Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2019/2020-as tanévben külhoni felsőoktatási mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók számára.

A szlovákiai és csehországi felsőoktatásban résztvevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára kiírt pályázat elektronikus űrlapja mától elérhető az ELTE pályázási felületén, ahol megtalálható az űrlap linkje mellett a kiírás és a pályázati pontrendszer is. Könnyítés, hogy ettől az évtől már csak elektronikusan kell pályázni. A pályázat beadásának határideje 2019. december 9-e éjfél.

A szlovákiai magyar hallgatók körében legnépszerűbb pályázaton elnyerhető ösztöndíj összege nem változott a tavalyihoz képest. A mesterképzésen résztvevők háromszázezer forint ösztöndíjat nyerhetnek el egy összegben a tanév egészére. A doktori képzés hallgatói viszont már ötszázezer forint tanulmányi támogatást célzó ösztöndíjban részesülhetnek, amely szintén a 2019/2020-as tanév tíz hónapjára szól.

A pályázat két kategóriájában szétosztható tanulmányi támogatások tervezett keretösszege 30 millió forint.

Két pályázati kategória kerül meghirdetésre: mester- és doktori képzés

A pályázatra jelentkezhet minden olyan szlovák állampolgárságú, szlovákiai állandó lakcímmel rendelkező, a státustörvény hatálya alatt álló személy, aki szülőföldi vagy csehországi felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán mesterképzésben vagy osztatlan, mesterfokozatot nyújtó (egyetemi szintű) képzésben a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesz részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Pályázhatnak továbbá azon személyek, akik szülőföldi vagy csehországi tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti fokozat (DLA) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként vesznek részt, illetve akik a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a levelező tagozatos doktori képzésben résztvevő hallgatók.

Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon lehet december 9-e éjfélig. Hiánypótlásra nincs lehetőség!