Martina Lubyová, archívum (Fotó: TASR)

Martina Lubyová, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának vezetője a Szlovák Közszolgálati Rádió és Televízió (RTVS) vitaműsorában rámutatott, hogy jelentősen javult iskoláink ötödikes tanulóinak teljesítménye az országos tesztelés alapján, sőt a tanulók lényegesen jobb eredményeket értek el a PISA nemzetközi megmérettetésen is.

Megelégedéssel nyugtázta, hogy a szlovákiai diákok tudása érezhetően fejlődött, továbbá, hogy az oktatásügyi tárcának és az oktatási intézményeknek sikerült visszafordítani az oktatás terén az utóbbi években tapasztalt negatív folyamatokat.

A vitaműsorban Eduard Heger, az Egyszerű Emberek (OĽaNO) képviselője azonban azzal vágott vissza, hogy ezek a javulások nem a tárca érdemei, hanem sokkal inkább jó pár odaadó pedagógus értelmes kezdeményezéseinek.

A miniszter asszony azonban állandó jelleggel hangsúlyozta a szlovákiai diákok eredményeit úgy az ötödikesek tesztelésében, mint a PISA nemzetközi felmérésében. „A tanulóink matematikából elérték az OECD szintjét, ami hatalmas áttörés, de erősen javult a tudásszintjük a természettudományi tantárgyakban és az olvasási készségekben is. S mivel mindezt alátámasztják a Tesztelés 5 eredményei is, elmondhatjuk, hogy az utóbbi időben sikerült megállítanunk a negatív folyamatokat” – mondta a miniszter asszony.

Eduard Heger elismerte, hogy valóban tapasztalható javulás a tanulók tudásszintjében, de mindez inkább a tanítók önkéntes elkötelezettségének és nem pedig a tárcának vagy az oktatási intézkedésekben köszönhető. „Mindez nem a minisztérium érdeme, hanem annak javára írható, hogy számos, a szakma iránt elkötelezett pedagógus szövetkezett és munkájukkal igyekeznek színvonalas oktatást biztosítani intézményeik tanulóinak” – jegyezte meg Eduard Heger.

Mindketten azonban egyetértettek abban, hogy mindinkább elhúzódó és megoldatlan probléma az ország egyes régiói közötti nagy különbség, amely ugyancsak megmutatkozik a tanulók teljesítményében, és ezt az áldatlan állapotot nagyban segíthetné a gyerekek iskoláskor előtti beiskolázása illetve az állam komoly segítségnyújtása a nehéz szociális-gazdasági helyzetben levő közösségek és régiók számára.

Az OĽaNO képviselője ezzel összefüggésben kihangsúlyozta, hogy el kellene fogadni egy olyan intézkedést, amelynek értelmében a beiskolázás már a kicsik hároméves korában megkezdődne.

„Erre már évekkel ezelőtt felhívtuk a figyelmet, hiszen a hátrányos helyzetű közösségekben élő gyermekeknek ez segíthetne bizonyos alapvető élettani jártasságok és a nyelvhasználat elsajátításában, és nem kellene őket besorolni a speciális iskolákba” –fogalmazott Eduard Heger.

Martina Lubyová azzal folytatta, hogy a Szlovák Nemzeti Párt programjában szerepel a három- és négyéves gyerekek óvodalátogatásának kötelezővé tétele, de amíg nem történik meg egy alapvető reform és az iskolák és óvodák fenntartásának kompetenciája nem kerül át a városok és falvak köréből az állam kezébe, nem biztosított az elegendő óvodai férőhely a három- és négyéves gyermekek részére.

„A Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) így is gondot okozott, hogy kötelezővé tettük az ötéves gyerekek óvodalátogatását. Ezért ezt az intézkedést 2021-re halasztottuk” – jegyezte meg Martina Lubyová, az oktatásügyi tárca vezetője a vitaműsor zárásaként.

(teraz.sk/Felvidék.ma)