Lomnici Zoltán (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma. archív)

Id. dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke eljuttatta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részére küldött levelét a szerkesztőségünkbe, melyet az alábbiakban teljes terjedelemben közlünk.

Tisztelt Elnök Asszony!

Több ezer uniós polgárt érintő, csaknem egy évtizede húzódó ügyben fordulok Önhöz és kérem, hogy a Szlovák Köztársaság hatóságai által elkövetett jogsértések megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék. Az emberi jogokat és az uniós jogot sértő cselekmények jelentőségét szeretném aláhúzni azzal, hogy az Európai Bizottság hivatalba lépésének napján keresem meg Önt.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2010-ben elfogadott egy törvényt, amely szerint automatikusan elveszti a szlovák állampolgársághoz fűződő jogait az a személy, aki felveszi más állam állampolgárságát. A Szlovák Köztársaság Alkotmánya ugyanakkor kimondja, hogy akarata ellenére senki nem fosztható meg szlovák állampolgárságától. A törvény hatályba lépése óta több mint háromezer polgár veszítette el jogait. Az egyik, időközben elhunyt jogfosztott esetében még az orvosi ellátást is megtagadták, a tiltakozást követően a hatóságok utóbb elnézést kértek.

Mivel a jogok elvonása úgy történik, hogy jogorvoslattal az érintettek nem élhetnek, a szlovák hatóságok gyakorlata sérti az uniós jogot. Az Emberi Méltóság Tanácsa nevű jogvédő szervezet elnökeként petíciót nyújtottam be 2012-ben az Európai Parlament illetékes bizottságához, amelyet befogadtak. Brüsszelben ülésen tárgyalták az ügyet, a vitában fel is szólaltam. Azzal halasztották el az ülést, hogy bevárják a szlovák alkotmánybíróság döntését.

A szlovák alkotmánybíróság több ülést követően úgy döntött, hogy nem dönt, mivel a bírák egyik fele úgy látta, hogy alkotmánysértő a jogfosztó törvény, a másik fele szerint pedig nem. A magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnökeként, négy évtizedes bírói gyakorlattal a hátam mögött kijelenthetem, hogy az eset példátlan, hiszen a bíróságok megkerülhetetlen kötelezettsége, hogy döntsenek.

Ismét az Európai Parlamenthez fordultam, a petíciómat befogadták. 2015 óta azért húzódott az eljárás, mivel a bizottság bevárta az Európai Unió Bírósága egyező jogi problémát vizsgáló döntését. A határozat 2019 márciusában megszületett, így egyértelművé vált, hogy a szlovák jogfosztó törvény ellentétes az uniós joggal, tehát módosítani kell.

Az Európai Bizottság felkérte a szlovák hatóságokat, határozzák meg, hogyan igazítják ki a törvényt, hogy az összhangba kerüljön az uniós joggal. A szlovák törvényhozás azóta sem tett eleget uniós tagságából fakadó kötelezettségének.

Az Európai Parlament illetékes bizottsága az 1315/2015. szám alatt folyó Lomnici v. Szlovákia ügyben ez év júliusában értesített fentiekről és utalt az Európai Unió Bírósága C-211/17. számú Tjebbes ügyben hozott ítéletére.

Úgy vélem, hogy az egy évtizede folyó tudatos jogsértés az Európai Unió alapvető jogi rendelkezéseit sérti és elfogadhatatlan, hogy egy tagállam a saját polgárait üldözze, jogaitól megfossza őket.

Kérem, hogy az Európai Bizottság tegyen határozott jogi lépéseket a jogsértő állami önkény haladéktalan megszüntetése érdekében.

Üdvözlettel: id. dr. Lomnici Zoltán
a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke