Kopócs Tibor (Szalai Erika archív felvétele)

2014 őszén az akkorra már működésképtelen Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága jogutódjaként alakult meg új névvel a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete (MAMSZE), azzal a céllal, hogy megreformálja a nagy taglétszámú szervezetet, mely működését tekintve nem volt eredményes.

Ekkor Kopócs Tibor festőművészt bízták meg az újjáalakult szervezet vezetésével, aki négy éven át tartó elnöksége után adta át a „stafétabotot“ a fiatalabb generációnak. Tavaly ősszel M. Kiss Márta festőművészt választották meg a tagság elnökének, aki az eltelt egy évben igyekezett legjobb tudása szerint vezetni az egyesületet.

Ez év november 23-án azonban  taggyűlést hívott össze, s bejelentette lemondási szándékát, melyet a tagok elfogadtak. M. Kiss Márta részletesen elmondta, milyen okok vezettek a lemondásához. Felszólította a tagokat, fogalmazzák meg, hogy egyáltalán fontos-e a MAMSZE fennmaradása. Miután a tagok egyhangú véleménye szerint fontos számukra az egyesület, Csémy Olivér építészmérnök, az egyesület alelnöke arra kérte Kopócs Tibort, az egy éve lemondott elnököt, hogy újra vegye át az elnöki teendőket, és az elhanyagolt dolgokat tegye rendbe.

A régi-új elnök személyével kapcsolatos döntést a taggyűlés megvitatta, majd egyetértve az alelnök felvetésével, felkérték Kopócs Tibort, hogy vállalja fel az elnöki tisztséget, aki az ügy érdekében el is vállalta a feladatot.

Megkerestük Kopócs Tibort, arról érdeklődve, hogy milyen az egyesületre vonatkozó elképzelésekkel vág neki a következő éveknek. A MAMSZE újraválasztott elnöke elmondta, egy paradigmaváltást szeretne alkalmazni a rosszul működő egyesületi struktúrában.

Szalai Erika archív felvétele

„Szemléletváltásra és cselekvésmódosításra van szükség a MAMSZE működésével kapcsolatban, amely személyekre szólóan valósul meg a továbbiakban“ – fogalmazott. Kiemelte, csak abban az esetben vállalja el az elnöki tisztséget, amennyiben a meglévő negyven tag mindegyike aktívan bekapcsolódik az egyesület szervezési és működési dolgaiba.

Konkrét terveiről beszámolva a Felvidék-mának elmondta, hét munkacsoportra osztotta ezeket a feladatokat. Minden csoportnak lesz egy-egy felelőse, aki a 4-5 alkotóművészből álló csoportok munkáját összehangolja, majd együttesen dolgozzák ki a működési koncepció lényegét, hónapokra előre tervezve.

Mint mondta, a legutóbbi taggyűlésen egyhangúlag elfogadták az új szervezeti struktúrára vonatkozó koncepcióját, amelynek lényege, hogy az egyközpontú elnöki szerepvállalást felváltsa egy rugalmasabb, a felelősséget és a munkát igazságosan megosztó szervezeti struktúra, amelyben az elnök feladata a munkacsoportok koordinálása. „Közösen a közös célokért, ez mindenki érdeke“ – húzta alá Kopócs Tibor, a MAMSZE újraválasztott elnöke. Kérdésünkre még hozzátette, legközelebb december 14-én hívja össze a taggyűlést Dunaszerdahelyre, amelyen részletesen rögzítik az egyesület további működésének feltételeit.

Az egyesület legutóbbi kiállítása augusztus végén nyílt a komáromi Limes Galériában, mely a több történelmi szakaszt megélt társaság alkotásaiból született válogatás volt. A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete rendezésben harminc év alkotásaiból összeállított jubileumi kiállítást Harminc év a szlovákiai magyar képzőművészetből címmel M. Kiss Márta leköszönő elnök rendezte.