékban eleget tud tenni: a szolgálat, az önzetlenség, a felkészültség és mindezek előtt a keresztény emberi helytállás terén.”

Mihályi Molnár László fotókkal és érdekes történetekkel gazdagított előadását a helyi oktatási intézmények – alapiskola, gimnázium, szakközépiskola – diákjainak előadásában elhangzó versek és szemelvények, valamint kuruc dalok színesítették.

Barkó Zsuzsa Csurgó Dezső közéleti tevékenységét méltatja (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A rendezvény további részében a 90. életévét idén betöltő Csurgó Dezső nyugalmazott gimnáziumi tanár, a Mécs László Polgári Társulás tiszteletbeli elnöke munkásságának méltatására került sor azáltal, hogy átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott elismerő oklevelet kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Az oklevelet – a Csurgó Dezső életútját méltató laudáció felolvasását követően – Barkó Zsuzsa, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség Tőketerebesi Területi Választmányának alelnöke adta át. A laudáció teljes terjedelmében ITT olvasható.
Az anyaország elismerését megköszönve néhány szóban Csurgó Dezső is szólt a közönséghez.

A Csurgó Dezsőnek átadott oklevél (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szajkó Gábor, a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi szervezetének és a Patrónus Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki a jelenlévőket tájékoztatta arról, hogy a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián a trianoni események centenáriumára 2020-ban egy turulszobrot szeretnének felállítani közadakozásból. Az adományokat a már hírportálunkon is közölt számlaszámra továbbra is köszönettel fogadják.

Az emlékünnepélyt baráti beszélgetés zárta, amelyet Fehér József sátoraljaújhelyi nyugalmazott múzeumigazgató nyitott meg. Beszédében arra utalt, hogy a „nagyságos fejedelem” kitüntető jelző nem elsősorban a nagy hatalmú fejedelemnek szólt, hanem az embernek, aki a tisztségét, sorsát, küldetését méltósággal teljesítette be. Ezért tisztelte a nép nagyságos fejedelemként, elismerve felsőbbrendűségét, nagyságát, tisztességét, hazájához való hűségét.

Fehér József sátoraljaújhelyi nyugalmazott múzeumigazgató szól a közönséghez (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Ő, aki ember előtt nem hajtott fejet, erő és hatalom előtt meg nem alkudott, teljes alázattal hajtott fejet Isten előtt. Mélyen hívő, istenfélő ember volt.
E szavakat követően Molnár István királyhelmeci református lelkipásztor mondandójával csatlakozott az elhangzottakhoz, és közös imára hívta a jelenlévőket.

II. Rákóczi Ferenc a bodrogközi Borsiban született, szülőhelye, a borsi kastély jelenleg a magyar állam támogatásának köszönhetően teljes felújítás alatt áll. Ennek okán a Bodrogközben különös aktualitása van minden Rákóczihoz kapcsolódó rendezvénynek.