(Fotó: Zlizi Kristóf)

A magyar kultúra napján magyar misére került sor Pozsonyligetfaluban, ezúttal a szaléziánus templom emeleti kápolnájában. Ez alkalommal megemlékeztek a január elsején száz esztendeje született Fogarassy László könyvtárosról, történetíróról is. A misét Pöstényi Jozef helybéli lelkiatya Németh Rezső koncelebrálásában mutatta be László testvér lelki üdvéért.

Fogarassy László 1939-ben a magyar kereskedelmi akadémián végzett Pozsonyban, 1949-ben az egyetem jogi karán szerzett oklevelet, majd egy évre rá doktorált, 1990-ben Budapesten a történelemtudományok kandidátusa lett. 1952-től 1984-ig, nyugdíjazásáig a pozsonyi Gumon gyár könyvtárának vezetője, 1972-87 között a Csemadok ligetfalusi szervezetének alelnöke volt. Elismerései közül megemlítendő a Pro urbe Sopron emlékérem.

Kutatási területét az első világháború utáni évek katonai és diplomáciai eseményei, a csehszlovákiai magyar ifjúsági mozgalom és Pozsony története képezték.

Közel 200 írása jelent meg többek között a Tábortűzben, a Forrásban, az Irodalmi Szemlében. A Déry Múzeum évkönyvében Az ismeretlen székely hadosztályról írt, valamint a Horthy-hadsereg tiszántúli bevonulásáról, a Soproni Szemlében a soproni népszavazásról. 1994. szeptember 3-án hunyt el Pozsonyban.

Művei közül felelevenítésre került az 1995-ben, halála után egy évvel a Madách Posoniumnál megjelent Ligetfalu és a pozsonyi hídfő története, valamint az Értekezések a történeti tudományok köréből, s  A Magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása címmel az Akadémiai Kiadónál megjelent publikációja (1988). Zilizi Tihamér a vele folytatott archivált levelezéseket is elhozta és fel is olvasott belőlük a jelenlevőknek.

Németh Rezső főtisztelendő szentbeszédében Dávid Góliáttal szembeni győzelmét említette,

párhuzamot vonva Fogarassy Lászlóval, aki sokat küzdött, alkotott, írt, kutatott, szervezett, olykor ellenszéllel szemben.

Rezső atya az édesapjától hallott Fogarassy Lászlóról, aki mindig dicsérő szavakkal beszélt róla.

Öröm volt újra magyar misén részt venni Ligetfaluban, és tiszteletünket kifejezésre juttatni Fogarassy László előtt, felidézni sokrétű tevékenységét, személyiségét.