(Fotó: SITA)

A következő tanévtől az orvosi egyetemek mintegy 250 diákkal többet vehetnek fel és működésükhöz több pénzt is kapnak. Az állam mintegy 2,5 millió eurót különített el az egészségügyi dolgozókat, orvosokat képző intézmények számára.

Ezt az összeget az oktatási intézmények hallgatói számának arányában osztják szét. Peter Pellegrini, a Szlovák Köztársaság kormányfője, egyben jelenleg az egészségügyi tárca irányítója erről az orvosi egyetemek dékánjaival történt találkozó után nyilatkozta.

A kormányfő az orvosi egyetemek képviselőivel egyeztetve úgy határozott, hogy a következő egyetemi évre megemelik a felvételt nyerhető hallgatók számát további 250 fővel.

Peter Pellegrini szerint a közeljövőben jelentős beruházásokat terveznek az egészségügy területén, de mindennél fontosabb az a szempont, hogy legyen, aki gondoskodik a betegekről, a gyógyításról. Elengedhetetlenül szükséges, hogy belátható időn belül megoldják a mértéktelen orvoshiányt, az egyenlőtlenségeket, Szlovákiában ugyanis sok a szakorvos, de nagyon kevés az általános orvos.

„Üdvözlöm a felsőfokú tanintézmények vezetői részéről azt az egyetértést, amelynek értelmében hajlandók megemelni az első évfolyamba jelentkező hallgatók számát. Én az állam részéről szavatolom, hogy biztosítjuk azokat az anyagi feltételeket, amelyek ehhez szükségesek” – jegyezte meg a kormányfő, egyben az egészségügyi tárca vezetője.

Szerinte az állam részéről biztosított anyagi eszközök lehetővé teszik a főiskolák és egyetemek számára, hogy több hazai hallgatót vegyenek fel a külföldi érdeklődők rovására.

Megerősítette azt is, hogy az állam garantálja a megemelt pénzügyi eszközöket az egyetemek és főiskolák számára az elkövetkező években is.

Egyetért azzal is, hogy feltétlenül szükséges további technikai berendezések vásárlása az intézmények számára, valamint gyakorló központok, úgynevezett szimulációs centrumok kiépítése. Ezek lehetővé tennék a hallgatók számára a gyakorlati képzést anélkül, hogy ahhoz kórházakat látogatnának.

Peter Pellegrini kifejtette azt is, hogy az állam az elkövetkező 2-3 évben több tíz millió eurót kíván elkülöníteni olyan magas színvonalú orvostudományi kar illetve intézmény megépítésére, ahol a jövő medikusait oktathatnák. Ha mindez megvalósulna, akkor az állam hivatalosan és joggal értekezhetne a diákokkal – akik ingyenes magas színvonalú nappali képzésben részesülnek Szlovákiában – arról, miért döntenek úgy, hogy elhagyják Szlovákiát, nem itt vállalnak munkát, hanem külföldre távoznak.

A találkozón szóba került az is, miként akadályozhatnák meg ezt a gyakorlatot. “A felmérések szerint ugyanis a végzősök 25 százaléka most is mérlegeli, hogy külföldön dolgozik majd. Figyelembe kell vennünk azonban Szlovákia polgárait, akik itt fizetnek adót, az állam ezekből az adókból finanszírozza a nappali tagozatos fiatalok képzését” – mondta a kormányfő.

A nappali képzés a kormányfő szerint továbbra is ingyenes kell hogy maradjon, mert Szlovákiában nem engedhető meg, hogy csak az tanulhasson egyetemen, juthasson be főiskolára, akinek erre pénze van.

Ahogy Juraj Šteňo, a pozsonyi Komenský Egyetem Orvostudományi Karának dékánja tájékoztatott, egyetemük hajlandó 100 belföldi diákot felvenni a következő tanévben a külföldi hallgatók rovására. Ezt a felelősséget ugyanis már régóta átérzik. “Inkább vállaljuk, hogy fakultásunk veszít a tekintélyéből olyan szempontból, hogy kevesebb lesz a külföldi diákunk, de több helyet biztosítunk a hazai érdeklődők számára”- jelentette ki az orvostudományi kar dékánja.

Hogy mindez elég lesz-e a súlyos gondokkal küzdő egészségügyünk számára, azt a jövő mutatja meg.

(webnoviny/Felvidék.ma)