A nemesradnóti Lidike Pihenőház szellemi műhelyében készült Muskátli hatodik évfolyamának 4. számában is számos érdekes olvasnivalót nyújt a www.szozat.org oldalon. A szebbnél szebb versikék, mesék Pósa Lajos költő, szerkesztő szülőfalujából szállnak továbbra is a jó gyermekekhez és az örök gyermekekhez. A tartalomból:

A Hónapversben Havas István Karácsonyi dalok című versét olvashatják.

Az Emlékezés rovatban a száz éve született Szepesházy Kálmánról emlékeznek meg. A neves tudósnak századik születésnapján Nagybalogon, szülőhelyén hajtottak fejet emléke előtt, aztán pedig munkásságának színhelyén: a budapesti Földtani Intézetben a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya idézte fel a kiváló tudós, a szeretett kolléga és a feddhetetlen ember alakját.

A Valósmesében Sás Károly gömöri látogatását összegzik. A Csillaghúr zenekar tagjával író-olvasó találkozón Rimaszombatban és Nemesradnóton találkozhattak a gyerekek.

Az Irodalom rovatban Lőrincz Sarolta Aranka a karácsonyi ünnepkör szokásairól ír. Így olvashatunk a karácsonyi ostyahordásról, a betlehemezésről, a pásztorok karácsonyi adománygyűjtő szokásairól, az aprószentek vesszőhordásról, Ádám-Éva böjtjéről, kiskarácsony napjáról, a menybölözés szokásáról Ádám-Éva kiskarácsony estéjén, a karácsonyi éjféli szentmiséről. A régi világban ez a szép ünnepkör egészen karácsony nyolcadáig tartott. Nyolc napig minden nap templomba mentek az emberek és minden alkalommal énekelték a szebbnél szebb, régi karácsonyi énekeket.

Pósa bácsi tarsolyából ezúttal a babamulatság került elő.

Az Imádság rovatban Pósa Lajos: Özvegyasszony fohásza című verse található.

A Természet rovatban Gyökössy Endre: A hálás diófa és Évike történetét olvashatják.

A Muskátli decemberi száma ITT érhető el, mely 2019 – a külhoni magyar gyerekek éve program keretében  kiírt „A szomszédos országokban működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatása” c. pályázati felhíváson nyert támogatásból valósult meg.