Nt. Agócsné Galgóczy Tímea (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Házasság hete alkalmából a nemesradnóti református gyülekezetben a szeretetről és a házastársi hűségről prédikáltak a lelkészek.

Nt. Farkas István helyettes lelkész igehirdetésének alapjául a szeretethimnuszt vette. Pál apostolt idézve arra világított rá, hogy levelét a fekete báránynak számító gyülekezetnek írta, amelyet szeretettel sikerült megmentenie.

Hangsúlyozta, hogy az isteni szeretet mindent legyőz, eltűr minden bántást, mert hisz és remél. Kiemelte, ott könnyű szeretni, ahol bennünket is szeretnek. A bennünk élő szeretetet meg kell tanulni beépíteni az életünkbe.

Minden csoda hiábavaló – ahogy az ige mondja, ha nincs bennünk szeretet, csak zengő ércek vagyunk. Egy-egy gyülekezetnek is akkor támadhat új jövője, ha tagjai szívében győz a szeretet.

„A krisztusi szeretet tüzében ugyanis minden rossz megsemmisül” – mondta a lelkész.
A házasság hete a SZAKC társszervezésében valósult meg (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)
Mindannyian tagadhatatlanul arra vágyunk, hogy az együtt épített útjainkon szeretet kísérjen bennünket, s a reánk bízottat, a társunkat meg tudjuk becsülni.

Nt. Agócs Tímea beszolgáló lelkész áhítatának elején Máté evangéliuma 19. fejezetének első tizenegy versét és Mózes I. könyve 2. részének 18 versét olvasta fel, melynek üzenete: nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat.

„A házasság lelki-testi szövetség. Ahhoz, hogy házasságot kössük, fontos, hogy megtaláljuk a hozzánk illő társat. Társkeresés dolgában Isten belénk épített egyfajta iránytűt, olyan vonzalmat, amely szimpátiát támaszt a másik személye iránt. Szerelem ez. S egy fénylő ragyogás a szívünkben, amely felvillanyozza az ember lelkét” – mondta.

Szólt a keresztyén házasság lényegéről, melyben a párok egymást segítik, tisztelik, gyermekeknek adnak életet, s azokat becsületben nevelik.

Nt. Agócsné Galgóczy Tímea (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kiemelte, hogy a házasságban a feltétel nélküli, önátadó szeretet a legfontosabb, amikor a házaspárok elfogadják az Istentől a társukat olyannak, amilyen, s partnerként kezelik és becsülik egymást, hogy mindketten kiteljesedhessenek.

„Kiteljesedni csak Krisztussal lehet. Ahogy Gyökösi Endre is írja, ketten hármasban. Családunkat kis egyháznak is nevezhetjük, ahol a férfi és a nő egy életszövetségben él, melyre Isten házában kérték az Úristen áldását” – hangsúlyozta a lelkésznő.

Nemesradnóton a Szövetség a Közös Célokért rimaszombati területi irodájának a társszervezésében 2015-től minden második évben kapcsolódnak a házasság hete nemzetközi programjához, amely minden alkalommal más-más jelmondat szellemében valósul meg. Idén ez a Csapatjáték, szerelemmel.

A házasság fontosságára, a kölcsönös odafigyelésre 2020-ban február 9. és 16. között irányítják rá a figyelmet, hogy meghozzák a kedvet a házasságkötéshez.

Pósa Dénes, Agócs Tímea, Farkas István (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Örömre ad okot, hogy ebben a gömöri gyülekezetben idén hosszú idő után két esküvőnek is a tanúi lehetünk Isten színe előtt, májusban és júniusban. Reményeink szerint ezt megelőzően a csigacsinálók hagyományait is fel tudja éleszteni a gyülekezet, még több közösségi alkalmat teremtve.

Pósa Dénes, a Nemesradnóti Református Egyházközség gondnoka az ünnepség zárszavában megköszönte a résztvevőknek, hogy eljöttek és hasznos, építő jellegű hozzászólásaikkal alakítják a tervezett programokat.

Az építés ideje a gyülekezetben a szó szoros értelemben is elérkezett, hiszen a Teleki László Alapítvány támogatását is megnyerték a műemléktemplom tetőszerkezetének a cseréjére – jelentette be a gondnok.