A taggyűlés

Kopócs Tibor nyitotta meg az új név alatt (MAMSzE), de a régi Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága jogutódjaként működő szervezet első tagsági gyűlést a komáromi Kossuth téren lévő Csemadok székházban. Az egybegyűltek – köztük tagok, és érdeklődők – közel harmincan voltak.

Kopócs Tibor, az Egyesület elnöke megnyugtatta az október 11-i gyűlésen a jelenlévőket, hogy minden híresztelés ellenére, 2014. július 5-­e óta, az SzMKT alapszabályzata értelmében (is) ő az elnök. Mint mondta, az elsődleges célja a névváltoztatásnak az volt, hogy a működésképtelen, régi tagságot felébresszék „tetszhalottságából”. Elmondta azt is, hogy véleménye szerint álságos dolog arra hivatkozni egyesek részéről, hogy azért nem jelennek/jelentek meg a taggyűléseken, mert nem kaptak meghívót. Ezt elkerülendő, mind a jegyzett 60 tagot kiértesítette postai úton. Az ajánlott levelekkel július 23­-i és szeptember 30­-i keltezéssel küldték ki.
Ezekben a levelekben elküldte az új, módosított alapszabályzat szövegét és a belépési nyilatkozatot. Aki a belépési nyilatkozatot aláírva visszaküldte, (augusztus 31-ig huszonegyen írták alá a belépési nyilatkozatot) az már tagja a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének. Aki eddig ezt még nem tette meg, az természetesen megteheti a későbbiekben is, az alapszabályzat értelmében és betartásával.
Ezután beszámolt az elmúlt napok eseményeiről. Dolán Györggyel (a volt SzMKT elnökével) együtt részt vettek az Slovenská Výtvarná Únia – Szlovák Képzőművészeti Szövetség vezetőségi gyűlésén, ahol biztosították őket arról, hogy számolnak a Szlovákiában élő és alkotó képzőművészeket tömörítő egyesülettel.
Kopócs Tibor külön felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának (SzMKT) eddigi kapcsolatait a MAMSzE kitüntetett figyelemmel szeretné ápolni, kamatoztatni, hiszen ez „mindannyiunk érdeke”­ fogalmazott. „Egyik legfontosabb feladatunk, a minőségi alkotás, melyek értéket képviselnek”­ hangsúlyozta.
Majd elmondta: jövő év tavaszán már szeretne egy reprezentatív kiállítással bemutatkozni az Egyesület. Iván Péter, a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria igazgatójaként (aki a MAMSzE ellenőrző bizottságának az elnöke) ígéretet tett arra, hogy lehetőséget ad a KMG tereiben egy csoportos kiállításra. „Ezen a kiállításon már prezentálnunk és reprezentálnunk kell a felvidéki magyar képzőművészeti kultúránkat. Terveink közt szerepel egy ehhez a kiállításhoz méltó többnyelvű katalógus, mivel a kiállításinkkal szeretnénk eljutni külföldre is. Már most kaptunk felkérést a vajdasági képzőművészektől egy cserekiállításra, de elérhető közelségbe kerültek cseh-­ és lengyelországi kiállítások is” – jegyezte meg az elnök.
Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy megkereste őt Lacza Tihamér publicista, a Szlovákiai Magyar Tudományos Társaság alapítója, azzal a kéréssel, hogy személyesen menne el képzőművészeink műtermébe és gyűjtene róluk anyagot, interjúkat. „Ezeket a lehetőségeket, felkéréseket nem szabad kihagyni, hiszen számunkra létfontosságú a hírközlés, publikálás alkotói tevékenységünkről”­ vázolta fel az elmúlt hetek eseményeit. Itt említette meg, hogy az egyesületnek nincs egyelőre művészettörténész tagja, ami nagy hiány és mindenképpen pótolni kell. Természetesen az írott sajtó mellett gondoskodnia kell a társaságnak ­ a technika lehetőségeit kihasználva ­ más médiafelületekről is. A jövőben művészi weboldal létrehozásában kell gondolkodni és létrehozni, amely oldalon mindenki Egyesületének tagsági gyűléséről portfóliója életrajzzal együtt megtalálható lesz. Ehhez kérte a tagok aktív segítségét.
Amíg azonban ez nem készül el, addig is valamelyik közösségi portált használva kéne az Egyesület és az azt érintő híreket, eseményeket feltenni. Kihangsúlyozta, a tagoknak jogaik mellett kötelességeik is vannak: 12 hónapra 60 € a tagsági díj, melyet nem kell egy összegben, de az adott év június 30-­ig be kell fizetni. A nyugdíjas tagok ennek a felét kötelesek majd téríteni. A befolyt összegekből az adminisztrációs és egyéb szükséges kiadásokat kívánják majd fedezni.
