(Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet „I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről” címmel szervezett tudományos konferenciát Miskolcon. A kétnapos tanácskozáson közel 90 – az anyaországból és külhonból érkező – kutató mutatta be és vitatta meg a témában végzett kutatásai eredményeit.

Az EFOP-1.12.1-17-2017-00003 számú „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és a társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” elnevezésű projekt keretében megrendezett interdiszciplináris konferencia megszervezését az a felismerés inspirálta, hogy miközben az anyaországi és a külhoni magyar társadalmi, gazdasági és intézményes struktúrák közötti kapcsolat egyre szorosabbá és sokoldalúbbá válik, addig a magyar tudományosság előtt még számos feladat áll annak érdekében, hogy a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági pozícióiról és folyamatairól a lehető legteljesebb, átfogó és rendszerszerű képet alkothassunk.

Ebből adódóan az NSKI az esemény megszervezésével nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy egyfelől beszámoljon az intézetben folyó kutatásokról és azok eredményeiről (kiemelt figyelmet szánva – a fent már említett projekt mellett – az EFOP-3.10.1-17-2017-00002 „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások” projekt kutatásainak), másfelől hogy teret adjon a Kárpát-medencei kutatói hálózat tagjai által végzett tudományos munka, illetve a más kutatóműhelyekben, kutatóintézetekben folyó, a Kárpát-medencei magyarsággal foglalkozó kutatások bemutatásának.

A rendezvénynek a Miskolci Egyetem adott otthont, így a résztvevőket – a konferencia házigazdájaként – elsőként Torma András, az egyetem rektora köszöntötte. A köszöntők sorát Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, Botos Barbara, az Információs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke folytatta.

A konferencia plenáris részét Péti Mártonnak, az NSKI elnökhelyettesének az előadása nyitotta meg, aki ismertette az intézet legfrissebb kutatási eredményeit a Kárpát-medencei magyarság demográfiai viszonyairól és kilátásairól, a külhoni magyarok által lakott térségek társadalmi-gazdasági pozícióiról és a térség magyar oktatási struktúráiról.

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a nemzetpolitika elméleti és gyakorlati kereteit mutatta be. A vajdasági gazdaságfejlesztési program eddigi eredményeiről Nagy Imre, az Újvidéki Egyetem tanára, a Regionális Kutatások Intézetének kutatója számolt be.

Öllös László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke a szlovákiai magyarság elmúlt harminc évben követett kisebbségpolitikai stratégiáit mutatta be, valamint ezek sikerességét elemezte.

Végül Csata Zsombor, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense, az NSKI külső kutatója az intézet friss adatfelvételeinek adatai alapján az erdélyi gazdaságban mutatkozó etnikai párhuzamokról tartott előadást.

A tudományos konferencia két napja alatt 8 országból – az anyaországból és hét külhoni nemzetrészből – 150 résztvevő jelent meg mintegy 30 intézmény képviseletében, és a 15 szekcióban végül összesen 83 előadás hangzott el.

A szekciók igyekeztek körüljárni a Kárpát-medencei magyarság gazdasági és társadalmi helyzetének kutatásában mutatkozó legfontosabb irányokat és témákat.

Így szó esett a külhoni magyarság gazdasági és társadalmi pozícióiról anyaországi és többségi nemzeti összehasonlításban, az etnikai-földrajzi kutatások, valamint a regionális gazdaságföldrajzi kutatások eredményeiről, a városfejlődés és városfejlesztés külhoni állapotáról, illetve a geopolitikai gondolkodás legfrissebb produktumairól.

Természetesen a külhoni magyarsággal kapcsolatos kutatások olyan megszokott témái is szóba kerültek, mint a nyelvi jogok és a nyelvpolitika kérdése, az oktatási és más kulturális intézményrendszerek állapota, a külhoni magyarság identitásmintázatai, továbbá a magyar kötődésű romák helyzete. A Kárpát-medencét érintő társadalmi és demográfiai kihívásokról és ezek lehetséges megoldásairól is esett szó a konferencián a társadalmi egyenlőtlenségeket, az ifjúság helyzetét, a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság 21. századi kihívásait és megoldásait, a szociális gazdaság Kárpát-medencei helyzetét, a családbarát városok koncepciójának antropológiai megközelítését és az éghajlatváltozás várható hatásait vizsgáló szekciókban.

A konferencia keretén belül több, a Felvidéket érintő téma is napirendre került Öllös László előadásán kívül is. Valent Ákos a szlovákiai magyar középiskolások tanulási lehetőségeit elemezte, Lelkes Gábor a szlovákiai magyar városfejlesztések távlatait mutatta be, Farkas György pedig a felvidéki etnikai tömbök kutatási eredményeit prezentálta.

E szekció keretén belül adott elő Tolmácsi László, a Szlovák Földrajzi Társaság elnöke és Samu István is, aki Ipolyhídvég és Drégelypalánk társadalmi és gazdasági kapcsolatait, illetve a Felső- és Alsó-Csallóköz népességdinamikájának társadalmi egyenlőtlenségeit mutatta be.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elkötelezett a konferencia jövőbeli folytatása mellett, hűen egyik legfontosabb küldetéséhez, azaz a Kárpát-medencei tudományos élet építéséhez és szervezéséhez.