Szepsiben 2019. november 30-án, Szent Andrásnak, a kassai főegyházmegye védőszentjének ünnepén, iskolai családi nap keretében került megáldásra az új iskolabusz.

A szertartás kezdetén Nagy István, az iskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözölte a budapesti vendégeket, a HOMM Kft. vezetőit, Homm Károlyt, Tóth Balázst és feleségét.

Visszaemlékezésében az igazgató így tekintette át a közelmúltat: „2018 tavaszára a régi iskolabuszunk műszaki állapota annyira leromlott, hogy alkalmatlanná vált gyermekeink szállítására. Látván viszont a szülői igényt és azt, hogy egy saját autóbusz mennyi előnnyel jár mindannyiunk számára, arra az elhatározásra jutottunk, hogy újból nekivágunk.

Nagy fába vágtuk a fejszénket. A szülőkkel karöltve gyűjtést szerveztünk, amelynek bevételét egy jó állapotban lévő használt autóbusz vásárlására szerettük volna fordítani. A keresés elkezdődött.

A budapesti 18. kerületi testvértelepülési önkormányzatnak köszönhetően jutottunk el a Homm Kft. vezetőihez. Már az első találkozás is bizalommal töltött el bennünket. Pár nap múlva csengett a telefon. Mivel anyagi lehetőségeink korlátozottak voltak, Homm Károly cégvezető azzal a javaslattal állt elő, hogy egy használt, de jó állapotban lévő, teljesen felújított busszal tudna hozzájárulni elképzeléseink megvalósításához. Emellett segítséget nyújtanának az autóbusz szervizelését illetően is. Megható és egyben megtisztelő volt számunkra az ajánlat. A tárgyalások, egyeztetések csakhamar célba értek. Gyermekeink és a szülők nagy örömére november 11-től ismét van a gyermekek szállítására alkalmas iskolabuszunk.

Homm Károly, a cég vezetője ünnepi köszöntőjében meghatóan és meghatottan kötötte csokorba érzéseit és elkötelezettségét népünk és nemzedékünk összetartása és összetartozása iránt.

Gábor Bertalan esperesplébános és Karch Krisztián káplán imába foglalták az egybegyűltek háláját, köszönetét és kérését:

„Mindenható örök Istenünk, te mindent örök dicsőségedre és az emberek javára rendeltél. Kérünk, áldd meg szent áldásoddal ezt az iskolabuszt, és oltalmazd gondviselő oltalmaddal a benne utazókat minden veszélytől. Állítsd kegyesen őrizetükre szent angyalodat és dicsőséges vértanúdnak, Szent Kristófnak közbenjárására nyújts nekik gondviselő oltalmat minden veszéllyel szemben. Adj nekik mindenkor szerencsés megérkezést s miként egykor a kocsiján utazó és közben a Szentírást olvasó etióp férfiúnak Fülöp diakónus közreműködésével megadtad a hit kegyelmét, ugyanúgy a Szentlélek által mutasd meg gyermekeinknek és diákjainknak is az üdvösség útját. Add, hogy amikor közösségünk tagjai e jármű használatával járják földi életük útjait, törvényeid útján megmaradva és szent akaratod teljesítésében előbbre haladva, mindig csak a jóra törekedjenek és így biztonságosan eljussanak ideiglenes és egykor majd örök céljukhoz, Hozzád, Krisztus, a mi Urunk által.”

A közvetlen áldás a hideg idő miatt külön helyen történt, ahol az autóbusz mellett megáldásra került mindkét lelkiatya új gépkocsija is.

A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont keresztény magyar embereket oktat és nevel. Azon családok boldogulását segíti, akik fontosnak tartják őseink hitének ápolását, szellemi és lelki értékeink őrzését és továbbadását a peremeken.

Az iskolabusz-szolgálattal azon vidéken élő gyermekek iskolába szállítása biztosított, akiknek a lakhelyén nincs magyar iskola, s a tömegközlekedés is korlátozott. Ez a jármű iskolai programokra, tanulmányutakra, kirándulásokra, nem utolsósorban pedig a testvériskolai kapcsolatok ápolására ad lehetőséget.

Megtisztelő, hogy a HOMM Kft., megértve az idők szavát, további támogatásáról biztosította az itt élőket. Örömmel tölt el bennünket, hogy itt, a Kárpát-medencének ebben a csücskében is vannak, akiknek a jó ügy érdekében együtt dobban a szíve.