Emellett természetesen pályáznak majd a kiállításokat és publikálásokat érintő anyagi fedezetekre. Kopócs Tibor kiemelte, a MAMSzE tagjainak jogukban áll, és lehetőségük is nyílik egyéni kiállítások megvalósítására. Mint mondta, a tagoknak ebbéli szándékukat jelezni kell az Egyesület felé és az Egyesületnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a tagjait kellő képen segítse az egyéni kiállításokban is.
Végezetül Dolán György, volt SzMKT elnök szólalt fel. Elmondta, több fronton érik őt kritikák, sokan értetlenkedve állnak a most zajló, vagy éppen az elmúlt hónapokban történő események előtt. Felszólalásában fontosnak tartotta elmondani, hogy az elmúlt években többször, több személynek is felajánlotta az elnökséget Pozsonytól Kassáig. Senki nem vállalta. Ezért arra kér mindenkit, aki kicsit is érdekelt a felvidéki magyar képzőművészeti élet jobbra fordulásában, hogy adjanak teret és lehetőséget ennek az újonnan formálódó egyesületnek.
Elmondta, hogy az SzMKT közel 60 tagjának nagyobb hányada nem fizette a tagsági díjat, ezért ­ a régi alapszabályzat értelmében is – már nem tagok. Tehát értelemszerű, hogy újonnan kell jelentkezni az új névvel működő Egyesületbe, amely a volt SzMKT jogutódja. Egy társulásban nem csak jogai, de kötelességei is van a tagoknak: gyűlésekre járni és befizetni a tagsági díjat – emlékeztetett. Nem személyes sérelemként, inkább csak anekdotaként megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy a tagok nem fizettek tagsági díjat, ő a saját pénzéből kifizette a Szlovák Képzőművészeti Alapnak járó, minden tag után fizetendő tagdíjat a hatvan bejelentett tag után. Ez sajnos hosszú évekig kivitelezhetetlen volt – fejezte be.
A taggyűlést követően Kopócs Tibor elnököt kérdeztük, hogy elégedet­t-e a tagok jelenlegi létszámával. „Nem az én elégedettségem a fontos, hanem azt tartom fontosnak, hogy mégiscsak van jó néhány felvidéki alkotóművész, akinek valóban szívügye képzőművészeti kultúránk istápolása és tenni is akar érte valamit, az Egyesületünk keretein belül. Én nem számítgató ember vagyok, inkább cselekvő”­ – mondta a Felvidék.ma-nak.
Arra a kérdésre, hogy elnöksége alatt mire helyezi majd a hangsúlyt, azt válaszolta: fontos, hogy az adminisztrációban és a terveik megvalósításában is eredményesen felépítsék és működőképessé tegyék az Egyesületet. „Szeretnénk sikeres pályázatokat készíteni terveinkhez, kiállításainkhoz, és természetesen bekapcsolni a felvidéki kortárs képzőművészeti kultúránkat az anyaországi művészeti életbe, a Kárpát-medence művészeti életének vérkeringésébe, de az EU­-ban is szeretnénk jelen lenni alkotásainkkal – válaszolta.
„Mivel már 2000 és 2004 között voltam elnöke az SzMKT­-nak, elmondhatom, hogy van összehasonlítási alapom. Bár akkor egészen más körülmények között ­ még ambícióval teli tagsággal ­ működtünk együtt. Ma egészen más helyzetben vagyunk. A rendszerváltás óta eltelt több mint húsz év alatt elfogytak az „akkori” ideák, kiüresedtek a „tartalmi” fogalmak, kijózanodtunk az „eufóriákból”, a globális kultúrára való törekvés pedig (bebizonyulni látszik) egy nagy humbug! Átverés! Ezt észre kell venni előbb ­ utóbb mindenkinek. Tehát újra kell gombolni azt a bizonyos mentét, hogy használható legyen. És az is tény ­ mindebből kifolyólag is ­, hogy kétszer nem lehet ugyanúgy belelépni ugyanabba folyóba! Nem az a lényeg, hogy én mit „csinálok” majd másképp, hanem, hogy mi mire leszünk képesek ­ eredményesen a felszínen maradva ­ és másképp csinálni a dolgainkat.”
Végezetül arra a kérdésre, hogy mit üzen a kétkedőknek, így felelt: „Nem szoktam üzengetni, pláne nem a sajtón/médián keresztül. A kétkedőket meg pláne nem akarom sem meggyőzni, sem jobb belátásra bírni. Véleményem szerint az alkotó egyéniség nem szorul befolyásolásra. Minden egyéniség maga dönti el, hogy milyen ideát választ, milyen eszmét, célt követ.”

Szalai Erika, Felvidék.ma
a szerző felvételei
Dolán György Csémy Olivér és Litomericzky NándorDolán GyörgyIván PéterKopócs TiborKovács Zsuzsanna
{iarelatednews articleid=”47145″}